Připravujeme

 

Na rok 2018 připravujeme:

Bedřich Beneš Buchlovan: Zajatec Armidy aneb Má přemilá krasopaní Knihoslava.
Paměti B. B. Buchlovana (1885–1953) přinášejí vzpomínky na dětství a mládí, na knihy a na jejich osudy, zasvěcený pohled na vývoj naší bibliofilie, citace z bohaté korespondence, ad. Obsahují také soupis Buchlovanových prací, které se vztahují k bibliofilii. Redaktorem vydání je Filip Hynek, který rukopisné paměti přepsal a editorsky připravil k vydání.
Členská prémie za rok 2018.

Výbor z díla francouzského „prokletého básníka“ Édouarda Dubuse (1864–1895) Když housle umlknou /Quand les violons sont partis/, vydaného posmrtně v roce 1895.
Kniha vyjde v překladu Gustava Erharta v edici SČB Inventa svazek 4.

Připravujeme pro vás bližší informace o těchto připravovaných bibliofiliích a o dalších spolkových edičních záměrech.