Váchalovo Putování malého elfa v Galerii výtvarných umění v Ostravě

4. 4. – 13. 6. 2023, Kabinet grafiky, Dům umění, GVUO, vstup volný

Ve sbírkách GVUO se nachází vzácný bibliofilský tisk Josefa Váchala nazvaný Putování malého elfa. Tento unikátní konvolut grafických listů doprovází původní text básníka a prozaika Josefa Šimánka. Josef Váchal bibliofilii vytiskl v roce 1911 v počtu sta výtisků. Dedikoval ji malíři a grafikovi Otakaru Štáflovi. Tato vzácná kniha s pořadovým číslem 3, podepsaná a datovaná autorem, patřila do knihovny J. H. Štěrby, sběratele bibliofilií z Uherského Hradiště.
Pro výstavu byly vytvořeny plnohodnotné skeny, které respektují rozměry originálních dřevorytů. Kompletní báseň Josef Šimánka je rovněž možné si přečíst na jedné z výstavních zdí. Originál vzácné bibliofilie je z bezpečnostních důvodů vystaven ve vitríně.