Paměti Bedřicha Beneše Buchlovana

Jméno Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953) jistě není nutné členům SČB dlouze představovat. „Spiritus agens“ Skupiny moravských knihomilů, redaktor edice Rukověť milovníka knih v nakladatelství V. Šmidta (a mnoha dalších edic), významný exlibrista, povoláním učitel a knihovník v Uherském Hradišti, byl mnohostranný spisovatel, v jehož některých románech a povídkách je reflektován knižní svět sběratelů a bibliofilů, jenž byl vlastním a přiznaným meritem jeho tvůrčího života.
Spolek českých bibliofilů v Praze se rozhodl vydat v roce 2018 jeho dosud nepublikované paměti, jimž dal jejich autor příznačný název Zajatec Armidy aneb Má přemilá krasopaní Knihoslava, které napsal během čtyřicátých let minulého století v závěru svého života a kterých se až dodnes neujalo žádné nakladatelství. Vydání vychází z jejich strojopisu, nalézajícího se v literární pozůstalosti B. B. Buchlovana ve fondu Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Ke svým padesátinám v roce 1935 Bedřich Beneš Buchlovan vydal soukromý tisk Cesta života aneb Bibliofil mezi knihami se ohlížející, ve kterém stručně rekapituloval své životní mezníky pohledem zaníceného knižního sběratele a čtenáře. Ve svých pamětech, čítajících přes 300 strojopisných stran, uskutečnil ovšem daleko ambicióznější záměr: ze své vlastní zkušenosti vylíčit a popsat český a moravský knižní svět a postupný zrod české krásné knihy od konce 19. století až k době vzniku pamětí. Vrací se proto k svému životu od dětských let až po dospělost, oživuje si již i minulostí téměř zapomenuté knihy, vypravuje jejich osudy, cituje ze své bohaté korespondence, formuje své přehledy nejdůležitějších moderních bibliofilií, vzpomíná na své přátele a kontakty se známými osobnostmi naší knižní a výtvarné kultury, a to vše rámuje svým jedinečným komentářem a poznámkami. Paměti Bedřicha Beneše Buchlovana jsou rozčleněny do dvou dílů a uzavírá je vlastní autorova bibliografie jeho literárních prací se vztahem k bibliofilii.
Filip Hynek, redaktor, člen výboru SČB

Vydání pamětí B. B. Buchlovana je plánováno jako členská prémie na rok 2018. Výbor SČB se obrací na členy SČB se žádostí, zda by zvážili svou finanční podporu tomuto projektu a napomohli tak realizovat tento ojedinělý ediční záměr. Své finanční příspěvky mohou zaslat na účet SČB 1937658359/0800 s uvedením zprávy pro příjemce: jméno nebo své členské číslo, BBB. Všem, kteří budou moci jakoukoliv částkou přispět (jejich jména budou uvedena v této publikaci), předem děkujeme.
Výbor SČB

Tradiční adventní večer Klubu přátel Hollaru

Tradiční adventní večer Klubu přátel Hollaru se uskuteční ve středu 6. 12. 2017 v 17 hodin v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. Hostem bude spisovatel Petr Hora Hořejš, který promluví na téma T. G. Masaryk a jeho rodina. Pořadem provází dr. Karel Kropík, předseda Klubu přátel Hollaru a člen výboru SČB.

Neznámý známý Kamil Lhoták

Výbor SČB v Praze, Klub přátel Hollaru a SČUG Hollar Vás co nejsrdečněji zvou v pondělí 13. listopadu 2017 na setkání v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 od 17,00 hodin. V rámci výstavy Kamila Lhotáka Na křídlech grafiky proběhne podvečerní posezení nazvané Neznámý známý Kamil Lhoták, jehož hosty budou Libor Šteffek a ing. Břetislav Ditrych.  Pozvánka ke stažení zde.

Zprávy z výboru SČB

* Na své schůzi dne 10. října 2017 výbor SČB konstatoval, že ediční plán na letošní rok byl splněn. Jako členská prémie byla vydána sbírka Zdeňka Řezníčka (1905–1975) Žernovy zítřků a jako subskripce sbírka Josefa Čejky (1946) Přespolní (obě v edici Inventa). V edici Pupilla sv. 39 vyšel výběr z rukopisné sbírky Františka Januly (1932) s názvem Dedikace. Dále se k vydání připravují Zprávy SČB 2/17.

