Třikrát z edice SČB Inventa

Nová edice SČB Inventa přinesla už tři svazky. První, který vyšel v loňském roce, obsahuje posmrtně vydanou prózu francouzského básníka a esejisty Stéphana Mallarmého (1842–1898) Igitur čili Elbehnonovo šílenství. Tato próza patří k textům, který její překladatel a autor doslovu básník, prozaik a esejista Petr Král označil za „tajný střed“ Mallarmého díla. Edici řídí Gustav Erhart, koordinátorem vydání tohoto prvního svazku Inventy byl Prokop Toman. Původním grafickým listem ve frontispisu v technice vernis mou doprovodila Lucie Raškovová. Obálku a typografickou úpravu edice navrhl Otakar Karlas. Text vytiskli Jaroslav Janďourek a Jaromír Štoural písmem Týfa Text v počtu 160 ručně číslovaných výtisků na papíru Modigliani bianco. Bibliofilský brožovaný tisk s přebalem má 36 stran. Členská cena 550 Kč.

Druhým svazkem edice vydaným v letošním roce jako členská prémie SČB za rok 2017 je básnická sbírka Žernovy zítřků Zdeňka Řezníčka (1904–1975), třebíčského básníka (např. sbírky Samoty, 1939, Zlumený hlas, 1948) a překladatele, jehož dílo ovlivnila tvorba Bohuslava Reynka (1892–1971) a Jana Zahradníčka (1905–1960). Tento bibliofilský tisk přináší nyní poprvé kompletní Řezníčkův triptych ( I. Žernovy zítřků, II. Devatero zpěvů vladaři zítřků, III. Poselství). Originálním trojbarevným dřevořezem tuto bibliofilii vyzdobil Jindřich Zeithamml. Typografickou úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Autorem doslovu Básníkova konfese jako odkaz budoucím je Gustav Erhart. Vytiskl Indigoprint v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 300 ručně číslovaných výtisků. Brožovaný bibliofilský tisk s přebalem má 40 stran. ISBN 978-80-905599-7-4. Členská cena 350 Kč.

Třetím a také letos vydaným svazkem této edice – a jejím prvním subskripčním tiskem, je sbírka Josefa Čejky (1946) Přespolní. Obsahuje 31 kratších básní, přinášejících málomluvnou reflexivní poezii, vyznačující se moderním oproštěným básnickým výrazem a osobitou metaforikou. Ručně kolorovanou kresbou ve frontispisu vyzdobil Pavel Roučka. Typografickou úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Tiskl Indigoprint v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 140 ručně číslovaných a autory podepsaných výtisků. Redakční spolupráce Karel Kropík. Brožovaný bibliofilský tisk s přebalem má 40 stran. Sbírka vychází u příležitosti životních jubileí autora a výtvarníka, čestných členů SČB. ISBN 978-80-905599-8-1. Členská cena 390,-Kč.

V plánu edice Spolku českých bibliofilů Inventa na příští roky se objevují další zajímavé svazky: výbor z díla francouzského „prokletého básníka“ Édouarda Dubuse (1864–1895) Když housle umlknou v překladu Gustava Erharta, dále Amoleta Nejedlá českého básníka a prozaika, představitele surrealismu Zdeňka Lorence (1919–1999) či Démant v trávě francouzského autora Xaviera Fornereta (1809–1884).