Připravujeme

 

Na rok 2017 připravujeme bibliofilské tisky:

František Janula:
Dedikace
Nový svazek edice SČB Pupilla (39.) přináší texty významného českého malíře, výtvarníka a básníka F. Januly (nar. 1932), absolventa pražské VŠUP v ateliéru prof. Josefa Kaplického, který od roku 1969 žije a tvoří převážně v Paříži. V jeho rozsáhlém díle mnohokrát vystavovaném v zahraničí a nyní i u nás jsou zastoupeny grafiky, koláže, objekty a především malby. Je i autorem básnických sbírek s názvem Carnet (Sešit), Mé měsíce a Cesty. Výtvarná tvorba F. Januly byla básníkem Jeanem Orizetem nazvána „kosmickým snem a zemitým opojením“, výtvarný kritik Jossé Pierre v ní spatřuje dědictví Šímovy průzračnosti a Kupkovy vynalézavosti. Dílo F. Januly nese pečeť velkého tvůrce. Blíže o Františku Janulovi naleznete na www.dorka.cz

Zdeněk Řezníček:
Žernovy zítřků
Básnický triptych Z. Řezníčka (1904–1975), třebíčského básníka, jehož dílo ovlivnila tvorba Bohuslava Reynka (1892–1971) a Jana Zahradníčka (1905–1960), nebyl v úplnosti dosud vydán, i když k tisku byl přichystán v nakladatelství Magnificat již v r. 1940. Vychází s originální grafikou Jindřicha Zeithammla. Ediční poznámkou doprovodil Gustav Erhart. Vydává SČB v Praze jako členskou prémii za rok 2017, druhý svazek spolkové edice Inventa. Brožovaná s přebalem.

Josef Čejka:
Přespolní

Poezie J. Čejky zaujme oproštěným, málomluvným výrazem, hloubkou obrazu a působivou pointou. Ilustroval Pavel Roučka. Vydává SČB v Praze u příležitosti životních jubileí obou tvůrců jako subskripční tisk. Vychází jako třetí svazek spolkové edice Inventa. Brožovaná s přebalem.

Připravujeme pro vás bližší informace o těchto připravovaných bibliofiliích a o dalších spolkových edičních záměrech a aktivitách.