Publikace pro členy

 

Bibliofilské tisky k prodeji pro členy SČB

 

Bedřich Beneš Buchlovan:
Zajatec Armidy aneb Má přemilá krasopaní Knihoslava, (2018)
Paměti B. B. Buchlovana (1885–1953) přinášejí vzpomínky na dětství a mládí, na knihy a na jejich osudy, zasvěcený pohled na vývoj naší bibliofilie, citace z bohaté korespondence ad. Obsahují také soupis prací B. B. Buchlovana, které se vztahují k bibliofilii. Knihu doprovází 10 obrazových duplexových příloh. K vydání připravil redaktor Filip Hynek. Odpovědná redakce Filip Hynek a kolektiv. Vazba, typografie a výtvarná redakce Martin Dyrynk. Černobílý ofsetový tisk firmy Quatro print a. s. v počtu 500 brožovaných výtisků. Vydal SČB v Praze k 110. výročí své existence jako členskou prémii na rok 2018 a k členské valné hromadě v Praze 6 dne 26. 5. 2018. V5a vazba. První vydání. F 286 x 165 mm. 280 stran. ISBN 978-80-907186-0-9. Ke knize (pro prvních 150 výtisků) byla vytištěna originální signovaná grafika Karly Ryvolové (Exlibris in memoriam BBB) v počtu 150 číslovaných výtisků v dvojím barevném provedení. CENA GRAFICKÉHO LISTU 200 Kč.

Josef Čejka:
Přespolní, (2017)
Třetí svazek edice Inventa. Básnická sbírka Josefa Čejky (1946) obsahuje 31 kratších básní, přinášejících osobitou málomluvnou reflexivní poezii. Ručně kolorovanou  kresbou ve frontispisu vyzdobil Pavel Roučka. Typografickou úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Tiskl Indigoprint v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 140 ručně číslovaných a autory podepsaných výtisků. Redakční spolupráce Karel Kropík. Edici řídí Gustav Erhart. Brožovaný bibliofilský tisk s přebalem má 40 stran. 200 x 128 mm. Sbírka vychází u příležitosti životních jubileí autora a výtvarníka, čestných členů SČB. Subskripční tisk. ISBN 978-80-905599-8-1. CENA 390 Kč.

Zdeněk Řezníček:
Žernovy zítřků, (2017)
Druhý svazek edice Inventa vychází jako členská prémie SČB za rok 2017. Básnická sbírka Z. Řezníčka (1904–1975), třebíčského básníka, jehož dílo ovlivnila tvorba Bohuslava Reynka (1892–1971) a Jana Zahradníčka (1905–1960) přináší poprvé kompletní Řezníčkův triptych ( I. Žernovy zítřků, II. Devatero zpěvů vladaři zítřků, III. Poselství). Edici řídí Gustav Erhart. Originálním trojbarevným signovaným dřevořezem ve frontispisu tuto bibliofilii vyzdobil Jindřich Zeithamml. Typografickou úpravu podle layoutu Otakara Karlase navrhl David Pohribný. Autorem doslovu Básníkova konfese jako odkaz budoucím je G. Erhart. Vytiskl Indigoprint v Praze 5 písmem Týfa Text na papíru Modigliani bianco 300 ručně číslovaných výtisků. 200 x 136 mm. Brožovaný bibliofilský tisk s přebalem má 40 stran. ISBN 978-80-905599-7-4. CENA 350 Kč.

