Výbor SČB 2019/2020

Výbor SČB
pro funkční období 2019/2020

předseda, redaktor Zpráv:   JUDr. Petr Ladman
místopředseda, redaktor:   PhDr. Gustav Erhart
místopředseda:    Filip Hynek
redaktor:    PhDr. Josef Čejka
jednatel:    Ing. Petr Tylínek
hospodář:    Ing. Alena Oplová, CSc.
administrátor:    Mgr. Klára Vanišová
redaktor:    JUDr. Karel Kropík
členka výboru:    Mgr. Lenka Šlajerová
revizoři účtů:     Dr. Josef Šuchman, Dagmar Vlčková