Pozvánky našich členů

Redakci webových stránek SČB došla pozvánka RNDr. Jana Samšiňáka na poslední pořad letošní návštěvní sezóny na zahradě v Šolcově statku v Sobotce, kterým bude v neděli 17. září 2017 od 14 hodin beseda s hercem Stanislavem Zindulkou. Vstup je zdarma, hudební doprovod Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky

a dále pozvánka básníka Ivana Kruise na autorský podvečer čtení Pod sluncem a pod hvězdami k vydání básnické sbírky Dnění, který pořádá Umělecká beseda ve středu 4. října 2017 v Café Campus, Náprstkova 10, Praha 1, od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Jana Štroblová, verše budou interpretovat Rudolf Kvíz a autor, hudební doprovod klavírní virtuos Tomáš Víšek.

Pozvánka z Poděbrad: dr. Karel Kropík a dr. Josef Čejka připravili v Městské knihovně v Poděbradech, Jiřího náměstí 41, výstavu Václav Hollar Grafika. Vernisáž výstavy proběhne 15. 9. 2017 od 15 hodin, výstava potrvá do 27. 10. 2017.  Blíže na www.knihovnapodebrady.cz

PhDr. Jana Malášek Šrubařová z Ostravy nám poslala pozvánku od paní Ivany Kvitové na výstavu obrazů a ilustrací Vzpomínka na malířku Janu Pivovarskou pořádanou k nedožitým 75. narozeninám umělkyně. Jana Pivovarská (1942–1999) úzce spolupracovala s Kroužkem bibliofilů DK Vítkovice a ilustrovala řadu básnických sbírek (např. sbírku Leopolda Čady Podzimní meditace /1993/ aj.). Vernisáž výstavy v Galerii Gaudeamus v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, se koná dne 3. října 2017 v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. října 2017.

Ing. Břetislav Ditrych nám poslal pozvánku na Vodňanské zastavení Jana Zrzavého, které se koná v neděli 5. listopadu 2017 v 16 hod. v Kavárničce u sv. Jána – u Záděrů ve stodole, Barvířská 126, Vodňany. Na programu je ukázka z připravované knihy Martiny Havlínové v podání účastníků kurzu tvůrčího psaní a rétoriky Jana N. Piskáče; B. Ditrych: SLOVUTNÝ MISTŘE, VÁŽENÁ PANÍ PROFESORKO – z korespondence J. Zrzavého; L. Ptáček – Pinhole; ReBrelové – fr. šanson. Vstupné je dobrovolné.

Za PhDr. Jaroslavem Bránským

Opožděně se k nám dostala smutná zpráva, že dne 11. července letošního roku zemřel pan PhDr. Jaroslav Bránský (narozen 30. března 1928), boskovický pedagog, publicista, překladatel a dlouholetý člen Spolku českých bibliofilů. Absolvent pražské Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci působil jako učitel. Kromě své pedagogické a veřejné činnosti se významně podílel na organizování kulturních akcí, spolupracoval s řadou regionálních i celostátních periodik, publikoval v odborných časopisech a sbornících (Listy filologické, Sborník Muzea Blansko aj.). Dr. J. Bránský je autorem řady publikací z regionálních dějin (Osud Židů z Boskovic a bývalého okresu boskovického 1939–1945, 1995; Čtyři z Boskovic, 2008; Ježkové z Blanenska, 2007; Orel v Boskovicích – 100 let, 2009, aj.); knihy o výstavách a výtvarnících Meandry paměti (2008), v níž rozsáhlý autorův výběr umělců, kteří prošli zdejšími výstavními prostorami (např. A. Born, J. Hadlač, O. Janeček, V. Komárek, B. Lacina, J. Liesler, J. Švengsbír ad.), prostupují jeho vzpomínky na setkání a vzniklá přátelství. Překládal z francouzštiny (G. Apollinaire – Bestiář aneb průvod Orfeův, 2012) a němčiny (F. von Saar – Pan Fridolín a jeho štěstí, 1998; dále boskovického rodáka H. Ungara – Romány, menší prózy, 2001). Připomeňme v této souvislosti např. jeho texty Blanensko v lyrice Ferdinanda de Saar (1997) a Boskovické kořeny rodu a tvorby spisovatele Hermanna Ungara (1993). Přínos dr. J. Bránského v oblasti kultury byl 19. ledna 2017 oceněn udělením Ceny města Boskovice za kulturu.
Čest jeho památce.