Josef Čejka, Gustav Erhart:
Slovník bibliofila, (2016)
Příručka určená členům SČB přináší soubor 1473 hesel a odkazů i dalších podrobných informací z oblasti bibliofilie, grafiky, knihařství a knižní kultury. V mnoha jednotlivých heslech uvádí další důležité prameny a poskytuje zájemcům možnost blíže a hlouběji zabývat se danou problematikou. Odborná spolupráce a revize textu Karel Kropík, Petr Ladman, Josef Šuchman, Prokop Toman. S vloženou originální grafickou přílohou Michaela Rittsteina 4x 120 ks v technice barevné litografie. Vazba, typografie a výtvarná redakce Martin Dyrynk. Signet Vojtěcha Preissiga z r. 1908. Sazba David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu z elektronického písma petit Franklin Gothic. Černobílý ofsetový tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Vydal SČB v Praze jako 1. svazek spolkových příruček edice Knihovna bibliofila, kterou řídí J. Čejka. Členská prémie Spolku českých bibliofilů v Praze za r. 2014/2016. Vázaná. 196 stran, 650 výtisků. 1. vydání. Praha 2016. ISBN 978-80-905599-5-0. CENA s graf. přílohou 500 Kč, bez graf. přílohy 300 Kč, samostatná grafika M. Rittsteina 200 Kč.

Martin Dyrynk:
Bohumil Žemlička (komorní monografická studie), (2016)
Textově, obrazově a typograficky tisk věnovaný malíři, grafikovi a herci Černého divadla B. Žemličkovi (1938–2013), který vytvořil řadu grafických ilustrací pro tisky SČB, připravil M. Dyrynk. Signet SČB B. Žemlička z r. 2004. Barevné logo, scany a sazba písmem PC breviář Preissig antikva z r. 1925 David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu. Redakce Eva Kovaříková. Čtyřbarevný ofsetový tisk Europrinty s. r. o. Břeclav 150 ručně podepsaných výtisků na anglickém přírodním papíru Colorplan Latte. Vydal SČB v Praze r. 2016 k 75. narozeninám svého předsedy M. Dyrynka jako subskripční tisk. Japonská vazba, 10 barevných a 5 duplexových reprodukcí. V kartonové kazetě. 36 stran. První vydání. ISBN 978-80-905599-4-3. CENA 590 Kč.

Stéphane Mallarmé:
Igitur čili Elbehnonovo šílenství, (2016)
První svazek edice Inventa obsahuje posmrtně vydanou prózu francouzského básníka a esejisty Stéphana Mallarmého (1842–1898). Tato próza patří k textům, který její překladatel a autor doslovu básník, prozaik a esejista Petr Král označil za „tajný střed“ Mallarmého díla. Edici řídí Gustav Erhart, koordinátorem vydání tohoto prvního svazku Inventy byl Prokop Toman. Původním grafickým listem ve frontispisu v technice vernis mou doprovodila Lucie Raškovová. Obálku a typografickou úpravu edice navrhl Otakar Karlas. Text vytiskli Jaroslav Janďourek a Jaromír Štoural písmem Týfa Text v počtu 160 ručně číslovaných výtisků na papíru Modigliani bianco. 203 x 133 mm. Bibliofilský brožovaný tisk s přebalem má 36 stran. ISBN 978-80-907186-2-3. CENA 550 Kč.

Marginálie 2012, (2012).
Sborník Spolku českých bibliofilů. Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze roku 2012 jako členskou prémii za rok 2012. S volně vloženou signovanou přílohou z dvanácti litografií z cyklu Vinná réva Mikoláše Axmanna. Obálka, typografie, výtvarná redakce Martin Dyrynk. Redaktoři Josef Čejka a Gustav Erhart. V2a vazba, černobílý tisk ofsetem. První vydání, náklad 700 výtisků. 260×145 mm, 248 s. ISBN 978-80-904135-6-6.    CENA 300 Kč.

Marginálie 2010, (2010).
Sborník k stému výročí Spolku českých bibliofilů vydal Spolek českých bibliofilů v Praze roku 2010 jako členskou prémii za rok 2009/10 s vloženou volnou signovanou grafickou přílohou ze tří leptů Dobroslavy Broďákové-Urbanové. Signatura na titulní straně Vlasta Dyrynková-Kubínová. Koordinátoři projektu Gustav Erhart, Josef Čejka. Obálka, typografie, výtvarná redakce Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor Gustav Erhart. Jazyková redakce Josef Čejka. Technická redakce Eva Kovaříková. Sazba a zlom David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu z PC písma cicero Dyrynkovy latinky v modifikaci Richarda Keglera z americké písmolijny P22. V2a vazba, 36 obrazových příloh. Černobílý tisk ofsetem firma Severografia a. s. Most. První vydání, náklad 700 výtisků (1–50 ručně signovaných). 260×145 mm, 320 s.    CENA 300 Kč.

