P. F. 2018

Výbor Spolku českých bibliofilů přeje všem členům a přátelům krásné knihy pokojné a štědré vánoce a vše dobré v novém roce 2018.