Zemřel Martin Dyrynk, čestný předseda SČB

Spolek českých bibliofilů oznamuje svým členům tuto smutnou zprávu:

29. 6. 2019 zemřel ve věku 77 let pan Martin Dyrynk.

Čestný předseda, dlouholetý člen, který v letech 2004 až 2016 stál v čele Spolku, od osmdesátých let až do letoška se podílel na úpravě téměř stovky spolkových tisků.

Poslední rozloučení se bude konat v úterý 9. července od 11 hodin v kostele sv. Markéty, Břevnovský klášter, Praha 6.

JUDr. Petr Ladman, předseda SČB

Pozvánka na kulturní smršť – Šolcův statek v Sobotce

Vážení přátelé,
každoročně touto dobou se hospodáři Šolcova statku začínají zdát divoké sny
o pažích, které má až ke kolenům vytahané z věčného stěhování lavic a židlí sem a tam. Když procitne celý zpocený, sezná, že se jeho noční můra záhy stane skutečností. Na Šolcově statku totiž nastává kulturně nejnahuštěnější týden roku, neboť se tu v historicky krátkém a geologicky zanedbatelném období 6 dní uskuteční hned 4 pořady:
* sobota 29. června 2019 od 14h – koncert Melodie, které milujeme II – známé
operetní a muzikálové árie a písně v podání Karolíny Žmolíkové, Ludmily
Juránkové, Martina Vydry a Michaela Jermáře (viz plakát v příloze)
* neděle 30. června 2019 od 13h – jedno ze zastavení Poetického odpoledne –
recitace na soboteckých prostranstvích
* neděle 30. června od 15h – vernisáž výstavy Daniely a Karla Benešových
„Litografie a obrazy“. Zahraje duo Gioia – Kristýna Kalinová Pánková
violoncello a Anna Kellerová kontrabas (viz další plakát v příloze)
* pátek 5. července od 15h – beseda s panem Milanem Uhdem se nebude konat
v původně plánované divoké přírodě, totiž na zahradě Šolcova statku, nýbrž v
komorním prostředí sálu sobotecké spořitelny. Datum ani čas se nemění –
pátek 5. července v 15h.

Na vaši milou návštěvu se těší
Jan Samšiňák, hospodář na Šolcově statku
www.solcuvstatek.cz

Váchalovská „hyjta“

neformální beseda se koná v suterénu kavárny Liberál, Heřmanova 6, Praha 7, dne 24. června 2019 od 19 hodin. Setkání se koná u příležitosti výstavy „Josefu Váchalovi“  probíhající v knihkupectví a antikvariátu Trigon, Bubenská 3, Praha 7, kde již od 18 hodin bude komentovaná prohlídka výstavy. Bližší informace a pozvánku naleznete zde.

XVI. Trienále umělecké knižní vazby Plzeň 2019

Západočeské muzeum v Plzni a Společenstvo českých knihařů si Vás dovolují pozvat na slavnostní vyhlášení cen a zahájení mezinárodní soutěžní výstavy v pátek 21. 6. ve 14 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2, Plzeň, v rámci XXIII. Mezinárodního odborného semináře Společenstva českých knihařů 20. 6. – 22. 6. 2019. Otevřeno do 21. 7. 2019, úterý až neděle 10.00 -18.00 hodin. www.zcm.czwww.knihari.cz
Pozvánku ke stažení naleznete zde.

Pozvánka na setkání s Josefem Váchalem

dne 20. června 2019 od 16.30 hod. v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6.

Vážení členové a blízcí Spolku českých bibliofilů a Sdružení českých umělců grafiků Hollar, v rámci cyklu společně připravovaných besed a přednášek si dovolujeme pozvat Vás na další přátelské setkání.

V rámci 50. výročí úmrtí stále více doceňované všestranné osobnosti české výtvarné kultury Josefa Váchala jsme připravili malou pouť po jeho pražských adresách. Místa jeho pobytu budou doplněna projekcí současného stavu objektů, ukázkami děl, která zde vytvořil, vybranými osobnostmi, se kterými se setkával. Připomeneme i jeho doživotní společnici a „nepřítelkyni špatné četby“ Annu Mackovou, která jej při odchodu z tohoto světa předešla o pět dní.

Ing. Břetislav Ditrych na závěr přečte úryvky ze souboru „Hořce voní arnika / Jiná Šumava“ a společně s přednášejícím Ing. Petrem Tylínkem se za výbor Spolku českých bibliofilů a Sdružení českých umělců a grafiků Hollar

těší na setkání s Vámi.

(PT)

Řádná valná hromada SČB 2019

Řádná valná hromada SČB se bude konat v sobotu 11. května 2019 od 13,00 hodin v kongresovém sále hotelu Absolutum, Praha 7–Holešovice, ulice Jablonského 639/4, stanice tramvají č. 6, 12, 17, 25 a metra C „Nádraží Holešovice“.
Nedostaví-li se v doporučenou dobu odpovídající počet členů, bude valná hromada zahájena ve 14,00 hodin za dané účasti. Vstup do prostor konání valné hromady je možný od 12,30 hodin , kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, uhradit i členské příspěvky, aktualizovat osobní údaje, adresy a telefonní nebo e-mailová spojení. Účastníci mohou využít prostory k prezentaci svých bibliofilských tisků a grafiky. K nahlédnutí budou knihy připravené do aukce. Administrace bude ukončena půl hodiny před vlastním zahájením programu. V přilehlé restauraci hotelu Absolutum bude možné zakoupit občerstvení či oběd.
Po zahájení valné hromady promluví o svém vztahu k Otu Janečkovi dr. Karel Kropík v rámci 100. výročí umělcova narození.

