Informace pro členy

* V anketě na návrh bibliofilských tisků pro výhledový ediční plán SČB došly k 1. 9. 2020 odpovědi 27 členů.. Celkový počet navrhovaných titulů v anketě byl 27, celkový počet udělených hlasů 91. Nejvíce hlasů (14) získal navrhovaný titul Karel Demel – Břetislav Ditrych Setkání s Isidorem Ducassem (Lautréamont, Zpěvy Maldororovy); další navrhované tituly Karel Hlaváček Mstivá kantiléna a J. Karásek ze Lvovic Legenda o melancholickém princi dostaly po 8 hlasech; po 7 hlasech obdržely tituly J. A. Komenský Poutník stav vrchnosti spatřuje (kapitola XIX z Labyrintu světa a ráje srdce) a Remy de Gourmont Kniha masek (výbor z knihy esejů). Úplné výsledky ankety naleznete ve Zprávách SČB 2/2020.
(jč)