39. svazek edice Pupilla

František Janula: Dedikace. Čtyři básně Pijácká, Obraz, Cirkus a Pád věnované F. Forejtovi, J. Šímovi, F. Tichému a R. Volrábovi z rukopisné sbírky malíře, grafika a básníka F. Januly (narozen 24. března 1932 v Lysé nad Labem), který od roku 1969 žije a tvoří převážně v Paříži. Vydal SČB v Praze L. P. 2017 v bibliofilské edici Pupilla k 85. narozeninám autora a k valné hromadě konané 13. května 2017. Kresbou s motivem Eiffelovy věže doprovodil autor. Vybírá, typograficky upravuje a o tisk pečuje Martin Dyrynk. Sazbou PC cicero Gabriola zalomil Jan Mana v pražském MD ateliéru grafického designu. Dvoubarevným ofsetem vytiskla firma Capoušek & Reiniš na francouzském grafickém Schneider papíru 200 ručně signovaných brožovaných výtisků. Členská cena 150,-Kč. ISBN 978-80-905599-6-7

Pařížská zákoutí

Spolek českých bibliofilů v Praze, Klub přátel Hollaru a SČUG HOLLAR Vás zvou na podvečerní posezení s programem PAŘÍŽSKÁ ZÁKOUTÍ.
Ze svých básní, zkrácených příběhů a poznámek, vydaných nedávno pod názvem Prostě Paříž,  bude číst Břetislav Ditrych.
Z léta připravovaného a dosud nevydaného bedekru Nejpařížštější Paříž uvede posluchače do známých i málo známých míst v Paříži Petr Ladman.
Na setkání se těšíme v pondělí 3. dubna 2017 od 17 hodin v Galerii HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Vstup volný.

SČB a SSPE bez známky, zatím?

Výbory Spolku českých bibliofilů v Praze, Spolku sběratelů a přátel exlibris a členové SČB K. Kropík a J. Čejka zaslali Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR – Komisi pro tvorbu emisního plánu českých poštovních známek, náměty návrhů příležitostných poštovních známek na rok 2018, v němž SČB oslaví 110 let svého založení a Spolek sběratelů a přátel exlibris 100. výročí vzniku, zároveň se v Praze bude konat Mezinárodní kongres exlibristů FISAE. Tento společný návrh nebyl přijat a v zamítavém odůvodnění MPO ČR se uvádí, že nenalezl většinovou podporu komise. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání (J. Čejkou, K. Kropíkem a výborem SČB), v němž bylo poukázáno na spolupráci obou spolků s řadou vynikajících osobností českého umění, vědy a společenského života, jimiž přispěly k tvorbě významných děl a k obohacení novodobé knižní kultury u nás. Navíc české (československé) „živé“ spolky s více než 100letou tradicí jsou spíše výjimkou. V odpovědi MPO ČR ze dne 3. 3. 2017 na odvolání se mj. uvádí, že rozhodnutí komise je konečné. Pokračovat ve čtení →

Mezi askezí a extází

Upozorňujeme členy SČB na probíhající výstavu v Museu Montanelli (MuMo) v Nerudově ulici 13 v Praze 1 z cyklu Rok českých klasiků věnovanou významnému malíři, grafiku a ilustrátorovi Pavlu Roučkovi, nositeli francouzského vyznamenání „Rytíř řádu akademických palem“, členu SČUG Hollar a Spolku českých bibliofilů v Praze. Výstava Pavla Roučky s názvem Mezi askezí a extází potrvá do 9. dubna 2017. Museum Montanelli je otevřeno v úterý až pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin. (Blíže o Museu Montanelli v Praze viz na www.museummontanelli.com).

K besedě pana Mgr. Bohumíra Koláře

Z olomoucké sekce SČB
došel příspěvek pana dr. Ladislava Lamače, kterým se vrací podrobněji k besedě pana Mgr. Bohumíra Koláře konané 31. ledna 2017 v Knihovně města Olomouce. Na její přípravě se podílela ředitelka RNDr. Lenka Prucková a knihovnice Kristina Píchová. S propagací této akce pomohlo několik kulturních subjektů (včetně několika galerií). Kulturní vystoupení připravil Mgr. Vít Janečka, pedagog ZUŠ Žerotín. Drobné skladby na flétny přednesli žáci školy a členové skupiny Silver Lines Pavla Novotná, Vít Šálek a Vojtěch Krejzar. Večer byl koncipován jako sociologická sonda do dnešních dnů, což vyplývalo z tématu všech titulů vydaných Bohumírem Kolářem v letech 2015–2016 (D netuctových myšlenek z roku MMXIV, Disticha, Myšlenky inspirované undergroundem, Netuctové myšlenky nejsou smetí, Ohlédnutí před cílovou páskou /k připomenutí básníka Zbyňka Šišky/, Připomněl jsem si čas od času, Půl tuctu tuctů, Smeteno bylo na hromádku). Pozornost byla věnována občanskému klimatu, olomoucké historii, kulturnímu životu, sociologické podobě krajského města, péči o památky a přednáškové činnosti. Pokračovat ve čtení →

Pozvánka na přednášku

Ústav pro českou literaturu AV ČR zve na veřejně přístupnou přednášku a diskusi v rámci cyklu večerů Literárněvědného fóra na téma Poetika díla Jakuba Demla. Přednáší Joseph Normon Rostinsky: Jakub Deml z kognitivní perspektivy. Přednáška se koná v úterý 14. března 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1.Pokračovat ve čtení →