110. výročí založení SČB

Dne 30. března 2018 si připomínáme 110. výročí vzniku Spolku českých bibliofilů v Praze. Právě v tento den se před sto deseti lety sešlo v pražském Technologicko-průmyslovém museu 32 milovníků knih, kteří založili Spolek bibliofilů (SČB). Zakladatelé Spolku tak reagovali na soudobé problémy, kdy rozmach produkce knih na konci 19. a na počátku 20. století s sebou přinášel kvantitu na úkor kvality. Kriticky se k tehdejším tiskařům vyjádřil básník Antonín Macek (1872–1923), jeden ze zakladatelů Spolku bibliofilů, když poukazoval na to, že „…bídný tisk kazí dojem díla básníkova a myslitelova, neboť připomíná až příliš banálnost tam, kde čtenář chtěl zažít sváteční chvíle povznesení duchovního“ (Česká osvěta, 3/1907). Inspirací zakladatelům Spolku pro kvalitní knižní tvorbu bylo dobové renesanční úsilí Angličana Williama Morrise (1834–1896) a také staré české knihy (15. století) či pozdější bratrské tisky.Pokračovat ve čtení →

Informace pro členy SČB

* Výsledky ankety, kterou připravil a členům rozeslal předseda Spolku dr. Petr Ladman, jsou zveřejněny na Fóru členů SČB.
* Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Památníkem národního písemnictví a Spolkem českých bibliofilů.
* Výbor kooptoval za dalšího člena výboru SČB paní Mgr. Lenku Šlajerovou.
* V současné době probíhají přípravné práce na vydání pamětí Bedřicha Beneše Buchlovana, jejichž redaktorem je člen výboru SČB Filip Hynek.
* Připravujeme pro vás bližší informace o chystaném 4. svazku edice Inventa (Když housle umlknou Édouarda Dubuse). Překladatelem a redaktorem je dr. Gustav Erhart.
* Nezapomeňte: letošní valná hromada se bude konat v sobotu 26. května 2018. O místu konání a o programu valné hromady vás budeme včas informovat.
* Ve Fóru členů byla zveřejněna pozvánka na probíhající výstavu, která by vás mohla zajímat: Josef Hodek a kniha v Národopisném muzeu Plzeňska (do 8. dubna 2018). Nově upozorňujeme na výstavy:
Pavel Piekar – Jací byli tvůrci krásných knih. Výběr barevných linorytů P. Piekara v Muzeu klasického knihařství v Rožďalovicích (Husova 24, 289 34 Rožďalovice) ve spolupráci se SČUG Hollar. (Slavnostní zahájení se koná v pátek 23. března 2018 v 16.00 hod. Výstava potrvá do 17. června 2018.) Muzeum je otevřeno celoročně.
Jiří Bouda – litografie v Cafe Galerii Bím (ul. 5. května, Dobřichovice, od 2. března. 2018 do 10. května 2018). Otevřeno denně Po–So 8.00–22.00 hod., Ne 14.00-22.00 hod.
Pavel Roučka – Nepokojné světy a sochař Jakub Flejšar jako host v Oblastním muzeu v Děčíně, Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín IV. (Výstava potrvá od 5. dubna 2018 do 10. června 2018; vernisáž 4. dubna 2018 od 17.00 hod.) Otevřeno Út–Ne 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hod.
Kamil Lhoták – Retrospektiva v Obecním domě v Praze (termín výstavy od 7. února 2018 do 24. dubna 2018, otevřeno denně: 10.00-19.00 hod.);
Jiří Anderle – malba, kresba, grafika
v galerii Chodovské tvrze, Ledvinova 86/9, 149 00 Praha 11-Chodov (od 14. února 2018 do 15. dubna 2018, otevřeno: Út-Ne 13.00-19.00 hod.);
František Kobliha – Ženy mých snů v Galerii Smečky (Pražská plynárenská, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1, od 21. února 2018 do 7. dubna 2018). Otevřeno: ÚtSo 11.00–18.00 hod.;
Jiří Slíva – Můj šálek Kafky. Kresby, grafika a obrazy v Galerii Roberta Guttmanna (Židovské muzeum v Praze, U Staré školy 3, Praha 1, od 22. února 2018 do 27. ledna 2019). Otevřeno denně 9.00–16.30 hod. /v zimním čase/, 9.00–18.00 hod. /v letním čase/, mimo sobot a dalších židovských svátků.
* Řadu aktuálních informací o akcích týkajících se bibliofilie, grafiky, literatury,  výstav ad. naleznete na Zajímavé odkazy, kde si na následující stránce Rozcestník můžete otevřít konkrétní webové stránky. Budeme rádi, když nám svými informacemi pomůžete doplňovat tento seznam.
* Své připomínky, názory, pozvánky, nápady a nabídky ke spolupráci můžete publikovat na našem webu ve Fóru členů; dále prostřednictvím mailových adres můžete kontaktovat členy výboru (viz Kontakt) nebo napsat na mailovou adresu SČB info@spolekceskychbibliofilu.cz.

P. F. 2018

Výbor Spolku českých bibliofilů přeje všem členům a přátelům krásné knihy
pokojné a štědré vánoce a vše dobré v novém roce 2018.

