Zprávy z výboru SČB

* Na své schůzi dne 10. října 2017 výbor SČB konstatoval, že ediční plán na letošní rok byl splněn. Jako členská prémie byla vydána sbírka Zdeňka Řezníčka (1905–1975) Žernovy zítřků a jako subskripce sbírka Josefa Čejky (1946) Přespolní (obě v edici Inventa). V edici Pupilla sv. 39 vyšel výběr z rukopisné sbírky Františka Januly (1932) s názvem Dedikace. Dále se k vydání připravují Zprávy SČB 2/17.

* Filip Hynek informoval o stavu prací na vydání vzpomínek Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), které výbor rozhodl vydat jako členskou prémii za rok 2018. Následně bude vybrána příloha. F. Hynek požádal přítomné o pomoc při vyhledávání autorova portrétu či vhodných karikatur. Výbor se v této věci rovněž obrací na členy SČB se žádostí o pomoc.

* Výbor navrhl připravit příručku s archivem publikací SČB Slovník bibliofilií a vybraných tisků SČB v Praze 1908–2018 (Bibliofilie, knihy, publikace a vybrané příležitostné tisky vydané Spolkem českých bibliofilů v Praze a pro Spolek českých bibliofilů v Praze) jako členskou prémii za rok 2019. Autorem projektu a garantem je Josef Čejka za pomoci a spolupráce členů výboru.

* Výbor rovněž vyzval členy SČB k zamyšlení nad aktivitami v příštím roce, kdy si SČB připomene 110. výročí své existence. Rovněž uvítá i pomoc při hledání sponzorů.

* Předseda Petr Ladman odeslal novou žádost na MPO ČR na poštovní známku s tematikou SČB. Autorem známky je navrhován prof. Rostislav Vaněk z VŠUP v Praze. MPO ČR odpovědělo 3. 10. 2017 v tom smyslu, že žádost zařadí do podkladů odborné komise a o výsledku projednání bude SČB informovat. Dále Karel Kropík upozornil na 100. výročí narození Oty Janečka (narozen 15. 8. 1919), čestného člena SSPE a SČB, a sděluje, že se zpracováním známky souhlasí paní Marina Richterová. V tomto smyslu zaslali K. Kropík a J. Čejka své návrhy na poštovní známku 24. 10. 2017 Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

* Plánovaná návštěva knihařského ateliéru manželů Miroslavy a Lubomíra Krupkových v Úvalech u Prahy dne 14. 10. 2017 proběhla za účasti 14 návštěvníků.

Pozvánka výboru SČB na podzimní akce

Vážené dámy, vážení pánové, členové Spolku českých bibliofilů!
Jak bylo avizováno na letošní Valné hromadě, snažíme se navázat na oblíbenou tradici spolkových aktivit a v rámci této snahy Vás zveme na podzimní akce SČB 2017.
*
V sobotu 14. října 2017 jste zváni na prohlídku uměleckého knihařství ATELIÉR KRUPKA manželů Miroslavy a Lubomíra Krupkových v Úvalech.
Prohlídka začne kolem 14,00 h; sraz je před nádražím Úvaly.
Dopravní spojení je z Prahy – Masarykovo nádraží osobním vlakem 9327 (směr Pečky) – odjezd ve 13,08 h. Do zastávky Úvaly by měl vlak přijet ve 13,33 h. /Možno do vlaku nastoupit i na zastávkách Praha-Libeň, Kyje, D. Počernice, Běchovice, Klánovice/. Po příjezdu vlaku společně půjdeme do ateliéru v Lužické ulici 1295, vzdáleného asi 1,5 km.
Zájemce prosíme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu pladman@email.cz .

*
pondělí 13. listopadu 2017 je připravováno setkání v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 od 17,00 h. V rámci výstavy Kamila Lhotáka proběhne podvečerní posezení s hosty (Libor Šteffek, Ing. Břetislav Ditrych).

Speciální pozvánka bude všem zaslána asi 2 týdny před konáním akce.

