Připravujeme


[Čejka Josef, sestavil a autor projektu]: Repetitorium tisků SČB v Praze 1908 – 2019. Bibliofilie, knihy, periodické publikace a vybrané příležitostné tisky vydané SČB v Praze a pro SČB v Praze.
Příručka přináší podrobný soupis bibliofilií, knih, periodických publikací a dalších vybraných příležitostných tisků vydaných SČB v Praze a pro SČB během 111 let jeho trvání. U řady titulů příručka uvádí pro zájemce o danou problematiku informace a odkazy na další důležité prameny. Vyjde jako 2. svazek edice SČB Knihovna bibliofila.

Připravujeme pro vás bližší informace o připravovaných bibliofiliích a o dalších spolkových edičních záměrech.