Publikace 2018 až 2016

 

Bibliofilské tisky SČB vydané v roce 2018

Bedřich Beneš Buchlovan:
Zajatec Armidy aneb Má přemilá krasopaní Knihoslava, (2018)
Paměti B. B. Buchlovana (1885–1953) přinášejí vzpomínky na dětství a mládí, na knihy a na jejich osudy, zasvěcený pohled na vývoj naší bibliofilie, citace z bohaté korespondence ad. Obsahují také soupis prací B. B. Buchlovana, které se vztahují k bibliofilii. Knihu doprovází 10 obrazových duplexových příloh. K vydání připravil redaktor Filip Hynek. Odpovědná redakce Filip Hynek a kolektiv. Vazba, typografie a výtvarná redakce Martin Dyrynk. Černobílý ofsetový tisk firmy Quatro print a. s. v počtu 500 brožovaných výtisků. Vydal SČB v Praze k 110. výročí své existence jako členskou prémii na rok 2018 a k členské valné hromadě v Praze 6 dne 26. 5. 2018. V5a vazba. První vydání. F 286 x 165 mm. 280 stran. ISBN 978-80-907186-0-9.
Ke knize (pro prvních 150 výtisků) byla vytištěna originální signovaná grafika Karly Ryvolové (Exlibris in memoriam BBB) v počtu 150 číslovaných výtisků v dvojím barevném provedení.

František Dryje:
Anebo alespoň, (2018)
Výběr osmi nepublikovaných textů, označených v podtitulu jako Fragmenty, českého surrealistického básníka, prozaika a esejisty F. Dryje, šéfredaktora revue Analogon, pro edici vybral, typograficky upravil a o tisk pečoval Martin Dyrynk. Vydal SČB v edici Pupilla, sv. 40, k členské valné hromadě konané v Praze 26. května 2018 v Praze 6. Barevnou signovanou perokresbou ilustrovala Kateřina Piňosová. Dvoubarevným ofsetem vytiskla fa Capoušek
& Remiš na francouzském grafickém Schneider papíru 215 ručně signovaných brožovaných výtisků. Volně vložené dvojlisty v obálce s chlopněmi. F 136 x 85 mm. 20 stran. Členská cena 150 Kč. ISBN 978-80-907186-1-6.

Bibliofilské tisky SČB vydané v roce 2017

Josef Čejka:
Přespolní, (2017)
Sbírka reflexivních 31 básní J. Čejky, básníka a redaktora, čestného člena a člena výboru SČB. Kresbou ručně kolorovanou ve frontispisu vyzdobil Pavel Roučka, čestný člen SČB. Obálku a typograf. úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Redakční spolupráce Karel Kropík. Vytiskl Indigoprint, s. r. o., v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 140 ruč. číslovaných výtisků. Vydal SČB v Praze k valné hromadě konané v sobotu 13. 5. 2017 v konferenčním centru hotelu Absolutum Boutique v Praze 7, Jablonského ul. 639/4 a u příležitosti životních jubileí obou tvůrců. Subskripční tisk. Vyšlo jako 3. svazek spolkové edice Inventa, kterou řídí Gustav Erhart. Brož. s přebalem. F 20,2 x 13,2 cm. 40 stran. Členská cena 390 Kč. ISBN 978-80-905599-8-1.

František Janula:
Dedikace, (2017)
Čtyři básně Pijácká, Obraz, Cirkus a Pád věnované F. Forejtovi, J. Šímovi, F. Tichému a R. Volrábovi z rukopisné sbírky malíře, grafika a básníka F. Januly (nar. 24. března 1932 v Lysé nad Labem), absolventa pražské VŠUP v ateliéru prof. Josefa Kaplického (1899–1962), který od roku 1969 žije a tvoří převážně v Paříži. Vydal SČB v Praze L. P. 2017 v edici Pupilla, svazek 39, k členské valné hromadě konané 13. května 2017. Kresbou s motivem Eiffelovy věže ilustroval autor. Vybírá, typograficky upravuje a o tisk pečuje Martin Dyrynk. Sazbou PC cicero Gabriola zalomil Jan Mana v pražském MD ateliéru grafického designu. Dvoubarevným ofsetem vytiskla firma Capoušek & Reiniš na francouzském grafickém Schneider papíru 200 ruč. signovaných brožovaných výtisků. Volně vložené dvojlisty v obálce s chlopněmi. F 13,6 x 8,5 cm. 20 stran. Členská cena 150 Kč. ISBN 978-80-905599-6-7.

