Pocta bratřím Vokolkům

Retrospektivní výstavu výtvarné tvorby Vojmíra Vokolka s názvem MIZEJÍCÍ POSELSTVÍ připravila Východočeská galerie v Pardubicích, v Domě U Jonáše. Výstava, nad kterou převzal záštitu první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, potrvá do 4. 6. 2017. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Blíže viz na www.vcg.cz.

Pod názvem NOC A DEN připravila výstavu Vojmíra Vokolka Galerie Art Space NOV, ve sklepení domu č. p. 49, Pernštýnské náměstí, Pardubice. Tato výstava trvá do 13. 5. 2017. Otevřeno úterý – sobota, od 14 do 18 hodin. Blíže viz na www.artspacenov.cz.

Tiskařskému a uměleckému rodu Vokolkových bude věnována výstava LIS TŘÍ BRATŘÍ, kterou připravuje Východočeské muzeum v Pardubicích. Vernisáž proběhne 16. 5. v 16 hodin, výstava potrvá do 27. 8. 2017. Blíže viz na http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/pocta-umeleckemu-rodu-vokolkovych-z-pardubic/.