* Filip Hynek informoval o stavu prací na vydání vzpomínek Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), které výbor rozhodl vydat jako členskou prémii za rok 2018. Následně bude vybrána příloha. F. Hynek požádal přítomné o pomoc při vyhledávání autorova portrétu či vhodných karikatur. Výbor se v této věci rovněž obrací na členy SČB se žádostí o pomoc.

* Výbor navrhl připravit příručku s archivem publikací SČB Slovník bibliofilií a vybraných tisků SČB v Praze 1908–2018 (Bibliofilie, knihy, publikace a vybrané příležitostné tisky vydané Spolkem českých bibliofilů v Praze a pro Spolek českých bibliofilů v Praze) jako členskou prémii za rok 2019. Autorem projektu a garantem je Josef Čejka za pomoci a spolupráce členů výboru.

* Výbor rovněž vyzval členy SČB k zamyšlení nad aktivitami v příštím roce, kdy si SČB připomene 110. výročí své existence. Rovněž uvítá i pomoc při hledání sponzorů.

* Předseda Petr Ladman odeslal novou žádost na MPO ČR na poštovní známku s tematikou SČB. Autorem známky je navrhován prof. Rostislav Vaněk z VŠUP v Praze. MPO ČR odpovědělo 3. 10. 2017 v tom smyslu, že žádost zařadí do podkladů odborné komise a o výsledku projednání bude SČB informovat. Dále Karel Kropík upozornil na 100. výročí narození Oty Janečka (narozen 15. 8. 1919), čestného člena SSPE a SČB, a sděluje, že se zpracováním známky souhlasí paní Marina Richterová. V tomto smyslu zaslali K. Kropík a J. Čejka své návrhy na poštovní známku 24. 10. 2017 Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

* Plánovaná návštěva knihařského ateliéru manželů Miroslavy a Lubomíra Krupkových v Úvalech u Prahy dne 14. 10. 2017 proběhla za účasti 14 návštěvníků.

Pozvánka výboru SČB na podzimní akce

Vážené dámy, vážení pánové, členové Spolku českých bibliofilů!
Jak bylo avizováno na letošní Valné hromadě, snažíme se navázat na oblíbenou tradici spolkových aktivit a v rámci této snahy Vás zveme na podzimní akce SČB 2017.
*
V sobotu 14. října 2017 jste zváni na prohlídku uměleckého knihařství ATELIÉR KRUPKA manželů Miroslavy a Lubomíra Krupkových v Úvalech.
Prohlídka začne kolem 14,00 h; sraz je před nádražím Úvaly.
Dopravní spojení je z Prahy – Masarykovo nádraží osobním vlakem 9327 (směr Pečky) – odjezd ve 13,08 h. Do zastávky Úvaly by měl vlak přijet ve 13,33 h. /Možno do vlaku nastoupit i na zastávkách Praha-Libeň, Kyje, D. Počernice, Běchovice, Klánovice/. Po příjezdu vlaku společně půjdeme do ateliéru v Lužické ulici 1295, vzdáleného asi 1,5 km.
Zájemce prosíme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu pladman@email.cz .

*
pondělí 13. listopadu 2017 je připravováno setkání v Galerii Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1 od 17,00 h. V rámci výstavy Kamila Lhotáka proběhne podvečerní posezení s hosty (Libor Šteffek, Ing. Břetislav Ditrych).

Speciální pozvánka bude všem zaslána asi 2 týdny před konáním akce.

*
Na setkání při těchto akcích se těší výbor Spolku českých bibliofilů.
Praha, 5. října 2017

Pozvánky našich členů

Redakci webových stránek SČB došla pozvánka RNDr. Jana Samšiňáka na poslední pořad letošní návštěvní sezóny na zahradě v Šolcově statku v Sobotce, kterým bude v neděli 17. září 2017 od 14 hodin beseda s hercem Stanislavem Zindulkou. Vstup je zdarma, hudební doprovod Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky

a dále pozvánka básníka Ivana Kruise na autorský podvečer čtení Pod sluncem a pod hvězdami k vydání básnické sbírky Dnění, který pořádá Umělecká beseda ve středu 4. října 2017 v Café Campus, Náprstkova 10, Praha 1, od 17 hodin. Úvodní slovo pronese Jana Štroblová, verše budou interpretovat Rudolf Kvíz a autor, hudební doprovod klavírní virtuos Tomáš Víšek.