Pořad
* zahájení předsedou SČB a přivítání hostů
* křest subskripce É. Dubus: „Když housle umlknou“
* kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
* volba volební a návrhové komise
* čtení zápisu z VH roku 2018
* zprávy předsedy, jednatele, hospodáře, redaktorů a sekcí
* zpráva revizorů účtů
* udělení absolutoria odstupujícímu výboru
* volba nového výboru
* diskuze a podněty k další činnosti, hospodaření atd.
* schválení usnesení VH 2019
* aukce knih, bibliofilií, starších spolkových tisků
/nabídkový seznam bude rozeslán e-mailem týden před konáním aukce, prohlídka titulů zařazených do aukce bude možná ve dnech 7. a 9. května 2019 od 10 do 16 hodin na adrese Symposion aukční síň s. r. o. Jižní I 783/5 Praha 4
Výbor SČB

Informace výboru SČB pro členy

Vážení členové,
 v rámci programu „Film a výtvarné umění“ bude uveden dokumentární film o panu prof. Františku Dvořákovi (1920-2015): Dvořák – umění hořák / ČR 2018, režie Zdeněk Zvonek a Viktor Malina, 57 min./ ve čtvrtek 28. 3. 2019 v 19 hodin ve Velkém sále Městské knihovny v Praze 1, Mariánské nám. 98/1. / Vstupné 100,-Kč.
Snímek zachycuje poslední léta jednoho z našich nejvýznamnějších pedagogů dějin umění, který učil přes padesát let na FAMU a jiných vysokých školách. Dlouholetý vážený člen a čestný předseda SČUG Hollar, předseda a čestný předseda SČB prof. František Dvořák se formou poutavé a často i velmi osobní výpovědi ohlíží za svou životní poutí, zamýšlí se nad pravým významem kultury a etiky ve společnosti.
Po projekci následuje debata s tvůrci filmu a dalšími hosty.

Ve dnech 28. 3. a 12. 4. 2019 se konají představení opery Don Hrabal na Nové scéně Národního divadla v Praze vždy od 20 hodin. Opera skladatele a autora libreta Miloše Orsona Štědroně zpodobňuje poslední léta slavného spisovatele, čestného člena SČB. Blíže o představení viz na https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/11987.

Ve Fóru členů SČB naleznete informaci o dvou připravovaných výstavách Josefa Váchala a Josefa Portmana v Litomyšli.

SČUG Hollar Vás zve na výstavu ZE ŠUPLÍKU: NEPUBLIKOVANÉ KNIŽNÍ ILUSTRACE. Výstava knižních ilustrací členů SČUG Hollar a hostů. Vernisáž výstavy je ve středu 6. 3. 2019 v 17 hodin v Galerii Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1. Výstavu zahájí Pavel Sivko, místopředseda SČUG Hollar, úvodní slovo pronese Jiří Mikeska, kurátor výstavy. Doprovodný program výstavy: středa 27. 3. 2019 v 17 hodin – komentovaná prohlídka výstavy. Výstava potrvá do 31. 3. 2019.

Nakladatelství a knihkupectví AULOS Vás zve na setkání s Janem Hískem u příležitosti vydání knihy KAREL JAROMÍR ERBEN: KYTICE a výstavy z díla autora. Bibliofilie 200 x 200 mm obsahuje 12 originálních mezzotint. Náklad 75 číslovaných a signovaných výtisků.
Úvodní slovo PhDr. Magdalena Juříková.
Čtvrtek 7. 3. 2019 v 17 hodin, Michalská 21, Praha 1. Otevřeno pondělí – čtvrtek 14 – 17 hodin. Výstava potrvá do 7. 4. 2019.

Výbor SČB vypisuje subskripci na knihu veršů Édouarda Dubuse (1864–1895), francouzského básníka z okruhu Paula Verlaina a přítele známého esoterického spisovatele markýze Stanislase de Guaity. Tento 4. svazek bibliofilské edice Inventa obsahuje sedm básní přeložených Gustavem Erhartem, vybraných z jediné autorovy poetické sbírky Quand les violons sont partis / Když housle umlknou (1895), které si, vedle Jiřího Karáska ze Lvovic a dalších literátů z okruhu Moderní revue, ponejvíce vážil Karel Hlaváček. Verše tohoto „prokletého básníka“ vycházejí bilingvně (česky a francouzsky), s doslovem překladatele, v počtu 120 ručně číslovaných výtisků, v typografické úpravě Davida Pohribného; ve frontispise doprovozené původním grafickým listem, provedeným v technice mezzotinty; autorem je významný český umělec žijící po dlouhá léta ve Francii (zastoupený mj. i v pařížském Centre Pompidou) Miloslav Moucha (*1942). Cena subskripce je 520 Kč.
Zájemce o tuto subskripci žádáme, aby nejpozději do 28. 2. 2019 poslali vyplněný
objednací lístek (ke stažení zde) e-mailem nebo poštou na adresu SČB, Jateční 25, 170 00 Praha 7 a současně sdělili způsob úhrady příslušné finanční částky: poštovní poukázkou, bankovním převodem, nebo formou osobního převzetí na valné hromadě, stanovené na 11. května 2019. Zbytek nákladu, který nenajde předplatitele, nabídne výbor SČB za cenu asi o čtvrtinu vyšší.

Máte-li zájem o zaslání Zpráv SČB 2/2018 ve formátu pdf (2,6 MB), napište nám na info@spolekceskychbibliofilu.cz .

Dále upozorňujeme na nabídku z nakladatelství Cykloknihy s. r. o. pro členy SČB, kterou naleznete ve Fóru členů SČB. U knihy JÍZDNÍ ZÁZNAMNÍK JIŘÍHO BOUDY 1958-1963 je cena pro členy SČB snížena z původních 249 Kč na 149 Kč.

Informace o zpracování osobních údajů členů SČB naleznete zde.