*
Na setkání při těchto akcích se těší výbor Spolku českých bibliofilů.
Praha, 5. října 2017

Pozvánky našich členů

Redakci webových stránek SČB došla pozvánka RNDr. Jana Samšiňáka na poslední pořad letošní návštěvní sezóny na zahradě v Šolcově statku v Sobotce, kterým bude v neděli 17. září 2017 od 14 hodin beseda s hercem Stanislavem Zindulkou. Vstup je zdarma, hudební doprovod Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky

a dále pozvánka básníka Ivana Kruise na autorský podvečer čtení Pod sluncem a pod hvězdami k vydání básnické sbírky Dnění, který pořádá Umělecká beseda ve středu 4. října 2017 v Café Campus, Náprstkova 10, Praha 1, od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Jana Štroblová, verše budou interpretovat Rudolf Kvíz a autor, hudební doprovod klavírní virtuos Tomáš Víšek.

Pozvánka z Poděbrad: dr. Karel Kropík a dr. Josef Čejka připravili v Městské knihovně v Poděbradech, Jiřího náměstí 41, výstavu Václav Hollar Grafika. Vernisáž výstavy proběhne 15. 9. 2017 od 15 hodin, výstava potrvá do 27. 10. 2017.  Blíže na www.knihovnapodebrady.cz

PhDr. Jana Malášek Šrubařová z Ostravy nám poslala pozvánku od paní Ivany Kvitové na výstavu obrazů a ilustrací Vzpomínka na malířku Janu Pivovarskou pořádanou k nedožitým 75. narozeninám umělkyně. Jana Pivovarská (1942–1999) úzce spolupracovala s Kroužkem bibliofilů DK Vítkovice a ilustrovala řadu básnických sbírek (např. sbírku Leopolda Čady Podzimní meditace /1993/ aj.). Vernisáž výstavy v Galerii Gaudeamus v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, se koná dne 3. října 2017 v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. října 2017.

Ing. Břetislav Ditrych nám poslal pozvánku na Vodňanské zastavení Jana Zrzavého, které se koná v neděli 5. listopadu 2017 v 16 hod. v Kavárničce u sv. Jána – u Záděrů ve stodole, Barvířská 126, Vodňany. Na programu je ukázka z připravované knihy Martiny Havlínové v podání účastníků kurzu tvůrčího psaní a rétoriky Jana N. Piskáče; B. Ditrych: SLOVUTNÝ MISTŘE, VÁŽENÁ PANÍ PROFESORKO – z korespondence J. Zrzavého; L. Ptáček – Pinhole; ReBrelové – fr. šanson. Vstupné je dobrovolné.

Za PhDr. Jaroslavem Bránským

Opožděně se k nám dostala smutná zpráva, že dne 11. července letošního roku zemřel pan PhDr. Jaroslav Bránský (narozen 30. března 1928), boskovický pedagog, publicista, překladatel a dlouholetý člen Spolku českých bibliofilů. Absolvent pražské Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci působil jako učitel. Kromě své pedagogické a veřejné činnosti se významně podílel na organizování kulturních akcí, spolupracoval s řadou regionálních i celostátních periodik, publikoval v odborných časopisech a sbornících (Listy filologické, Sborník Muzea Blansko aj.). Dr. J. Bránský je autorem řady publikací z regionálních dějin (Osud Židů z Boskovic a bývalého okresu boskovického 1939–1945, 1995; Čtyři z Boskovic, 2008; Ježkové z Blanenska, 2007; Orel v Boskovicích – 100 let, 2009, aj.); knihy o výstavách a výtvarnících Meandry paměti (2008), v níž rozsáhlý autorův výběr umělců, kteří prošli zdejšími výstavními prostorami (např. A. Born, J. Hadlač, O. Janeček, V. Komárek, B. Lacina, J. Liesler, J. Švengsbír ad.), prostupují jeho vzpomínky na setkání a vzniklá přátelství. Překládal z francouzštiny (G. Apollinaire – Bestiář aneb průvod Orfeův, 2012) a němčiny (F. von Saar – Pan Fridolín a jeho štěstí, 1998; dále boskovického rodáka H. Ungara – Romány, menší prózy, 2001). Připomeňme v této souvislosti např. jeho texty Blanensko v lyrice Ferdinanda de Saar (1997) a Boskovické kořeny rodu a tvorby spisovatele Hermanna Ungara (1993). Přínos dr. J. Bránského v oblasti kultury byl 19. ledna 2017 oceněn udělením Ceny města Boskovice za kulturu.
Čest jeho památce.