Bibliofilie – knihy láskou tvořené

Regionální muzeum v Teplicích pořádá ve dnech 22. 9. až 26. 11. 2017 výstavu bibliofilií ze sbírek knihovny teplického muzea s názvem Bibliofilie – knihy láskou tvořené. Výstava představuje muzejní sbírku nejdokonaleji zpracovaných českých knih za posledních čtyřicet let. Návštěvníci zde naleznou nejrůznější tituly básníků, spisovatelů a výtvarníků, jejichž díla jsou i po letech hluboce zapsána v srdcích čtenářů a milovníků krásných knih. Výstava se koná v I. a II. výstavní místnosti  muzea, Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017 v 17 hodin. Blíže viz na www.muzeum-teplice.cz.

Zemřel básník a výtvarník Josef Hrubý

Smutná zpráva přišla z Plzně, kde 19. července ve věku 85 let zemřel významný básník a výtvarník Josef Hrubý (nar. 10. května 1932), člen Střediska západočeských spisovatelů, člen PEN klubu, dlouholetý a čestný člen SČB. Jeho dílo bylo oceněno mnoha cenami, obdržel Magnesii Literu za poezii v roce 2011 za sbírku veršů Otylé ach (2010), kterou doprovodil reprodukcemi svých koláží, nebo Uměleckou cenu města Plzně za celoživotní dílo v roce 2013. Jeho verše vyšly v mnoha překladech, knižně například německy, francouzsky, italsky nebo arabsky a autor osobně měl možnost je číst před publikem po celém světě. SČB vydal roku 1997 sbírku J. Hrubého Ištar, jako subskripční tisk pro své členy, kterou ilustroval třemi lepty Ladislav Čepelák (1924–2000), v roce 2010 vyšel výbor nepublikovaných básní Ebenová větev ve spolkové edici Pupilla, svazek 32, s kresbou Oldřicha Kulhánka (1940–2013). S jeho úvahami a hlubokým vztahem k literatuře a umění jsme se díky jeho slovům mohli setkat i na stránkách Zpráv SČB. Odešel uznávaný tvůrce, významná osobnost Spolku, autor mnoha bibliofilských tisků a básnických sbírek (Hudba nechce spát, 1960; Za pět peněz klíč, 1992; Polyphony: autentická poezie, 2010; Noční pošta, 2011; Zimostráz, 2013; Milost, 2013 aj.), s jehož tvorbou a také osobně jsme se rádi setkávali i na valných shromážděních SČB.
Čest jeho památce.

Edice SČB Knihovna bibliofila

Výbor SČB se na svých pravidelných schůzích zabýval také edičním plánem spolkové edice Knihovna bibliofila, jejímž prvním svazkem byl Slovník bibliofila (2016) Josefa Čejky a Gustava Erharta (recenzi Jiřího Flaišmana viz zde). K němu by se měla přiřadit další publikace slovníkového typu o bibliofiliích a dalších tiscích SČB v Praze a o vybraných příležitostných tiscích vydaných pro SČB v Praze v letech 1908 až 2018 (autorem projektu je Josef Čejka). Dalším plánovaným titulem, k jehož vydání dal podnět Filip Hynek, jsou paměti Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), významného moravského bibliofila, exlibristy, spisovatele, redaktora a výrazné osobnosti Skupiny moravských knihomilů.
Zda se podaří uskutečnit tyto publikační záměry, bude záviset na finančních možnostech Spolku.

Slavnostní setkání SČB v Galerii Hollar

Výbor SČB v Praze ve spolupráci se SČUG Hollar zve členy na slavnostní setkání ve čtvrtek 29. června 2017 od 17 hodin do Galerie Hollar v Praze 1, Smetanovo nábřeží 6, pořádané při příležitosti udělení čestného členství SČB malíři, grafiku a ilustrátorovi Pavlu Roučkovi. Promluví Petr Ladman, předseda SČB, Karel Kropík, člen výboru SČB a předseda Klubu přátel Hollara, a Josef Čejka, člen výboru, který bude číst ze své nové sbírky Přespolní, ilustrované P. Roučkou. Tento subskripční tisk z edice Inventa zde bude také k dostání pro členy SČB. Těšíme se na vás.

