Valná hromada SČB 12. června 2021

Výbor Spolku českých bibliofilů zve členy na řádnou VALNOU HROMADU, která se bude konat v sobotu 12. června 2021 od 13:00 hodin v Hotelu Villa, ul. Okrajní 981/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice. Jednání VH se koná podle hygienických předpisů a platných proticovidových opatření. Prosíme členy, aby věnovali pozornost výpisu z vládního opatření dne 31. 5. 2021 pro vstup na hromadné akce, který je uveden v příloze této pozvánky na VH ke stažení zde.
Nedostaví-li se v určenou dobu odpovídající počet členů, bude valná hromada zahájena ve 14:00 hod. za dané účasti. Vstup do prostor konání je možný od 12:00 hod., kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, uhradit členské příspěvky, aktualizovat své osobní údaje, adresy a telefonní nebo e-mailová spojení.
Účastníci mohou využít prostory k prezentaci svých bibliofilských tisků a grafiky. K nahlédnutí budou vystaveny knihy připravené do aukce.
Po zahájení valné hromady promluví JUDr. Karel Kropík o Boženě Němcové k připomínce 200. výročí jejího narození a 165. výročí vydání jejího díla Babička. Přednáška bude doplněna projekcí, zajištěnou ing. Petrem Tylínkem.
POŘAD VH
• zahájení předsedou SČB
• • křest prémie Tisky SČB v Praze 1908–2020
• • kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
• • volba volební a návrhové komise
• • čtení zápisu z valné hromady roku 2020
• • zprávy předsedy, jednatele, hospodáře, redaktorů a sekcí
• • udělení absolutoria odstupujícímu výboru
• • volba nového výboru
• • diskuse a podněty k další činnosti, hospodaření atd.
• • schválení usnesení valné hromady 2021
• • aukce knih, bibliofilií, starších spolkových tisků, pořádaná aukční síní Symposion

Těšíme se na setkání s vámi.

(Výbor SČB)