Členství ve Spolku českých bibliofilů

 

Členové SČB získávají:

  • knihovědný a literární časopis Zprávy SČB, vycházející dvakrát ročně;
  • roční členskou prémii (prémie za minulé roky jsou uvedeny v seznamu publikací);
  • Informace SČB, přinášející aktuální informace o dění ve Spolku, chystaných akcích a publikacích;
  • možnost zakoupit bibliofilie, uvedené v tomto seznamu;
  • možnost účastnit se subskripcí na bibliofilie a grafické listy vydávané Spolkem;
  • publikovat své příspěvky ve Zprávách, Informacích a na internetových stránkách Spolku;
  • možnost účastnit se všech akcí Spolkem pořádaných, zejména květnové valné hromady spojené s kulturním programem;
  • přístup do archivu SČB;
  • další práva podle Stanov SČB.

Roční členský příspěvek činí 650 Kč.

Příspěvek je možné uhradit bankovním převodem na účet spolku číslo 2801599948/2010 nebo výjimečně složenkou na adresu Spolek českých bibliofilů, ing. P. Tylínek, Jateční 25, 17000 Praha 7. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, své členské číslo. Členské číslo je uvedeno na legitimaci a v rohu adresního štítku na zásilkách, které od nás dostáváte. Děkujeme.

Příspěvek pro členy ze Slovenska je zvýšen o 200 Kč vzhledem k vyššímu poštovnému.

Máte-li zájem o členství ve Spolku českých bibliofilů, vyplňte, prosím, následující formulář (informaci o ochraně osobních údajů – GDPR naleznete ke stažení zde) a odešlete jej tlačítkem ODESLAT. Jednatel Spolku Vám obratem zašle poštou přihlášku, stanovy a složenku na zaplacení členského příspěvku a zápisného (60 Kč). Jednatele SČB můžete kontaktovat také telefonicky nebo písemně.
Rovněž nás můžete kontaktovat e-mailem: info@spolekceskychbibliofilu.cz

Přihláška