Spolek českých bibliofilů 1908–2008, (2008).
Krásné tisky ve vztahu k české knižní kultuře. Sborník k 100. výročí založení vydal Spolek českých bibliofilů v Praze roku 2008 jako členskou prémii. Vložená jedna z originálních grafických příloh Aleny Antonové, Aleny Bílkové nebo Jaroslava Sůry. Koordinátor projektu Hugo Schreiber. Přebal, typografie, obrazový výběr a výtvarná redakce Martin Dyrynk. Odpovědný redaktor Miloslav Kopecký. Technická redakce Eva Kovaříková a Jiří Janulík. Sazba a zlom David Stecker a Filip Ulver v MD ateliéru grafického designu z PC písma garmond Preissig antikva 1925 (elektronická modifikace Štorm, Karlas Střešovice, 1998). Dvoubarevný ofsetový tisk firma Europrinty s.r.o. V2 vazba, 263 obrazových příloh. První vydání, náklad 750 číslovaných výtisků. 260×225 mm, 204 s.    CENA 390 Kč.

Lubomír Voleník:
Mystérium náhody všedního dne, (2007).

Vzpomínky bývalého prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a milovníka umění na setkání s řadou významných českých výtvarníků. Členská prémie za rok 2005/06 s předmluvou Magdy Vašáryové a reprodukovanou barevnou suchou jehlou Josefa Jíry. Libreto, přebal a typografie Martin Dyrynk. Grafické přílohy Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Antonín Střížek, Karel Šafář a Karel Vysušil. Odpovědný redaktor Miloslav Kopecký. Tisk grafik z originálních desek (dřevoryt, lept, serigrafie a litografie) Jan Martinec, Petr Kábrt, Antonín Komárek a Tomáš Svoboda na francouzském bavlněném přírodním cream papíru Balet. 650 ručně signovaných výtisků na Supersnowbright papíru v lepené japonské vazbě. Vydání první. 280×160 mm, 70 s.

Petr Kopta:
Nevinobraní, (2006).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze jako prémii pro své členy za rok 2004 v nákladu 580 ručně signovaných výtisků s tříbarevným originálním leptem Aleny Antonové. Redakce a typografie Martin Dyrynk. Fotosazba Marek Hujavý z písma PC cicero Dauphin v Grafickém ateliéru MD. Ofsetem vytiskla tiskárna Capoušek a spol. 200×140 mm, 12 s.    CENA 300 Kč.

François Villon:
Balady, (2004).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze jako prémii za rok 2003. Dva francouzské originály a výbor osmi českých překladů Otokara Fischera. Osmi černobílými litografiemi vyzdobil Bohumil Žemlička. Doslov k ilustracím napsal Jiří Tichý. Redakce, biografie, bibliografie a typografická úprava Martin Dyrynk. O výrobu pečovala Eva Kovaříková a Jaromír Růžek. Ilustrace vytiskl Tomáš Svoboda. Fotosazbu z písem Adobe 13°Freedom a 9°Symbol připravil Marek Hujavý v MD ateliéru grafického designu, Praha. Dvoubarevným ofsetem vytiskl Moraviapress a.s., Břeclav v počtu 700 signovaných výtisků, z toho č. 1 až 50 na ručně čerpaném přírodním velkolosinském chamois papíru (rozebráno) a č. 51 až 700 na europapíru chamois Munken print. 165×285 mm, 48 s.    CENA 600 Kč.

Aleš Nevečeřal:
Cesty k sobě, (2004).

Výběr jedenácti básní v doprovodu dvou grafických listů Jaroslava Dajče technikou suché jehly. Vydal autor se Spolkem českých bibliofilů v Praze. Obálku a grafickou úpravu navrhl a sazbu a zlom z fotopísma Prose Antique vyhotovil Adam Holub. O tisk pečoval dr. Karel Kropík. Tištěno ofsetem na grafickém papíru Excudit firmou Čihák Tisk Praha. Náklad 100 výtisků, pro SČB k dispozici 50 kusů. 135×200 mm, 24 s.    CENA 300 Kč.