Třikrát z edice SČB Inventa

Nová edice SČB Inventa přinesla už tři svazky. První, který vyšel v loňském roce, obsahuje posmrtně vydanou prózu francouzského básníka a esejisty Stéphana Mallarmého (1842–1898) Igitur čili Elbehnonovo šílenství. Tato próza patří k textům, který její překladatel a autor doslovu básník, prozaik a esejista Petr Král označil za „tajný střed“ Mallarmého díla. Edici řídí Gustav Erhart, koordinátorem vydání tohoto prvního svazku Inventy byl Prokop Toman. Původním grafickým listem ve frontispisu v technice vernis mou doprovodila Lucie Raškovová. Obálku a typografickou úpravu edice navrhl Otakar Karlas. Text vytiskli Jaroslav Janďourek a Jaromír Štoural písmem Týfa Text v počtu 160 ručně číslovaných výtisků na papíru Modigliani bianco. Bibliofilský brožovaný tisk s přebalem má 36 stran. Členská cena 550 Kč.

Druhým svazkem edice vydaným v letošním roce jako členská prémie SČB za rok 2017 je básnická sbírka Žernovy zítřků Zdeňka Řezníčka (1904–1975), třebíčského básníka (např. sbírky Samoty, 1939, Zlumený hlas, 1948) a překladatele, jehož dílo ovlivnila tvorba Bohuslava Reynka (1892–1971) a Jana Zahradníčka (1905–1960). Tento bibliofilský tisk přináší nyní poprvé kompletní Řezníčkův triptych ( I. Žernovy zítřků, II. Devatero zpěvů vladaři zítřků, III. Poselství). Originálním trojbarevným dřevořezem tuto bibliofilii vyzdobil Jindřich Zeithamml. Typografickou úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Autorem doslovu Básníkova konfese jako odkaz budoucím je Gustav Erhart. Vytiskl Indigoprint v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 300 ručně číslovaných výtisků. Brožovaný bibliofilský tisk s přebalem má 40 stran. ISBN 978-80-905599-7-4. Členská cena 350 Kč.

Třetím a také letos vydaným svazkem této edice – a jejím prvním subskripčním tiskem, je sbírka Josefa Čejky (1946) Přespolní. Obsahuje 31 kratších básní, přinášejících málomluvnou reflexivní poezii, vyznačující se moderním oproštěným básnickým výrazem a osobitou metaforikou. Ručně kolorovanou kresbou ve frontispisu vyzdobil Pavel Roučka. Typografickou úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Tiskl Indigoprint v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 140 ručně číslovaných a autory podepsaných výtisků. Redakční spolupráce Karel Kropík. Brožovaný bibliofilský tisk s přebalem má 40 stran. Sbírka vychází u příležitosti životních jubileí autora a výtvarníka, čestných členů SČB. ISBN 978-80-905599-8-1. Členská cena 390,-Kč.

V plánu edice Spolku českých bibliofilů Inventa na příští roky se objevují další zajímavé svazky: výbor z díla francouzského „prokletého básníka“ Édouarda Dubuse (1864–1895) Když housle umlknou v překladu Gustava Erharta, dále Amoleta Nejedlá českého básníka a prozaika, představitele surrealismu Zdeňka Lorence (1919–1999) či Démant v trávě francouzského autora Xaviera Fornereta (1809–1884).

Výstava Josefa Kábrta v Železném Brodě

S dílem malíře, ilustrátora, grafika a uznávaného tvůrce animovaných filmů Josefa Kábrta (1920–1989), žáka profesorů Františka Kysely (1881–1941) a Jaroslava Bendy (1882–1970) na pražské UMPRUM, se můžeme setkat na výstavě, která se uskuteční od 23. 6. 2017 do 20. 8. 2017 v Muzeu a Galerii Detesk, Náměstí 3. května 20, v Železném Brodě. Slavnostní zahájení výstavy, na němž promluví Lenka Koulová, je ve čtvrtek 22. 6. 2017. Připomeňme si, že SČB vydal ve třech mutacích v roce 2000 text Josefa Kábrta Paříž doprovázený jeho původními lepty, které vytiskl syn Petr Kábrt, dlouholetý a čestný člen SČB. Pozvánku na výstavu viz zde. Pokračovat ve čtení →