Bibliofilie – knihy láskou tvořené

Regionální muzeum v Teplicích pořádá ve dnech 22. 9. až 26. 11. 2017 výstavu bibliofilií ze sbírek knihovny teplického muzea s názvem Bibliofilie – knihy láskou tvořené. Výstava představuje muzejní sbírku nejdokonaleji zpracovaných českých knih za posledních čtyřicet let. Návštěvníci zde naleznou nejrůznější tituly básníků, spisovatelů a výtvarníků, jejichž díla jsou i po letech hluboce zapsána v srdcích čtenářů a milovníků krásných knih. Výstava se koná v I. a II. výstavní místnosti  muzea, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017 v 17 hodin. Blíže viz na www.muzeum-teplice.cz.

Zemřel básník a výtvarník Josef Hrubý

Smutná zpráva přišla z Plzně, kde 19. července ve věku 85 let zemřel významný básník a výtvarník Josef Hrubý (nar. 10. května 1932), člen Střediska západočeských spisovatelů, člen PEN klubu, dlouholetý a čestný člen SČB. Jeho dílo bylo oceněno mnoha cenami, obdržel Magnesii Literu za poezii v roce 2011 za sbírku veršů Otylé ach (2010), kterou doprovodil reprodukcemi svých koláží, nebo Uměleckou cenu města Plzně za celoživotní dílo v roce 2013. Jeho verše vyšly v mnoha překladech, knižně například německy, francouzsky, italsky nebo arabsky a autor osobně měl možnost je číst před publikem po celém světě. SČB vydal roku 1997 sbírku J. Hrubého Ištar, jako subskripční tisk pro své členy, kterou ilustroval třemi lepty Ladislav Čepelák (1924–2000), v roce 2010 vyšel výbor nepublikovaných básní Ebenová větev ve spolkové edici Pupilla, svazek 32, s kresbou Oldřicha Kulhánka (1940–2013). S jeho úvahami a hlubokým vztahem k literatuře a umění jsme se díky jeho slovům mohli setkat i na stránkách Zpráv SČB. Odešel uznávaný tvůrce, významná osobnost Spolku, autor mnoha bibliofilských tisků a básnických sbírek (Hudba nechce spát, 1960; Za pět peněz klíč, 1992; Polyphony: autentická poezie, 2010; Noční pošta, 2011; Zimostráz, 2013; Milost, 2013 aj.), s jehož tvorbou a také osobně jsme se rádi setkávali i na valných shromážděních SČB.
Čest jeho památce.

Edice SČB Knihovna bibliofila

Výbor SČB se na svých pravidelných schůzích zabýval také edičním plánem spolkové edice Knihovna bibliofila, jejímž prvním svazkem byl Slovník bibliofila (2016) Josefa Čejky a Gustava Erharta (recenzi Jiřího Flaišmana viz zde). K němu by se měla přiřadit další publikace slovníkového typu o bibliofiliích a dalších tiscích SČB v Praze a o vybraných příležitostných tiscích vydaných pro SČB v Praze v letech 1908 až 2018 (autorem projektu je Josef Čejka). Dalším plánovaným titulem, k jehož vydání dal podnět Filip Hynek, jsou paměti Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), významného moravského bibliofila, exlibristy, spisovatele, redaktora a výrazné osobnosti Skupiny moravských knihomilů.
Zda se podaří uskutečnit tyto publikační záměry, bude záviset na finančních možnostech Spolku.

Slavnostní setkání SČB v Galerii Hollar

Výbor SČB v Praze ve spolupráci se SČUG Hollar zve členy na slavnostní setkání ve čtvrtek 29. června 2017 od 17 hodin do Galerie Hollar v Praze 1, Smetanovo nábřeží 6, pořádané při příležitosti udělení čestného členství SČB malíři, grafiku a ilustrátorovi Pavlu Roučkovi. Promluví Petr Ladman, předseda SČB, Karel Kropík, člen výboru SČB a předseda Klubu přátel Hollara, a Josef Čejka, člen výboru, který bude číst ze své nové sbírky Přespolní, ilustrované P. Roučkou. Tento subskripční tisk z edice Inventa zde bude také k dostání pro členy SČB. Těšíme se na vás.