Jaroslav Hutka:
Slova & písně, (2002).

Vydal Spolek českých bibliofilů v Praze spolu s vydavatelstvím Moraviapress a.s. v Břeclavi jako členskou prémii SČB za rok 2001. Originálním leptem ilustroval Jiří Anderle. Biografickými poznámkami doplnil František Dvořák a Jan Šulc. Redakce, přebal a typografie Martin Dyrynk. Hlubotisk grafické desky bři Dřímalové, Praha. Sazba a zlom z fotopísma breviář Týfa ITC antikva italic Peter Básti, ateliér MD Praha. Dvoubarevný ofsetový tisk Moraviapress a. s. na šedém papíru Colorit švédské společnosti Stora Enso. Náklad 650 číslovaných výtisků. 165×285 mm, 44 s.   CENA 500 Kč.

Život v roce Františka Janouška, (2002).
Výbor z příležitostných básní a kreseb surrealisty Františka Janouška z let 1939 až 1941. Vybral, k tisku připravil a úvodní studii napsal dr. František Dvořák. Typografie Bohumil Vančura. Redaktor Josef Čejka. Vydal SČB v Praze a Alena Vančurová v roce 2002. Ofsetem vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Členská prémie SČB za rok 1997. Náklad 650 signovaných výtisků. 160×267 mm, 48 s.    CENA 100 Kč.

Almanach Martinu Dyrynkovi (1941–2001), (2001).
Sborník vydal Spolek českých bibliofilů jako poctu Martinu Dyrynkovi k jeho 60. narozeninám. V příloze celostránkové grafické listy těchto autorů: Jiří Anderle, Alena Bílková, Václav Bláha, Adolf Born, Michal Cihlář, Jaroslav Dajč, Vlasta Dyrynková, Josef Jíra, Vladimír Komárek, Zdena Krejčová, Zdeněk Mézl, Václav Pokorný, Ladislav Rada, Vladimír Renčín, Pavel Roučka, Jaroslav Sůra, Vladimír Tesař, Cyril Urban, Olga Vychodilová, Bohumil Žemlička. Tištěno čtyřbarevným ofsetem z písma Preissigova antikva na francouzském šedém přírodním papíru Balet. Tuhé desky z potahového japonského papíru. 200 signovaných výtisků. 195×325 mm, 52 s.    CENA 9 000 Kč.

Johannes Urzidil, Antonín Starý:
Z pařížských dopisů Jana Zrzavého, (1998).

Výběr jedenácti dopisů z pařížské korespondence Jana Zrzavého s MUDr. Johannesem Urzidilem a MUDr. Antonínem Starým z let 1924–1929 vydal Spolek českých bibliofilů v Praze k 90. výročí svého založení v nákladu 800 signovaných výtisků jako neprodejnou členskou prémii za rok 1996. Doslov dr. František Dvořák, Ludvík Kundera a Martin Dyrynk. Originální suchou jehlou ilustroval Vladimír Komárek a dvěma originálními fotografiemi Jaroslav Krejčí. Odpovědný redaktor Jaroslav Šimůnek. Obálku navrhl, typograficky upravil a k tisku připravil Martin Dyrynk. V tiráži reprodukována fotografie pařížského domu architekta Z. Bossise s bývalým ateliérem J. Zrzavého od Petra Ladmana. Grafiku vytiskl Petr Kábrt. Fotosazbu breviář Lubalin ofsetem vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Lepená japonská vazba, 165×285 mm, 58 s.    CENA 550 Kč.

Jaromír Tesař:
Medicína v Shakespearových tragédiích, (1996).

V nákladu 800 výtisků vydal SČB pro své členy jako prémii. Pět čtyřbarevných koláží Jiří Kolář, doslov dr. František Dvořák. Typografie Martin Dyrynk. Tištěno dvoubarevným ofsetem z písma Bodoni, vázáno v japonské lepené vazbě. 170×280 mm, 42 s.    CENA 500 Kč.

