Publikace 2003 až 2015

 

Ediční činnost SČB v Praze od roku 2003 do roku 2015.

Pravoslav Kneidl:
Bibliofilie v Československu 1918–1939, (2003).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze k 95. výročí svého založení. Členská prémie za rok 2002. Vložený černobílý dřevoryt a ilustrace Josef Váchal. Grafická úprava Martin Dyrynk v grafickém ateliéru MD. Vysázeno písmem Preissigova antikva. Náklad 650 výtisků. 130×205 mm, 52 s.

François Villon:
Balady, (2004).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze jako prémii za rok 2003. Dva francouzské originály a výbor osmi českých překladů Otokara Fischera. Osmi černobílými litografiemi vyzdobil Bohumil Žemlička. Doslov k ilustracím napsal Jiří Tichý. Redakce, biografie, bibliografie a typografická úprava Martin Dyrynk. O výrobu pečovala Eva Kovaříková a Jaromír Růžek. Ilustrace vytiskl Tomáš Svoboda. Fotosazbu z písem Adobe 13°Freedom a 9°Symbol připravil Marek Hujavý v MD ateliéru grafického designu, Praha. Dvoubarevným ofsetem vytiskl Moraviapress a.s., Břeclav v počtu 700 signovaných výtisků, z toho č. 1 až 50 na ručně čerpaném přírodním velkolosinském chamois papíru (rozebráno) a č. 51 až 700 na europapíru chamois Munken print. 165×285 mm, 48 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Josef Čejka:
Jedenáct, (2004).

Výběr jedenácti básní v doprovodu dvou grafických listů Jaroslava Dajče technikou suché jehly. Vydal autor se Spolkem českých bibliofilů v Praze. Obálku a grafickou úpravu navrhl a sazbu a zlom z fotopísma Prose Antique vyhotovil Adam Holub. O tisk pečoval Dr. Karel Kropík. Tištěno ofsetem na grafickém papíru Excudit firmou Čihák Tisk Praha. Náklad 100 výtisků, pro SČB k dispozici 50 kusů. 135×200 mm, 24 s.

Aleš Nevečeřal:
Cesty k sobě, (2004).

Výběr jedenácti básní v doprovodu dvou grafických listů Jaroslava Dajče technikou suché jehly. Vydal autor se Spolkem českých bibliofilů v Praze. Obálku a grafickou úpravu navrhl a sazbu a zlom z fotopísma Prose Antique vyhotovil Adam Holub. O tisk pečoval Dr. Karel Kropík. Tištěno ofsetem na grafickém papíru Excudit firmou Čihák Tisk Praha. Náklad 100 výtisků, pro SČB k dispozici 50 kusů. 135×200 mm, 24 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Miroslav Strolený:
Rozhovory, (2004).

Výběr jedenácti básní v doprovodu dvou grafických listů Jaroslava Dajče technikou suché jehly. Vydal autor se Spolkem českých bibliofilů v Praze. Obálku a grafickou úpravu navrhl a sazbu a zlom z fotopísma Prose Antique vyhotovil Adam Holub. O tisk pečoval Dr. Karel Kropík. Tištěno ofsetem na grafickém papíru Excudit firmou Čihák Tisk Praha. Náklad 100 výtisků, pro SČB k dispozici 50 kusů. 135×200 mm, 24 s.

František Dvořák:
Divadlo v mém životě, (2004).

Subskripční tisk vydal Spolek českých bibliofilů v Praze. Třemi perokresbami ilustroval Adolf Born. Přebal a typografii navrhl Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor Josef Čejka. Technický redaktor Miloslav Kopecký. Elektronickou sazbu z písma breviář Fenice vyhotovil v MD pražském grafickém ateliéru Marek Hujavý. Ofsetem vytiskla tiskárna Septim Tisk Příbram na přírodním italském papíru Freelife merida cream. Vydání první v počtu 250 signovaných brožovaných výtisků. 160×160 mm, 32 s.

Irma Geisslová:
Propast (Immortelly), (2005).

Propast – šestý, závěrečný oddíl knihy Irmy Geisslové Immortelly vydal u příležitosti 150. výročí básnířčina narození Spolek českých bibliofilů v Praze jako subskripční tisk pro své členy v nákladu 200 ručně signovaných výtisků. Původní grafikou (barevná suchá jehla se slepotiskem) vyzdobila Alena Bílková. Obálku navrhl a typograficky upravil Ivan Krejzlík. Z písma ITC Benguiat vysadil a o vydání pečoval Jiří Vašíček. Předmluvou doprovodil Gustav Erhart. K tisku připravil, doslovem a ediční poznámkou opatřil Karel Kolařík. Vytiskla tiskárna Daniel, Praha. 210×110 mm, 52 s.

