Připravujeme

 

Výbor z díla francouzského „prokletého básníka“ Édouarda Dubuse (1864–1895) Když housle umlknou /Quand les violons sont partis/, vydaného posmrtně v roce 1895. Kniha vyjde v překladu Gustava Erharta v edici SČB Inventa, svazek 4, jako subskripční tisk. Odborná spolupráce Alžběta Stříbrná, Miloslav Topinka. Originální grafika ve frontispisu Miloslav Moucha. Rozsah cca 30 stran. Předpokládaná členská cena do 600 Kč.

Ve snaze dostát názvu ediční řady Inventa/Objevy, rozhodl se výbor SČB vydat jako již čtvrtý její opus několik básní pozapomenutého francouzského lyrika Édouarda Dubuse (1864–1895). Autora známého u nás prakticky jen díky o deset let mladšímu Karlu Hlaváčkovi (1874–1898), který mu věnoval svůj Sonet v proslulé sbírce Pozdě k ránu a Jiřímu Karáskovi ze Lvovic (1871–1951), který jeho jedinou, posmrtně vydanou sbírku Quand les Violons sont partis/ Když housle umlknou, připomněl ve své kritické studii Louis-Adolphe-Edouard Dubus (Renaissanční touhy v umění, Aventinum 1926). Již zde však Karásek správně postřehl, že tento básník zapůsobil na city čtenářů možná více svým excentrickým životem na narkotikách závislého rozervance a svou záhadnou, dodnes ne zcela objasněnou smrtí, než vlastním dílem poetickým.
Édouard Dubus, jako básník pevné veršové stavby, vzdálený všem formálním modernistickým výbojům a experimentátorství, (vzpomeňme např. novátorský volný verš Gustave Kahna, 1859–1936), patřil by totiž spíše do kruhu parnasistního, mezi literáty kolem Théodora de Banville (1823–1891) a Leconte de Lisle (1818–1894), než mezi typické „proklatce“ poslední čtvrtiny 19. století. Na druhé straně je jisté, že právě Pařížský Parnas jejich směřování v mnohém předznamenal i inspiroval a připravil jejich „odrazový můstek“. A tak také u Dubuse lze nejednou ve větší míře zaznamenat ony typické nálady melancholie, rozčarování, marnosti a smutku; pocit věčné pomíjivosti, který tak často a neodbytně atakuje hypersenzitivní duše všech dob. Vetknuté do veršů jeho melické francouzštiny patrně nejmocněji zapůsobily pak i na celou Hlaváčkovu senzitivitu a odrazily se v jeho shora zmíněné sbírce, vydané pouhý rok po Dubusově náhlé smrti.
(G. E.)

[Čejka, Josef, autor projektu, redaktor a kolektiv]: Repetitorium tisků SČB v Praze 1908–2018. Bibliofilie, knihy, periodické publikace a vybrané příležitostné tisky vydané SČB v Praze a pro SČB v Praze.
Příručka přináší podrobný soupis bibliofilií, knih, periodických publikací a dalších vybraných příležitostných tisků vydaných SČB v Praze a pro SČB během 110 let jeho trvání. U řady titulů příručka uvádí pro zájemce o danou problematiku další informace a odkazy na důležité prameny.
Vyjde jako 2. svazek edice SČB Knihovna bibliofila.

Připravujeme pro vás bližší informace o těchto připravovaných bibliofiliích a o dalších spolkových edičních záměrech.