Cena SČB – Cena Vojtěcha Preissiga udělena Martinu Dyrynkovi

V rámci soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016 pořádané Památníkem národního písemnictví v Praze a Ministerstvem kultury ČR byla cena SČB – Cena Vojtěcha Preissiga udělena grafiku, typografovi, čestnému členu a čestnému předsedovi Spolku Martinu Dyrynkovi za bibliofilii  Malíř Bohumil Žemlička. Tento oceněný a mimořádný tisk, s podtitulem komorní monografická studie, je věnován malíři, grafikovi a herci Černého divadla B. Žemličkovi (1938–2013), který vytvořil řadu grafických ilustrací pro Spolek (sedm původních dvoubarevných litografií – G. Apollinaire Zone/ Pásmo, 1988; osm černobílých kreseb na kameni a signet SČB – F. Villon Balady, 2003). SČB tuto bibliofilii vydal roku 2016 k 75. narozeninám M. Dyrynka jako subskripční tisk. Bibliofilie o rozsahu 36 stran je uložena v kartonové kazetě, má japonskou vazbu a obsahuje deset barevných a pět duplexových reprodukcí.
Oceněné publikace i knihy, které se dostaly do užšího výběru soutěže, mohou zájemci zhlédnout na výstavě Nejkrásnější české knihy roku 2016 pořádané od 20. 4. 2017 do 28. 5. 2017 v letohrádku Hvězda, obora Hvězda, v Praze 6. Otevřeno je denně mimo pondělí (duben až říjen) od 10.00–18.00 hodin. Blíže o soutěži NČKR viz na http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz .