Subskripce SČB

Přátelé krásných tisků, bibliofilové,
Spolek českých bibliofilů připravil pro vás

NABÍDKU SUBSKRIPCE NA BIBLIOFILSKÝ TISK: MALDOROR, s textem Břetislava Ditrycha, výtvarný doprovod a originální podepsaný grafický list – kombinovaná technika Karla Demela. Bližší údaje a podmínky zakoupení tisku najdete zde: MALDOROR-SUBSKRIPCE.

Upozorňujeme na NABÍDKU BIBLIOFILIE: PETR BEZRUČ STUŽKONOSKA MODRÁ, která je soukromým tiskem naší členky, paní PhDr. Zdenky Pfefferové z Opavy. S volně vloženou barevnou litografií Jana Kavana. Podrobnosti najdete zde: PETR-BEZRUČ.

V Praze 23. ledna 2021


Spolek českých bibliofilů v Praze vyhlašuje subskripci na bibliofilský tisk

KAREL DYRYNK : PÍSMA JOSEFA VÁCHALA

1. vydání této bibliofilie vydal A. Sáňka v Brně 1930 jako 9. svazek edice Non multis v počtu 60 ručně číslovaných výtisků na Zandersu.

2. vydání připravil Martin Dyrynk v roce 2019 jako tisk připomínající 70. výročí úmrtí jeho dědečka Karla Dyrynka a 50. výročí úmrtí Josefa Váchala. 29. června 2019 Martin Dyrynk zemřel a tisk nestačil dokončit. Jako poctu svému čestnému předsedovi se výbor SČB rozhodl ve spolupráci s manželkou a dcerou M. Dyrynka uskutečnit tento poslední typografický a ediční Dyrynkův počin.
Kniha vyjde v počtu 300 číslovaných výtisků na papíru Munken Pure cream white 150 g, a bude členskou prémií za rok 2020. Členové SČB ji obdrží v době konání Valné hromady plánované na den 23. 5. 2020. Po VH bude rozesílána členům, kteří se VH nezúčastní.

Jako subskripce se připravuje přednostní vydání na ručním papíru z Muzea Papiernictwa v Dusznikach Zdroju v počtu 60 ručně číslovaných výtisků. Na tuto bibliofilii je vyhlášena subskripce, o kterou se mohou přihlásit pouze ti členové SČB, kteří si tisk závazně objednají v termínu do 10. dubna 2020.

Cena subskripčního tisku je 900 Kč a je v ní zahrnuta i cena běžného tisku, který jako prémii obdrží členové SČB, pokud nedají přednost tisku na ručním papíru.

Přednostní vydání obdrží rovněž každý člen SČB, který v letošním roce do 10. dubna 2020 přispěl (přispěje) sponzorským darem minimálně 3000 Kč na ediční činnost Spolku. Jména sponzorů budou uvedena v přednostním vydání.

O tisk pečuje Bohuslav Šír, ruční knižní vazbu provede knihařství Stašovi.

Zájemci o tuto subskripci jsou žádáni uhradit na účet SČB u Fio banky č. 2801599948/2010
a/ cenu subskripčního tisku 900 Kč,
b/ pokud se rozhodnou pro sponzorský dar ve výši 3000 Kč či více, bude jejich jméno uvedeno v subskripčním tisku.

Současně s úhradou ceny přednostního vydání jsou subskribenti žádáni o zaslání přihlášky pro evidenci na tento e-mail (pladman@email.cz); pokud objednávky dosáhnou počtu 60 výtisků, pozdější zájemci budou informováni o tom, že subskripce je vyprodána a zaslaná částka jim bude vrácena.

Spolek českých bibliofilů
V Praze 10. března 2020

PŘIPRAVUJEME


JOSEF ČEJKA [autor projektu, soupis sestavil, redaktor]: Tisky Spolku českých bibliofilů v Praze 1908 – 2020. Bibliofilie, knihy, publikace a další tisky vydané Spolkem českých bibliofilů v Praze a pro Spolek českých bibliofilů v Praze 1908–2020.
Příručka přináší podrobný soupis bibliofilií, knih, periodik a dalších vybraných příležitostných tisků vydaných SČB v Praze a pro SČB během 112 let jeho trvání. U řady titulů příručka uvádí pro zájemce o danou problematiku informace a odkazy na další důležité prameny. Vyjde jako 2. svazek edice SČB Knihovna bibliofila.

Připravujeme pro vás bližší informace o připravovaných bibliofiliích a o dalších spolkových edičních záměrech.