Valná hromada SČB 2018

Vážení členové SČB,
letošní řádná Valná hromada SČB se bude konat v sobotu 26. května 2018 od 13 hodin v Malé vile Památníku národního písemnictví v Pelléově ulici 20/70. Nejlepší spojení je: do stanice Hradčanská (metro A, tramvaje 1,5,12,18,20,25,
26, autobus 131), odtud, za vlakovými kolejemi, se dáte šikmo doprava buď ulicí Pod Kaštany nebo Muchovou ulicí až k Pelléově ulici. Tam přejdete na pravou stranu a dojdete k Malé vile PNP, č.20/70, Bubeneč. (Pozor, nezaměňovat s Villou Pellé, kde je galerie, která je po cestě blíže.)
Pozvánku na VH, její program a další informace najdete ve formátu PDF v Bulletinu výboru SČB 1/2018 ke stažení zde. Informaci k aukci SČB najdete ke stažení zde a seznam položek aukce SČB najdete ve formátu PDF ke stažení zde.
Dále Vás upozorňujeme na Ochranu osobních údajů – GDPR, ke stažení zde.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Výbor SČB

Zpráva o činnosti plzeňské sekce SČB

     

Členové plzeňské pobočky SČB v Plzni se v letošním roce poprvé sešli 8. března u příležitosti prohlídky zajímavé výstavy Josef Hodek a kniha, které byla připravena naším členem Dominikem Mačasem. Výstava byla instalována ve výstavních prostorách muzejního domu na náměstí Republiky č. 13 od 18. ledna do 8. dubna. Díky jeho ochotě jsme prošli výstavou, doprovázeni zasvěceným komentářem autora výstavy. Ke každé knize či jinému exponátu jsme vyslechli zajímavé povídání, často se proměňující téměř do formy příběhu. Pokračovat ve čtení →

Pozvánka SČB do Galerie Hollar

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme v pondělí 14. května 2018 od 17 hodin na podvečer nazvaný To jsem rád, že vám uhlí dobře hoří (Všední dny v dopisech Jana Zrzavého a Boženy Heritasové). Připravili dr. Petr Ladman a ing. Břetislav Ditrych.

Informace předsedy SČB

Vážení čtenáři webových stránek SČB,
ještě než Vám přijde jiná forma pozvání, dovoluji si Vás informovat o posledním dění ve Spolku:
* Ve čtvrtek 19. dubna proběhl slavnostní ceremoniál soutěže NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ KNIHY ROKU 2017 v letohrádku Hvězda. Bibliofila potěšilo, že nejvíce cen si odneslo nakladatelství ARBOR VITAE dr. Martina Součka a v oblasti dětské literatury nakladatelství BAOBAB. Po mnoha letech experimentů se v letošním roce povedl i katalog, o jehož grafický design se postaral Zdeněk Ziegler. Do režie ceremoniálu se vloudila i drobná faux pas, kdy nebyli pozváni autoři knihy K. J. Erben: Záhořovo lože, oceněné Cenou Vojtěcha Preissiga, udělovanou Spolkem českých bibliofilů, Johana Kratochvílová a František Skála. Cena bude předána dodatečně prostřednictvím tiskaře Jiřího Lišky.
** Se zástupci PNP bylo definitivně dohodnuto místo a datum konání Valné hromady 2018: sobota 26. května v prostorách vily PNP v Pelléově ulici na Praze 6.
*** SČB dostal výpověď z prostor pro depozitář a archiv v Muzeu Jílové u Prahy. Zásluhou jednatele jsme získali náhradní prostor v Poděbradské ul. 1, Praha 9, kam byla část archivu převezena 21. 4. 2018.
**** Spolek připravuje setkání členů opět v Galerii Hollar, tentokrát bude na programu připomenutí Jana Zrzavého, jeho spolupráce se SČB a čtení B. Ditrycha ze Zrzavého korespondence. Termín: pondělí 14. května od 17,00 hod. – pozvánka na tuto akci i na VH bude rozeslána internetem a poštou druhý květnový týden.
Na setkání se členy v Hollaru i na Valné hromadě se těší
Petr Ladman, předseda SČB

Umělecká díla na známkách: Ota Janeček (1919–1996)

V návaznosti na dopisy členů výboru SČB K. Kropíka a J. Čejky zaslané Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR dne 23. října 2017 ve věci námětu na vydání poštovní známky k 100. výročí narození malíře Oty Janečka sdělilo MPO ČR dne 13. února 2018 písemně oběma členům, „že do emisního plánu českých poštovních známek na rok 2019 byla na základě rozhodnutí odborné komise zařazena též poštovní známka k příležitosti 100. narození malíře, grafika a ilustrátora Oty Janečka“. Pokračovat ve čtení →