 

Paměti Bedřicha Beneše Buchlovana

Jméno Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953) jistě není nutné členům SČB dlouze představovat. „Spiritus agens“ Skupiny moravských knihomilů, redaktor edice Rukověť milovníka knih v nakladatelství V. Šmidta (a mnoha dalších edic), významný exlibrista, povoláním učitel a knihovník v Uherském Hradišti, byl mnohostranný spisovatel, v jehož některých románech a povídkách je reflektován knižní svět sběratelů a bibliofilů, jenž byl vlastním a přiznaným meritem jeho tvůrčího života.
Spolek českých bibliofilů v Praze se rozhodl vydat v roce 2018 jeho dosud nepublikované paměti, jimž dal jejich autor příznačný název Zajatec Armidy aneb Má přemilá krasopaní Knihoslava, které napsal během čtyřicátých let minulého století v závěru svého života a kterých se až dodnes neujalo žádné nakladatelství. Vydání vychází z jejich strojopisu, nalézajícího se v literární pozůstalosti B. B. Buchlovana ve fondu Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Ke svým padesátinám v roce 1935 Bedřich Beneš Buchlovan vydal soukromý tisk Cesta života aneb Bibliofil mezi knihami se ohlížející, ve kterém stručně rekapituloval své životní mezníky pohledem zaníceného knižního sběratele a čtenáře. Ve svých pamětech, čítajících přes 300 strojopisných stran, uskutečnil ovšem daleko ambicióznější záměr: ze své vlastní zkušenosti vylíčit a popsat český a moravský knižní svět a postupný zrod české krásné knihy od konce 19. století až k době vzniku pamětí. Vrací se proto k svému životu od dětských let až po dospělost, oživuje si již i minulostí téměř zapomenuté knihy, vypravuje jejich osudy, cituje ze své bohaté korespondence, formuje své přehledy nejdůležitějších moderních bibliofilií, vzpomíná na své přátele a kontakty se známými osobnostmi naší knižní a výtvarné kultury, a to vše rámuje svým jedinečným komentářem a poznámkami. Paměti Bedřicha Beneše Buchlovana jsou rozčleněny do dvou dílů a uzavírá je vlastní autorova bibliografie jeho literárních prací se vztahem k bibliofilii.
Filip Hynek, redaktor, člen výboru SČB

Vydání pamětí B. B. Buchlovana je plánováno jako členská prémie na rok 2018. Výbor SČB se obrací na členy SČB se žádostí, zda by zvážili svou finanční podporu tomuto projektu a napomohli tak realizovat tento ojedinělý ediční záměr. Své finanční příspěvky mohou zaslat na účet SČB 1937658359/0800 s uvedením zprávy pro příjemce: jméno nebo své členské číslo, BBB. Všem, kteří budou moci jakoukoliv částkou přispět (jejich jména budou uvedena v této publikaci), předem děkujeme.
Výbor SČB

Tradiční adventní večer Klubu přátel Hollaru

Tradiční adventní večer Klubu přátel Hollaru se uskuteční ve středu 6. 12. 2017 v 17 hodin v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Hostem bude spisovatel Petr Hora Hořejš, který promluví na téma T. G. Masaryk a jeho rodina. Pořadem provází dr. Karel Kropík, předseda Klubu přátel Hollaru a člen výboru SČB.

Neznámý známý Kamil Lhoták

Výbor SČB v Praze, Klub přátel Hollaru a SČUG Hollar Vás co nejsrdečněji zvou v pondělí 13. listopadu 2017 na setkání v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 od 17,00 hodin. V rámci výstavy Kamila Lhotáka Na křídlech grafiky proběhne podvečerní posezení nazvané Neznámý známý Kamil Lhoták, jehož hosty budou Libor Šteffek a ing. Břetislav Ditrych.  Pozvánka ke stažení zde.

Zprávy z výboru SČB

* Na své schůzi dne 10. října 2017 výbor SČB konstatoval, že ediční plán na letošní rok byl splněn. Jako členská prémie byla vydána sbírka Zdeňka Řezníčka (1905–1975) Žernovy zítřků a jako subskripce sbírka Josefa Čejky (1946) Přespolní (obě v edici Inventa). V edici Pupilla sv. 39 vyšel výběr z rukopisné sbírky Františka Januly (1932) s názvem Dedikace. Dále se k vydání připravují Zprávy SČB 2/17.

* Filip Hynek informoval o stavu prací na vydání vzpomínek Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), které výbor rozhodl vydat jako členskou prémii za rok 2018. Následně bude vybrána příloha. F. Hynek požádal přítomné o pomoc při vyhledávání autorova portrétu či vhodných karikatur. Výbor se v této věci rovněž obrací na členy SČB se žádostí o pomoc.

* Výbor navrhl připravit příručku s archivem publikací SČB Slovník bibliofilií a vybraných tisků SČB v Praze 1908–2018 (Bibliofilie, knihy, publikace a vybrané příležitostné tisky vydané Spolkem českých bibliofilů v Praze a pro Spolek českých bibliofilů v Praze) jako členskou prémii za rok 2019. Autorem projektu a garantem je Josef Čejka za pomoci a spolupráce členů výboru.

* Výbor rovněž vyzval členy SČB k zamyšlení nad aktivitami v příštím roce, kdy si SČB připomene 110. výročí své existence. Rovněž uvítá i pomoc při hledání sponzorů.

* Předseda Petr Ladman odeslal novou žádost na MPO ČR na poštovní známku s tematikou SČB. Autorem známky je navrhován prof. Rostislav Vaněk z VŠUP v Praze. MPO ČR odpovědělo 3. 10. 2017 v tom smyslu, že žádost zařadí do podkladů odborné komise a o výsledku projednání bude SČB informovat. Dále Karel Kropík upozornil na 100. výročí narození Oty Janečka (narozen 15. 8. 1919), čestného člena SSPE a SČB, a sděluje, že se zpracováním známky souhlasí paní Marina Richterová. V tomto smyslu zaslali K. Kropík a J. Čejka své návrhy na poštovní známku 24. 10. 2017 Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

* Plánovaná návštěva knihařského ateliéru manželů Miroslavy a Lubomíra Krupkových v Úvalech u Prahy dne 14. 10. 2017 proběhla za účasti 14 návštěvníků.