Výbor SČB 2017/2018

Funkční období 2017/2018

předseda: JUDr. Petr Ladman
čestný předseda: Martin Dyrynk
1. místopředseda: neobsazeno
2. místopředseda a redaktor: PhDr. Gustav Erhart
jednatel, matrikář: Ing. Petr Tylínek
hospodář a pokladník: Ing. Alena Oplová, CSc.
revizoři účtů: Dagmar Vlčková, Petr Kábrt
administrátor: Mgr. Klára Vanišová-Lachoutová
člen výboru, redaktor: PhDr. Josef Čejka
člen výboru: JUDr. Karel Kropík
člen výboru: Filip Hynek
kooptovaný člen výboru: Mgr. Lenka Šlajerová

webové stránky SČB: Filip Čejka, DiS