110. výročí založení SČB

Dne 30. března 2018 si připomínáme 110. výročí vzniku Spolku českých bibliofilů v Praze. Právě v tento den se před sto deseti lety sešlo v pražském Technologicko-průmyslovém museu 32 milovníků knih, kteří založili Spolek bibliofilů (SČB). Zakladatelé Spolku tak reagovali na soudobé problémy, kdy rozmach produkce knih na konci 19. a na počátku 20. století s sebou přinášel kvantitu na úkor kvality. Kriticky se k tehdejším tiskařům vyjádřil básník Antonín Macek (1872–1923), jeden ze zakladatelů Spolku bibliofilů, když poukazoval na to, že „…bídný tisk kazí dojem díla básníkova a myslitelova, neboť připomíná až příliš banálnost tam, kde čtenář chtěl zažít sváteční chvíle povznesení duchovního“ (Česká osvěta, 3/1907). Inspirací zakladatelům Spolku pro kvalitní knižní tvorbu bylo dobové renesanční úsilí Angličana Williama Morrise (1834–1896) a také staré české knihy (15. století) či pozdější bratrské tisky.Pokračovat ve čtení →

Informace pro členy SČB

* Výsledky ankety, kterou připravil a členům rozeslal předseda Spolku dr. Petr Ladman, jsou zveřejněny na Fóru členů SČB.
* Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Památníkem národního písemnictví a Spolkem českých bibliofilů.
* Výbor kooptoval za dalšího člena výboru SČB paní Mgr. Lenku Šlajerovou.
* V současné době probíhají přípravné práce na vydání pamětí Bedřicha Beneše Buchlovana, jejichž redaktorem je člen výboru SČB Filip Hynek.
* Připravujeme pro vás bližší informace o chystaném 4. svazku edice Inventa (Když housle umlknou Édouarda Dubuse). Překladatelem a redaktorem je dr. Gustav Erhart.
* Nezapomeňte: letošní valná hromada se bude konat v sobotu 26. května 2018. O místu konání a o programu valné hromady vás budeme včas informovat.
* Ve Fóru členů byla zveřejněna pozvánka na probíhající výstavu, která by vás mohla zajímat: Josef Hodek a kniha v Národopisném muzeu Plzeňska (do 8. dubna 2018). Nově upozorňujeme na výstavy:
Pavel Piekar – Jací byli tvůrci krásných knih. Výběr barevných linorytů P. Piekara v Muzeu klasického knihařství v Rožďalovicích (Husova 24, 289 34 Rožďalovice) ve spolupráci se SČUG Hollar. (Slavnostní zahájení se koná v pátek 23. března 2018 v 16.00 hod. Výstava potrvá do 17. června 2018.) Muzeum je otevřeno celoročně.
Jiří Bouda – litografie v Cafe Galerii Bím (ul. 5. května, Dobřichovice, od 2. března. 2018 do 10. května 2018). Otevřeno denně Po–So 8.00–22.00 hod., Ne 14.00-22.00 hod.
Pavel Roučka – Nepokojné světy a sochař Jakub Flejšar jako host v Oblastním muzeu v Děčíně, Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV. (Výstava potrvá od 5. dubna 2018 do 10. června 2018; vernisáž 4. dubna 2018 od 17.00 hod.) Otevřeno Út–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Kamil Lhoták – Retrospektiva v Obecním domě v Praze (termín výstavy od 7. února 2018 do 24. dubna 2018, otevřeno denně: 10.00-19.00 hod.);
Jiří Anderle – malba, kresba, grafika
v galerii Chodovské tvrze, Ledvinova 86/9, 149 00 Praha 11-Chodov (od 14. února 2018 do 15. dubna 2018, otevřeno: Út-Ne 13.00-19.00 hod.);
František Kobliha – Ženy mých snů v Galerii Smečky (Pražská plynárenská, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1, od 21. února 2018 do 7. dubna 2018). Otevřeno: ÚtSo 11.00–18.00 hod.;
Jiří Slíva – Můj šálek Kafky. Kresby, grafika a obrazy v Galerii Roberta Guttmanna (Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 3, Praha 1, od 22. února 2018 do 27. ledna 2019). Otevřeno denně 9.00–16.30 hod. /v zimním čase/, 9.00–18.00 hod. /v letním čase/, mimo sobot a dalších židovských svátků.
* Řadu aktuálních informací o akcích týkajících se bibliofilie, grafiky, literatury,  výstav ad. naleznete na Zajímavé odkazy, kde si na následující stránce Rozcestník můžete otevřít konkrétní webové stránky. Budeme rádi, když nám svými informacemi pomůžete doplňovat tento seznam.
* Své připomínky, názory, pozvánky, nápady a nabídky ke spolupráci můžete publikovat na našem webu ve Fóru členů; dále prostřednictvím mailových adres můžete kontaktovat členy výboru (viz Kontakt) nebo napsat na mailovou adresu SČB info@spolekceskychbibliofilu.cz.