Anna Macková, mistryně barevného dřevorytu (130 let od narození)

Vlastivědné muzeum v Železnici pořádá ve dnech 8. února až 3. března 2017 výstavu ke 130. výročí narození Anny Mackové, 1887–1969, malířky, grafičky, mistryně barevného dřevorytu, rodačky ze Studeňan, mecenášky a družky J. Váchala. Otevřeno středa – pátek 9.00 – 11.30 a 13.00 – 16.30 hod. Blíže viz na www.muzeumzeleznice.webk.cz