Karel Dyrynk. Martin Dyrynk. Zasloužili se o krásnou knihu.

Pro členy Spolku českých bibliofilů i sympatizující veřejnost byla s podporou Státního fondu kultury ČR vydána publikace Karel Dyrynk. Martin Dyrynk. Zasloužili se o krásnou knihu, věnovaná dvěma významným osobnostem, které se zapsaly do dějin spolku, po řadu let formovaly jeho činnost i spolupráci s ostatními institucemi při tvorbě a propagaci ideálu krásné knihy a bibliofilství vůbec. Publikace vznikla za finanční podpory Státního fondu kultury ČR.
Členům Spolku českých bibliofilů byla publikace předána při příležitosti konání valné hromady 21. května 2023.
Pro veřejnost, zejména knihovny, umělecké školy, muzea a galerie je k dispozici 60 výtisků.
Publikaci si lze vyzvednout osobně v Praze a to po mailové dohodě s jednatelem spolku ing. P. Tylínkem (petr.tylinek@seznam.cz) nebo s hospodářkou spolku ing. Alenou Oplovou (oplovaa@seznam.cz) nebo si tamtéž domluvit  zaslání mimo Prahu. V tomto případě je nutné uhradit poštovné na bankovní účet spolku 2801599948/2010.