Nabídka tisků z edice Pupilla.
(Pro edici Pupilla SČB v Praze z dosud nepublikovaných textů vybral, typograficky upravil a o tisk pečoval Martin Dyrynk.)

[Sv. 40 ] František Dryje:
Anebo alespoň, (2018)
Barevnou signovanou perokresbou ilustrovala Kateřina Piňosová. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC petit Eras Book na francouzském grafickém Schneider papíru 215 ručně signovaných brožovaných výtisků. ISBN 978-80-907186-1-6. CENA 150 Kč.

[Sv. 39 ] František Janula:
Dedikace, (2017).
Kresbou s motivem Eiffelovy věže doprovodil autor. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC cicero Gabriola na francouzském grafickém Schneider papíru 200 signovaných brožovaných výtisků. ISBN 978-80-905599-6-7.   CENA 150 Kč.

[Sv. 38 ] Michal Šanda:
Krákora (2016).
Barevnou kresbou ilustroval Michal Machat. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC 10′ Antique Ancienne na francouzském grafickém Schneider papíru 209 signovaných brožovaných výtisků. ISBN 978-80-905599-3-6.   CENA 150 Kč.

[Sv. 37] Petr Ladman:
Město hradbami obehnané, (2015).

Perokresbou ilustroval Jiří Koubek. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC petit Italia CE na francouzském grafickém Tradition Schneider papíru 220  signovaných brožovaných výtisků. ISBN 978-80-905599-2-9.  CENA 150 Kč.

[Sv. 36] Lubomír Martínek:
Princip neurčitosti, (2014).

Dvoubarevnou kresbou ilustroval Miroslav Jiránek. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC garmond Ideal Gothic na francouzském grafickém Tradition Schneider papíru 199 signovaných výtisků. ISBN 978-80-905599-1-2.
CENA 150 Kč.

[Sv. 35] Gustav Erhart:
Předtuchy a poznání, (2013).

Dvoubarevnou perokresbou ilustroval Zbyšek Sion. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC garamond Dyrynkova italika na francouzském přírodním Tradition Schneider papíru v počtu 215 brožovaných signovaných výtisků. ISBN 978-80-904135-9-7.    CENA 150 Kč.

[Sv. 34] Josef Janda:
Děravé básně, (2012).

Perokresbou ilustroval Přemysl Martinec. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC 10 Symbol Book na přírodním Tradition Schneider papíru v počtu 225 brožovaných signovaných výtisků. ISBN 978-80-904135-7-3.    CENA 150 Kč.

[Sv. 33] Miloň Čepelka:
14:3 sonet ku haiku, (2011).

Perokresbou ilustroval Jiří Hovorka. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC garmond Dauphin na přírodním papíru v počtu 220 brožovaných signovaných výtisků. ISBN 978-80-904135-4-2.    CENA 150 Kč.

[Sv. 32] Josef Hrubý:
Ebenová větev, (2010).

Perokresbou ilustroval Oldřich Kulhánek. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC garmond Zapf-Calligraphic na přírodním papíru v počtu 225 brožovaných  signovaných výtisků. ISBN 978-80-904135-3-5.    CENA 150 Kč.

[Sv. 31] Břetislav Ditrych:
Jen tak, (2009).

Dvoubarevnými kresbami ilustroval Karel Demel. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem PC Galliard borgis italic na přírodním papíru v počtu 220 signovaných brožovaných výtisků.    CENA 150 Kč.

[Sv. 29] Jiří Dědeček:
Jámy, (2008).

Dvoubarevnou perokresbou ilustrovala Jitka Vobořilová. Vytištěno ofsetovým dvoubarevným tiskem písmem PC borgis Times na přírodním papíru. 220 brožovaných signovaných výtisků.    CENA 150 Kč.

[Sv. 27] Prokop Toman:
Fialový vítr, (2006).

Dvoubarevnou kresbou ilustroval Jan Kavan. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem petit Palatino italic na přírodním losinském chamois papíru v počtu 200  signovaných výtisků.    CENA 150 Kč.