Zdeněk Řezníček:
Žernovy zítřků, (2017)
Sbírka Z. Řezníčka (1904–1975), třebíčského básníka, jehož dílo ovlivnila tvorba Bohuslava Reynka (1892–1971) a Jana Zahradníčka (1905–1960). Vyzdobil originálním trojbarevným dřevořezem Jindřich Zeithamml. Obálku a typograf. úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Doslov napsal Gustav Erhart. Vytiskl Indigoprint, s. r. o., v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 300 ruč. čísl. výtisků. Vydal SČB v Praze jako členskou prémii a 2. svazek edice Inventa, kterou řídí Gustav Erhart, u příležitosti pořádání valné hromady dne 13. 5. 2017 v konferenčním centru hotelu Absolutum Boutique v Praze 7. Brož. F 20,2 x 13,2 cm. 40. stran. Členská cena 350 Kč. ISBN 978-80-905599-7-4.

Bibliofilské tisky SČB vydané v roce 2016

Josef Čejka, Gustav Erhart:
Slovník bibliofila, (2016)
Příručka určená členům SČB přináší soubor 1473 hesel a odkazů i dalších podrobných informací z oblasti bibliofilie, grafiky, knihařství a knižní kultury. V mnoha jednotlivých heslech uvádí další důležité prameny a poskytuje zájemcům možnost blíže a hlouběji zabývat se danou problematikou. Odborná spolupráce a revize textu Karel Kropík, Petr Ladman, Josef Šuchman, Prokop Toman. S vloženou originální grafickou přílohou Michaela Rittsteina 4x 120 ks v technice barevné litografie. Vazba, typografie a výtvarná redakce Martin Dyrynk. Signet Vojtěcha Preissiga z r. 1908. Sazba David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu z elektronického písma petit Franklin Gothic. Černobílý ofsetový tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Vydal SČB v Praze jako 1. svazek spolkových příruček edice Knihovna bibliofila. Členská prémie Spolku českých bibliofilů v Praze za r. 2014/2016. Vázaná. 196 stran, 650 výtisků. 1. vydání. Praha 2016. Členská cena s graf. přílohou 500,-Kč, bez graf. přílohy 300,-Kč, samostatná grafika M. Rittsteina 200,-Kč. ISBN 978-80-905599-5-0.

Martin Dyrynk:
Bohumil Žemlička (komorní monografická studie), (2016)
Textově, obrazově a typograficky tisk věnovaný malíři, grafikovi a herci Černého divadla B. Žemličkovi (1938–2013), který vytvořil řadu grafických ilustrací pro tisky SČB, připravil M. Dyrynk. Signet SČB B. Žemlička z r. 2004. Barevné logo, scany a sazba písmem PC breviář Preissig antikva z r. 1925 David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu. Redakce Eva Kovaříková. Čtyřbarevný ofsetový tisk Europrinty s. r. o. Břeclav 150 ručně podepsaných výtisků na anglickém přírodním papíru Colorplan Latte. Vydal SČB v Praze r. 2016 k 75. narozeninám svého předsedy M. Dyrynka jako subskripční tisk. Japonská vazba, 10 barevných a 5 duplexových reprodukcí. V kartonové kazetě. 36 stran. 1. vydání. Členská cena 590,-Kč. ISBN 978-80-905599-4-3.

Stéphane Mallarmé:
Igitur čili Elbehnonovo šílenství, (2016)
Próza francouzského esejisty S. Mallarmého (1842–1898) vydaná až posmrtně patří k významným textům, který překladatel, básník, prozaik a esejista Petr Král označil za „tajný střed“ Mallarmého díla. Přeložil a doslovem opatřil Petr Král. Odpovědný redaktor Gustav Erhart, koordinátor vydání Prokop Toman. Původním grafickým listem ve frontispisu v technice vernis mou doprovodila Lucie Raškovová. Obálku a typografickou úpravu navrhl Otakar Karlas. Text vytiskli Jaroslav Janďourek a Jaromír Štoural, UMPRUM v Praze, písmem Týfa Text 160 ručně číslovaných výtisků na papíru Modigliani bianco. Vydal SČB v Praze r. 2016 jako 1. svazek edice Inventa., kterou řídí Gustav Erhart. Brožovaná s přebalem. 36 stran. 1. vydání. Členská cena 550,-Kč. ISBN 978-80-907186-2-3.

Michal Šanda:
Krákora, (2016)
Krátký text básníka, prozaika a dramatika M. Šandy spojuje postava mistra řeznického Johanna Krákory z Brázdimi. Barevnou kresbou ilustroval Michal Machat. Z nepublikované tvorby vybírá, typograficky upravuje a o tisk pečuje Martin Dyrynk. Elektronickou sazbou PC 10´ Antique Ancienne v pražském MD ateliéru graf. designu vysadil David Stecker. Dvoubarevným ofsetem vytiskla firma Capoušek & Remiš na francouzském grafickém Schneider papíru 209 ručně podepsaných brožovaných výtisků. Vydal SČB v Praze r. 2016 v edici Pupilla, svazek 38, k členské valné hromadě konané v Praze 18. června téhož roku. Volně vložené dvojlisty v obálce s chlopněmi. 20 stran. Členská cena 150,-Kč. ISBN 978-80-905599-3-6.