Informace pro členy

* Slavnostní zahájení výstavy „Ota Janeček nejen ve slabikáři“ proběhlo dne 16. ledna 2020 v Městském muzeu v Sedlčanech. Na vernisáži promluvil ředitel muzea Mgr. David Hroch a předseda SČB JUDr. Petr Ladman, zahájení doprovodil úvodní text JUDr. Karla Kropíka o Otu Janečkovi a hudební program žáků ZUŠ Sedlčany pod vedením Olgy Šafrové (housle) a Báry Janské (zpěv). Výstavu můžete navštívit do 28. 2. 2020. Otevřeno je v út, čt–pá 9–12, st: 9–12 a 13–16 hodin. Blíže o muzeu viz na www.muzeum-sedlcany.cz
* Bližší informace o nabídce našeho člena Mgr. Pavla Janíka na biblifilsky vydanou báseň Snící žena od Ivana Suka (1901 – 1958), s barevnou litografií Josefa Velčovského, jejíž uměleckou vazbu provedl Jan Perůtka, naleznete v rubrice našeho webu Fórum členů. 
* Zprávy Spolku českých bibliofilů 2/2019 ve formátu pdf (540 kB) naleznete ke stažení zde.
* Z Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 114, přišla nabídka na právě vydanou knížku věnovanou Karlu Němcovi (1879–1960) – dřevorytci, grafikovi, řezbáři a malíři z Nového Města na Moravě. Kniha obsahuje soupis díla, který zahrnuje např. početnou sbírku Němcových ex libris. Knihu je možno objednat nebo zakoupit na informačním centru nebo objednat na: horacke.muzeum@nmnm.cz Blíže o muzeu na webu: hm.nmnm.cz