[Sv. 24] Eugen Brikcius:
Řecká modř, (2004).

Dvěma dvoubarevnými perokresbami ilustroval Antonín Střížek. Vytištěno dvoubarevným ofsetovým tiskem písmem borgis Seagull na losinském ručně čerpaném papíru v počtu 200 signovaných výtisků.    CENA 150 Kč.

[Sv. 23] Věra Jirousová:
Podél řeky, (2003).

Dvoubarevná perokresba Igor Korpaczewski. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem Weidemann, v počtu 200 signovaných výtisků na šedém přírodním papíru.   CENA 150 Kč.

[Sv. 22] Viki Shock:
Pozdrav z Pandemonia, (2002).

Perokresba Tomáš Budil. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem Stone, v počtu 200 signovaných výtisků na chamois přírodním papíru.    CENA 150 Kč.

[Sv. 18] František Mašek:
Sen plný moře, (1998).

Dvoubarevná perokresba František Koudelka. Vytištěno dvoubarevným ofsetem písmem Toronto 200 signovaných výtisků na ručním papíru.    CENA 150 Kč.

[Sv. 15] Jan Marius Tomeš:
Z dálky času, (1997).

Černobílá perokresba Markéta Králová. Vytištěno dvoubarevným knihtiskem písmem Garamond 200 signovaných výtisků na ručním papíru.    CENA 150 Kč.

[Sv. 14] Jan Vodňanský:
Velkej mumraj, (1996).

Dvoubarevná perokresba Zdeněk Netopil. Vytištěno dvoubarevným knihtiskem písmem Týfova antikva 250 signovaných výtisků na ručním papíru.    CENA 150 Kč.

[Sv. 12] Rudolf Matys:
Fragmenty z deníku, (1995).

Dvoubarevná kresba František Krčmář. Vytištěno dvoubarevným knihtiskem Týfova kurzíva 200 signovaných výtisků na ručním papíru.    CENA 150 Kč.

[Sv. 11] Petr Kabeš:
Cesta si nás našla, (1994)
.
Dvoubarevnou perokresbou ilustroval Pavel Roučka. Vytištěno knihtiskem z písma borgis Praha na ručním papíru nákladem 200 autory signovaných výtisků.
CENA 150 Kč.

[Sv. 9] Pavel Šrut:
Cesta do Ďáblic, (1993).

Původní dvoubarevnou pérovou kresbou ilustroval Aleš Krejča. Vytištěno knihtiskem z písma garmond Garamond kurzíva na přírodním velkolosinském papíru v nákladu 250 signovaných výtisků.    CENA 150 Kč.

[Sv. 8] Michal Novotný:
Písek v zubech, (1992).

Původní dvoubarevnou perokresbou ilustroval Martin Stejskal. Vytištěno knihtiskem z písma borgis Garamond na přírodním velkolosinském papíru v nákladu 250 číslovaných a podepsaných výtisků.    CENA 150 Kč.

[Sv. 6] Svatava Antošová:
Dvakrát pro přátele, (1991).

Původní dvoubarevná perokresba Jiřího Staňka. Vytištěno knihtiskem z písma petit Primus monotype v nákladu 250 číslovaných a autory podepsaných výtisků na ručním velkolosinském papíru.    CENA 150 Kč.

Grafický list

Pamětní list se suchou jehlou Marcela Steckera, (2011).
Pamětní list k sedmdesátinám předsedy SČB Martina Dyrynka vydaný při příležitosti členské valné hromady konané 14. května 2011 v Praze. List je vyzdoben originální suchou jehlou Marcela Steckera s podpisem. Grafika s názvem Poutník byla vytvořena jako ilustrace k Máji Karla Hynka Máchy v edici Slza, svazek 29 v roce 2011. Rozměr pamětního listu je 270×245 mm, rozměr suché jehly je 170×80 mm.    CENA 150 Kč.

Stránka se upravuje. Děkujeme za pochopení.

Objednávky můžete zasílat

na e-mail: info@spolekceskychbibliofilu.cz
Objednávka více titulů bude zaslána v jedné zásilce.