Informace pro členy

* V článku „Ota Janeček a Spolek českých bibliofilů“ Filipa Hynka, člena výboru SČB, (publikováno in Knižní značka 3/2019, SSPE, str. 99-100) jsou připomenuty spolkové akce k 100. výročí narození Oty Janečka: pietní akt u hrobu O. Janečka ve výroční den jeho úmrtí 1. 7. 2019 na holešovickém hřbitově, a výstava „Ota Janeček & kniha“ pořádaná Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve spolupráci se Spolkem českých bibliofilů v Galerii Evropského domu v Plzni.
* Ve Fóru členů SČB naleznete bližší informaci k vydání poštovní známky Oty Janečka: Flóra (1957, GMU v Hradci Králové) dne 13. listopadu 2019.