Adolf Born Pocta Václavu Hollarovi

Sdružení českých umělců grafiků Hollar Vás zve na zahájení výstavy Adolf Born Pocta Václavu Hollarovi ve středu 1. února 2017 v 17 hodin. Výstavu zahájí ing. Pavel Piekar, předseda SČUG Hollar. Úvodní slovo pronese PhDr. Blanka Stehlíková, kurátorka výstavy. Výstava potrvá do 26. února 2017. Otevřeno denně 10 – 12 / 13 – 18 mimo pondělí. Blíže viz www.hollar.cz