Z jednání výboru dne 24. 1. 2017

* Byly projednávány tisky SČB pro letošní rok (Z. Řezníček; J. Čejka; dále nová Pupilla – F. Janula). Bylo rozhodnuto, že sbírka Žernovy zítřků Z. Řezníčka vyjde jako druhý svazek a sbírka Přespolní J. Čejky jako třetí svazek edice Inventa. Jednání byl jako host přítomen typograf pan D. Pohribný.

* Výbor se též zabýval problematikou spolkového archivu.

* Členové výboru J. Čejka a G. Erhart informovali o plánované návštěvě Regionálního muzea v Jílovém u Prahy dne 18. 1. 2017.

Pokračovat ve čtení →

Adolf Born Pocta Václavu Hollarovi

Sdružení českých umělců grafiků Hollar Vás zve na zahájení výstavy Adolf Born Pocta Václavu Hollarovi ve středu 1. února 2017 v 17 hodin. Výstavu zahájí ing. Pavel Piekar, předseda SČUG Hollar. Úvodní slovo pronese PhDr. Blanka Stehlíková, kurátorka výstavy. Výstava potrvá do 26. února 2017. Otevřeno denně 10 – 12 / 13 – 18 mimo pondělí. Blíže viz www.hollar.cz

Anna Macková, mistryně barevného dřevorytu (130 let od narození)

Vlastivědné muzeum v Železnici pořádá ve dnech 8. února až 3. března 2017 výstavu ke 130. výročí narození Anny Mackové, 1887–1969, malířky, grafičky, mistryně barevného dřevorytu, rodačky ze Studeňan, mecenášky a družky J. Váchala. Otevřeno středa – pátek 9.00 – 11.30 a 13.00 – 16.30 hod. Blíže viz na www.muzeumzeleznice.webk.cz

Výstava Pavla Roučky v Praze

Museum Montanelli (MuMo) v Nerudově ulici 13 v Praze 1 připravuje další výstavu z cyklu Rok českých klasiků. Věnována bude významnému malíři, grafiku a ilustrátorovi Pavlu Roučkovi, nositeli francouzského vyznamenání „Rytíř řádu akademických palem“, členu SČUG Hollar a Spolku českých bibliofilů v Praze. Výstava Pavla Roučky s názvem Mezi askezí a extází potrvá od 31. ledna do 9. dubna 2017. Museum Montanelli je otevřeno v úterý až pátek od 14 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 13 do 18 hodin. (Blíže o Museu Montanelli v Praze viz na www.museummontanelli.com).

Bibliofilie v knihovně GVUO

Paní dr. Jana Šrubařová z ostravské sekce SČB informuje členy Spolku, že v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě, která je specializovanou knihovnou s fondem v oboru výtvarného umění, historie a dalších oborů umění, mají také i většinu bibliofilií, které vydává Papírenská manufaktura ve Velkých Losinách, a mohou si je zde zdarma vypůjčit k prezenčnímu studiu. Adresa knihovny GVUO je Poděbradova ul. 1291/12 a otevřeno je ve středu 8–16 hodin a ve čtvrtek 10–17.45 hodin. Badatelé z daleka si však mohou s paní knihovnicí (kontakt: Vladimíra Lichovníková, tel.: 596 112 566, e-mail: lichovnikova@gvuo.cz ) domluvit i individuální návštěvu. Více informací zájemci naleznou na stránkách knihovny  www.gvuo.cz

Z jednání výboru dne 13. 12. 2016

* Petr Ladman informoval, že do Zpráv 2/16 bude vložena informace pro členy o možnostech získání nových vydaných spolkových publikací a také výzva členům SČB k zaplacení členských příspěvků na rok 2017.

*  Výbor SČB se zabýval edičními záměry a odsouhlasil vydání publikace Zdeňka Řezníčka „Žernovy zítřků“ jako prémii pro rok 2017. Dále doporučil nabídnout Pokračovat ve čtení →