Členství ve Spolku českých bibliofilů

 

Členové SČB získávají:

  • knihovědný a literární časopis Zprávy SČB, vycházející dvakrát ročně;
  • roční členskou prémii (prémie za minulé roky jsou uvedeny v seznamu publikací);
  • Informace SČB, přinášející aktuální informace o dění ve Spolku, chystaných akcích a publikacích;
  • možnost zakoupit bibliofilie, uvedené v tomto seznamu;
  • možnost účastnit se subskripcí na bibliofilie a grafické listy vydávané Spolkem;
  • publikovat své příspěvky ve Zprávách, Informacích a na internetových stránkách Spolku;
  • možnost účastnit se všech akcí Spolkem pořádaných, zejména květnové valné hromady spojené s kulturním programem;
  • přístup do archivu SČB;
  • další práva podle Stanov SČB.

Členský příspěvek na rok 2019 činí 650 Kč.

Příspěvek je možno uhradit složenkou na adresu Spolku nebo bankovním převodem na číslo účtu 1937658359/0800. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, své členské číslo. Členské číslo je uvedeno na legitimaci a v rohu adresního štítku na zásilkách, které od nás dostáváte. Děkujeme.

Příspěvek pro členy ze Slovenska je zvýšen o 200 Kč vzhledem k vyššímu poštovnému.

Máte-li zájem o členství ve Spolku českých bibliofilů, vyplňte, prosím, následující formulář (informaci o ochraně osobních údajů – GDPR naleznete ke stažení zde) a odešlete jej tlačítkem ODESLAT. Jednatel Spolku Vám obratem zašle poštou přihlášku, stanovy a složenku na zaplacení členského příspěvku a zápisného (60 Kč). Jednatele SČB můžete kontaktovat také telefonicky nebo písemně.
Rovněž nás můžete kontaktovat e-mailem: info@spolekceskychbibliofilu.cz

Přihláška