Petr Kopta:
Nevinobraní, (2006).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze jako prémii pro své členy za rok 2004 v nákladu 580 ručně signovaných výtisků s tříbarevným originálním leptem Aleny Antonové. Redakce a typografie Martin Dyrynk. Fotosazba Marek Hujavý z písma PC cicero Dauphin v Grafickém ateliéru MD. Ofsetem vytiskla tiskárna Capoušek a spol. 200×140 mm, 12 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Lubomír Voleník:
Mystérium náhody všedního dne, (2007).

Vzpomínky bývalého prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a milovníka umění na setkání s řadou významných českých výtvarníků. Členská prémie za rok 2005/06 s předmluvou Magdy Vašáryové a barevnou suchou jehlou Josefa Jíry. Libreto, přebal a typografie Martin Dyrynk. Grafické přílohy Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Antonín Střížek, Karel Šafář a Karel Vysušil. Odpovědný redaktor Miloslav Kopecký. Tisk grafik z originálních desek (dřevoryt, lept, serigrafie a litografie) Jan Martinec, Petr Kábrt, Antonín Komárek a Tomáš Svoboda na fancouzském bavlněném přírodním cream papíru Balet. 650 ručně signovaných výtisků na Supersnowbright papíru v lepené japonské vazbě. Vydání první. 280×160 mm, 70 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Spolek českých bibliofilů 1908–2008, (2008).
Krásné tisky ve vztahu k české knižní kultuře. Sborník k 100. výročí založení vydal Spolek českých bibliofilů v Praze roku 2008 jako členskou prémii. Vložená jedna z originálních grafických příloh Aleny Antonové, Aleny Bílkové nebo Jaroslava Sůry. Koordinátor projektu Hugo Schreiber. Přebal, typografie, obrazový výběr a výtvarná redakce Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor Miloslav Kopecký. Technická redakce Eva Kovaříková a Jiří Janulík. Sazba a zlom David Stecker a Filip Ulver v MD ateliéru grafického designu z PC písma garmond Preissig antikva 1925 (elektronická modifikace Štorm, Karlas Střešovice, 1998). Dvoubarevný ofsetový tisk firma Europrinty s.r.o. V2 vazba, 263 obrazových příloh. První vydání, náklad 750 číslovaných výtisků. 260×225 mm, 204 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Marginálie 2010, (2010).
Sborník k stému výročí Spolku českých bibliofilů vydal Spolek českých bibliofilů v Praze roku 2010 jako členskou prémii za rok 2009/10 s vloženou volnou signovanou grafickou přílohou ze tří leptů Dobroslavy Broďákové-Urbanové. Signatura na titulní straně Vlasta Dyrynková-Kubínová. Koordinátoři projektu Gustav Erhart, Josef Čejka. Obálka, typografie, výtvarná redakce Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor Gustav Erhart. Jazyková redakce Josef Čejka. Technická redakce Eva Kovaříková. Sazba a zlom David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu z PC písma cicero Dyrynkovy latinky v modifikaci Richarda Keglera z americké písmolijny P22. V2a vazba, 36 obrazových příloh. Černobílý tisk ofsetem firma Severografia a. s. Most. První vydání, náklad 700 výtisků (1–50 ručně signovaných). 260×145 mm, 320 s.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Nepublikované dopisy Františka Kupky Vojtěchu Hynaisovi, (2010).
Subskripční tisk vydal Spolek českých bibliofilů v Praze pro své členy roku 2010. Nepublikovaný text Kristýny Brožové s nepublikovaným doslovem prof. PhDr. Františka Dvořáka, CSc. a dvěma původními lepty Jiřího Anderle. Přebal a typografie Martin Dyrynk. Signatura na titulu Jaroslav Sůra. Odpovědný redaktor Jindřich Herbrych. Z písma 10° Dyrynkova latinka v elektronické modifikaci Richarda Keglera z americké písmolijny P22 vyhotovil v pražském MD ateliéru grafického designu David Stecker. Vydaní první v počtu 120 signovaných brožovaných výtisků. Dvoubarevným ofsetem vytiskla firma Capoušek & Remiš na přírodním Tradition Schneider papíru. Tisk grafik bří Dřímalové. ISBN 978-80-904135-2-8. 220×115 mm, 44 s.

„Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek!“: Výbor z díla Emmericha Aloise Hrušky, (2011).
Vybral, sestavil a edičně připravil Marcel Černý. Vydal Spolek českých bibliofilů jako neprodejnou členskou prémii za rok 2011 a Občanské sdružení pro studium díla E. A. Hrušky. Projekt koordinoval Petr Ladman. Výtvarný návrh přebalu vytvořila, typograficky upravila a písmem Minion Pro vysázela Veronika Michnová. Černobílým ofsetem vytiskla tiskárna Zeman Art, s.r.o. Vazba vázaná. Vydání první, náklad 600 výtisků. 119 obrazových příloh, z toho 21 barevných. ISBN 978-80-904135-5-9. 250×175 mm, 240 s.