Pozvánka z Poděbrad: dr. Karel Kropík a dr. Josef Čejka připravili v Městské knihovně v Poděbradech, Jiřího náměstí 41, výstavu Václav Hollar Grafika. Vernisáž výstavy proběhne 15. 9. 2017 od 15 hodin, výstava potrvá do 27. 10. 2017.  Blíže na www.knihovnapodebrady.cz

PhDr. Jana Malášek Šrubařová z Ostravy nám poslala pozvánku od paní Ivany Kvitové na výstavu obrazů a ilustrací Vzpomínka na malířku Janu Pivovarskou pořádanou k nedožitým 75. narozeninám umělkyně. Jana Pivovarská (1942–1999) úzce spolupracovala s Kroužkem bibliofilů DK Vítkovice a ilustrovala řadu básnických sbírek (např. sbírku Leopolda Čady Podzimní meditace /1993/ aj.). Vernisáž výstavy v Galerii Gaudeamus v Domě kultury města Ostravy, ul. 28. října 2556/124, Ostrava-Moravská Ostrava, se koná dne 3. října 2017 v 17 hodin. Výstava potrvá do 29. října 2017.

Ing. Břetislav Ditrych nám poslal pozvánku na Vodňanské zastavení Jana Zrzavého, které se koná v neděli 5. listopadu 2017 v 16 hod. v Kavárničce u sv. Jána – u Záděrů ve stodole, Barvířská 126, Vodňany. Na programu je ukázka z připravované knihy Martiny Havlínové v podání účastníků kurzu tvůrčího psaní a rétoriky Jana N. Piskáče; B. Ditrych: SLOVUTNÝ MISTŘE, VÁŽENÁ PANÍ PROFESORKO – z korespondence J. Zrzavého; L. Ptáček – Pinhole; ReBrelové – fr. šanson. Vstupné je dobrovolné.

Za PhDr. Jaroslavem Bránským

Opožděně se k nám dostala smutná zpráva, že dne 11. července letošního roku zemřel pan PhDr. Jaroslav Bránský (narozen 30. března 1928), boskovický pedagog, publicista, překladatel a dlouholetý člen Spolku českých bibliofilů. Absolvent pražské Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Palackého univerzity v Olomouci působil jako učitel. Kromě své pedagogické a veřejné činnosti se významně podílel na organizování kulturních akcí, spolupracoval s řadou regionálních i celostátních periodik, publikoval v odborných časopisech a sbornících (Listy filologické, Sborník Muzea Blansko aj.). Dr. J. Bránský je autorem řady publikací z regionálních dějin (Osud Židů z Boskovic a bývalého okresu boskovického 1939–1945, 1995; Čtyři z Boskovic, 2008; Ježkové z Blanenska, 2007; Orel v Boskovicích – 100 let, 2009, aj.); knihy o výstavách a výtvarnících Meandry paměti (2008), v níž rozsáhlý autorův výběr umělců, kteří prošli zdejšími výstavními prostorami (např. A. Born, J. Hadlač, O. Janeček, V. Komárek, B. Lacina, J. Liesler, J. Švengsbír ad.), prostupují jeho vzpomínky na setkání a vzniklá přátelství. Překládal z francouzštiny (G. Apollinaire – Bestiář aneb průvod Orfeův, 2012) a němčiny (F. von Saar – Pan Fridolín a jeho štěstí, 1998; dále boskovického rodáka H. Ungara – Romány, menší prózy, 2001). Připomeňme v této souvislosti např. jeho texty Blanensko v lyrice Ferdinanda de Saar (1997) a Boskovické kořeny rodu a tvorby spisovatele Hermanna Ungara (1993). Přínos dr. J. Bránského v oblasti kultury byl 19. ledna 2017 oceněn udělením Ceny města Boskovice za kulturu.
Čest jeho památce.