Výbor SČB

Výbor SČB
pro funkční období 2021/2022

předseda, redaktor Zpráv:   JUDr. Petr Ladman
místopředseda, redaktor:    PhDr. Gustav Erhart
místopředseda:                      Filip Hynek
jednatel:                                  Ing. Petr Tylínek
hospodář:                               Ing. Alena Oplová, CSc.
členka výboru:                       Mgr. Michaela Fridrichová, PhD.
členka výboru:                       Mgr. Lenka Šlajerová
revizoři účtů:                         Dr. Josef Šuchman, Dagmar Vlčková

 

Výbor SČB
pro funkční období 2020/2021

předseda, redaktor Zpráv:   JUDr. Petr Ladman
místopředseda, redaktor:    PhDr. Gustav Erhart
místopředseda:                      Filip Hynek
redaktor:                                 PhDr. Josef Čejka
jednatel:                                  Ing. Petr Tylínek
hospodář:                               Ing. Alena Oplová, CSc.
aktivista:                                JUDr. Karel Kropík
členka výboru:                      Mgr. Michaela Fridrichová, PhD.
členka výboru:                      Mgr. Lenka Šlajerová
revizoři účtů:                         Dr. Josef Šuchman, Dagmar Vlčková

 

Výbor SČB
pro funkční období 2019/2020

předseda, redaktor Zpráv:   JUDr. Petr Ladman
místopředseda, redaktor:    PhDr. Gustav Erhart
místopředseda:                      Filip Hynek
redaktor:                                 PhDr. Josef Čejka
jednatel:                                  Ing. Petr Tylínek
hospodář:                               Ing. Alena Oplová, CSc.
administrátor:                       Mgr. Klára Vanišová
redaktor:                                JUDr. Karel Kropík
členka výboru:                      Mgr. Lenka Šlajerová
revizoři účtů:                         Dr. Josef Šuchman, Dagmar Vlčková