Marginálie 2012, (2012).
Sborník Spolku českých bibliofilů. Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze roku 2012 jako členskou prémii za rok 2012. S volně vloženou signovanou přílohou z dvanácti litografií z cyklu Vinná réva Mikoláše Axmanna. Obálka, typografie, výtvarná redakce Martin Dyrynk. Redaktoři Josef Čejka a Gustav Erhart. V2a vazba, černobílý tisk ofsetem. První vydání, náklad 700 výtisků. 260×145 mm, 248 s. ISBN 978-80-904135-6-6.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Jan Opolský:
Povodeň, (2013).

Bibliofilský tisk povídky novopackého básníka Jana Opolského. Tisk byl vydán u příležitosti 70. výročí úmrtí autora. Vydala Novopacká skupina Spolku českých bibliofilů v Praze. Součástí jsou dva lepty Vojtěcha Jiráska. Autorem předmluvy je básník Jaromír Typlt. Editor Mgr. Lenka Šulcová. Sazbu z písma Toronto vyhotovila Joma Design Nová Paka, tisk tiskárna Vosáhlo Jičín. Náklad 70 signovaných výtisků. 190×265 mm, 12 s.

Čtvrtá příručka Spolku českých bibliofilů, (2013).
Členská prémie ke 105. výročí svého založení vydal Spolek českých bibliofilů v Praze s vloženou grafickou přílohou Jiřího Brázdy v technice mědirytiny. Koordinace projektu Prokop Toman. Redakční rada Josef Čejka, Martin Dyrynk, Gustav Erhart, Karel Kropík, Alena Oplová, Prokop Toman. Přebal, vazba, typografie, výběr ilustrací a výtvarná redakce Martin Dyrynk. Technická redakce Eva Kovaříková. Logo Jaroslav Šváb (1969). Tisk z grafické desky Petr Kábrt. Sazba, zlom, scany Marek Hujavý a David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu z PC písma borgis Dyrynkova Romana. Černobílý ofsetový tisk fa Helbich a.s. 160×120 mm, 168 stran, 26 obrazových černobílých příloh, V8b vazba, 550 výtisků. První vydání, Praha 2013. ISBN 978-80-904135-8-0.

Gustav Erhart:
Předtuchy a poznání, (2013).
Edice Pupilla [sv. 35]
Dvoubarevnou perokresbou ilustroval Zbyšek Sion. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC garamond Dyrynkova italika na francouzském přírodním Tradition Schneider papíru v počtu 215 brožovaných ručně signovaných výtisků. ISBN 978-80-904135-9-7.    K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Josef Koutecký:
Adolf Born trochu u nás a trochu jinde, (2014).

Text profesora J. Kouteckého (nar. 1930) přednesený na vernisáži výstavy A. Borna (1930–2016) ve Strahovském klášteře 6. března 2013. Původní suchá jehla a 8 kreseb A. Born. Signatura na patitulu Jaroslav Sůra. Typografie Martin Dyrynk. Technická redaktorka Eva Kovaříková. V pražském MD ateliéru graf. designu písmem cicero Penguin zalomil David Stecker. Ofsetem vytiskla firma Europrinty, spol. s s. r. o , Břeclav, 142 sign. brož. 24stránkových výtisků (2 výtisky na ručně čerpaném velkolosinském a 140 na graf. Gmund Vergé papíru). Tisk dvoubarevné grafiky Petr Kábrt, Lomnice nad Popelkou. Subskripční tisk vydal SČB v Praze r. 2014 pro své členy. První vydání. 24 stran. ISBN 978-80-905599-0-5.

Lubomír Martínek:
Princip neurčitosti, (2014).
Edice Pupilla [sv. 36].
Dvoubarevnou kresbou ilustroval Miroslav Jiránek. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC garmond Ideal Gothic na francouzském grafickém Tradition Schneider papíru 199 ručně signovaných výtisků. ISBN 978-80-905599-1-2.
K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Petr Ladman:
Město hradbami obehnané, (2015).
Edice Pupilla [sv. 37].
Perokresbou ilustroval Jiří Koubek. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC petit Italia CE na francouzském grafickém Tradition Schneider papíru 220 ručně signovaných brožovaných výtisků. ISBN 978-80-905599-2-9.
K PRODEJI PRO ČLENY SČB.

Periodika
Zprávy Spolku českých bibliofilů.
Roč. 2003 až dosud – rediguje Petr Ladman.