Informace pro členy

* Výbor SČB se v období po letošní valné hromadě sešel dvakrát: na mimořádné schůzce 13. 8. 2020 a dále 10. 9. 2020. Novou členkou výboru byla kooptována Mgr. Michaela Fridrichová, Ph.D.
* Jako další, tentokrát již 5. svazek edice Inventa připravuje dr. Gustav Erhart vydání První symfonie ruského symbolisty Andreje Bělého (1880–1934) v překladu dr. Vladimíra Novotného a s orig. grafickou výzdobou Aleny Bílkové.
* V současné době probíhají korektury Repetitoria tisků SČB 1908–2020, jehož vydání v edici Knihovna bibliofila, svazek 2, je plánováno na příští rok.
* Adventní večer připravovaný dr. Karlem Kropíkem k 200. výročí narození Boženy Němcové (narozená 4. února 1820 ve Vídni – zemřela 21. ledna 1862 v Praze) je plánován na 3. 12. 2020 v Památníku národního písemnictví v Praze. Bližší informace o konání akce vám včas sdělíme.
* V anketě na návrh bibliofilských tisků pro výhledový ediční plán SČB došly k 1. 9. 2020 odpovědi 27 členů.. Celkový počet navrhovaných titulů v anketě byl 27, celkový počet udělených hlasů 91. Nejvíce hlasů (14) získal navrhovaný titul Karel Demel – Břetislav Ditrych Setkání s Isidorem Ducassem (Lautréamont, Zpěvy Maldororovy); další navrhované tituly Karel Hlaváček Mstivá kantiléna a J. Karásek ze Lvovic Legenda o melancholickém princi dostaly po 8 hlasech; po 7 hlasech obdržely tituly J. A. Komenský Poutník stav vrchnosti spatřuje (kapitola XIX z Labyrintu světa a ráje srdce) a Remy de Gourmont Kniha masek (výbor z knihy esejů). Úplné výsledky ankety naleznete v příštích Zprávách SČB.
(jč)