K životnímu jubileu JUDr. Karla Kropíka

JUDr. Karel Kropík, dlouholetý člen Spolku, člen výboru a čestný člen SČB (2007), velký znalec bibliofilie, knižního umění, grafiky a výtvarného umění vůbec, přítel mnoha významných českých umělců a osobností českého společenského života, se dožívá sedmdesáti let. My, kteří jej osobně známe, víme, že pan doktor Kropík je člověkem nesmírně činorodým a obětavým, inspirujícím svými nápady k dalším spolkovým aktivitám, člověkem zaujatým pro knižní krásu a hodnoty vytvořené Spolkem českých bibliofilů. Sám či ve spolupráci s dalšími členy se podílel na celé řadě významných spolkových realizací, ať už výstav, nebo edičních záměrů. Je zcela na místě alespoň některé z nich si při této příležitosti stručně připomenout: v roce 2008 byl organizátorem výstavy SČB v Hollaru Odkaz Zdenky Braunerové pro českou bibliofilii, expozice, která byla věnována 150. výročí narození umělkyně a 100. výročí založení SČB; podílel se na pořádání výstav v Poděbradech, ve městě svého dětství, školních let a mládí, které má nesmírně rád a kam se neustále vrací: zde byla i jeho zásluhou otevřena velká retrospektivní výstava z tvorby Josefa Kábrta v r. 1999; dále výstava věnovaná SČB (uspořádaná v historickém středověkém špitálu Kunhuta, objektu Polabského muzea Poděbrady); výstava jídelních lístků a příležitostných spolkových tisků k 105. výročí SČB Dobrou chuť s uměním (2013); výstavy Miroslava Houry, Vojtěcha Cinybulka, Václava Hollara ad. V roce 2014 spolupořádal výstavu B. Hrabal, čestný člen SČB (zámek Křinec), dále výstavy Ota Janeček a kniha (Evropský dům, Plzeň 2019) a Ota Janeček nejen ve slabikáři (Městské muzeum Sedlčany 2020). Byl iniciátorem, spolupracovníkem či redaktorem řady spolkových tisků: Almanach. Martin Dyrynk 1941 – 2001 (2001), Lubomír Voleník Mystérium náhody všedního dne (2007), Paříž Josefa Kábrta (2000), sbírek Josefa Čejky Jedenáct, Aleše Nevečeřala Cesty k sobě, Miroslava Stroleného Rozhovory, (všechny vydané v r. 2004, s originálními barevnými lepty Jaroslava Dajče) a dalších tisků. Svými texty přispěl do publikace Spolek českých bibliofilů 1908–2008 (2008), do Marginálií 2010 (2010), do Zpráv SČB aj. Ve výčtu aktivit pana dr. Kropíka by nemělo být opomenuto ani jeho působení v Klubu přátel Hollaru, jehož byl předsedou, a připomenout jím připravované oblíbené a navštěvované adventní podvečery či besedy s výtvarníky. Svým úvodním slovem doprovodil celou řadu vernisáží výstav, obohatil setkání členů Spolku na loňské valné hromadě přednáškou o Otu Janečkovi s doprovodem prezentace ing. Petra Tylínka, v současné době připravil pro SČB přednášku o Josefu a Petru Kábrtovi a pro spolkový adventní večer povídání o Boženě Němcové. Řada přátel a členů SČB má ve svých sbírkách grafické listy, tisky, jeho přání, novoročenky či exlibris, kterými je vždy rád obdarovával. Za jeho nezištnou letitou práci pro Spolek, spolehlivou a podnětnou činnost ve prospěch bibliofilie a bibliofilů patří mu velký dík, k němuž připojujeme u příležitosti jeho významného životního jubilea přání dobrého a pevného zdraví do dalších let provázených i nadále tvůrčí pohodou, radostí a spokojeností.
Výbor SČB