Publikace 1908 až 1982

 

Ediční činnost SČB v Praze v letech 1908 až 1982
Poznámka: Úplné bibliografické údaje o knižních a časopiseckých počinech Spolku českých bibliofilů do roku 1968 jsou obsaženy v přehledu, sestaveném dr. Františkem Bublou a Miroslavem Janovským a uveřejněném v Margináliích 1968 na stranách 113 až 130. Údaje o ediční činnosti v období let 1968 až 1982, které zpracoval dr. Bohumír Lifka, je možno nalézt ve Zprávách SČB 2/1983 na stranách 34 až 44.

Jan Amos Komenský: Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské, 1908.
Vojtěch Preissig: Ex libris, 1909.
Petr Bezruč: Slezské písně, 1909.
Alexander S. Puškin: Pohádka o caru Saltánovi, o jeho synu, slavném a mocném bohatýru knížeti Gvidonu Saltanoviči a o krásné carevně Labuti, 1910.
Petr Bezruč: Slezské písně, 2. vydání, 1911.
Petr Bezruč: Slezské písně, 3. vydání, 1911.
Viktor Dyk: Zmoudření Dona Quijota, 1913.
Praga caput regni, 1913.
Otakar Theer: Výpravy k já, 1914.
Václav Vojtíšek: Památce Mistra Jana Husi, 1915.
František Khol: Rozmary lásky, 1915.
Václav Bolemír Nebeský: Protichůdci, 1924.
Karel Vik: Drobnosti, 1925.
František Krčma: O českých vydáních Máchova Máje, 1925.
Josef Kajetán Tyl: Pouť k chrámu umění, 1926.
Zdeněk Tobolka: Žerotínská knihovna, 1926.
Miloslav Novotný: Listy Jana Nerudy Aničce Tiché, 1926.
Karel Čapek: Poslední epos čili román pro služky, 1927.
František Táborský: Veliký sněm ptačí, 1928.
Arthur Novák: Pozdrav Františku Táborskému, 1928.
Arne Novák: Řeči Františka Palackého a Pavla Josefa Šafaříka na Slovanském sjezdě v Praze roku 1848, 1928.
Josef Frič a kol.: Paměti babičky Kavalírové, 1929.
V. A. Francev: Dopisy neznámé české šlechtičny Josefu Dobrovskému z r. 1796, 1929.
Almanach Spolku českých bibliofilů v Praze 1929, 1929.
Karel Čapek: Minda čili o chovu psů, 1930.
Arnošt Ráž: Básně, 1930.
František Langer: Mrtví chodí mezi námi, 1930.
Tomáš G. Masaryk: Vybrané essaye, 1930.
Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet nejkrásnějších knih na rok 1929, 1930.
A. Novák a J. Sonberg: Příručka Spolku českých bibliofilů v Praze 1930, 1930.
Josefa Vejrychová: Ze starých časů, 1931.
Doumerque nad Barthouovou rakví na Esplanádě Invalidovny v Paříži dne 14. října 1934, 1934.
Jakub J. Ryba: Radovánky nevinných dítek o Vánocích…, 1934.
Jan Čep: Ponocný, 1935.
Marie Majerová: Květná neděle, 1936.
Miloslav Novotný: Kresby Karla Hynka Máchy, 1936.
František K. Čebiš: Víno, 1936.
Jarmila. Psotníčková /ed./: Dopisy hraběnky Adély Desfoursové Janu Ev. Purkyňovi, 1937.
Josef Volf: O starých českých sběratelích knih, 1937.
Ivan Herben: Zrození básníkovo, 1937.
Josef Stocký: Novoročenky 1937, 1937.
Bohumír Lifka a J. Sonberg: Příručka Spolku českých bibliofilů v Praze 1937, 1937.
Jaroslav Kvapil: Tři řeči smuteční, 1937.
František Táborský: Jitřní, 1938.
Jan Thon: Svému prvnímu předsedovi Dru h. c. Frant. Táborskému Spolek českých bibliofilů v Praze, 1938.
Pavel Stránský ze Zápské Stránky: Český stát, 1939.
Jedenáctá soutěž SČB nejkrásnější knihy za rok 1938 a 1939, 1940.
Jan Vilikovský /ed./: Legenda o svaté Kateřině, 1941.
Edvard Beneš: Proslov pana presidenta republiky k delegaci Spolku českých bibliofilů 20. března 1946, 1947.
F. X. Šalda: Ze vzpomínek na dětství, 1947.
J. Zikmund: Ve stínu Orfea. Julius Zeyer a rodina Kalašových ve vzájemných dopisech (1879-1900), 1948.
Honoré de Balzac: Neznámé arcidílo, 1950.
Honoré de Balzac: Červená hospoda, 1950.
Petr Bezruč: Je nás šest, 1950.
Miguel de Cervantes Saavedra: O nerozvážném zvědavci, 1950.
Jan Konůpek: Hodina Hermova, 1950.
Karel Konrád: Slyš mě!, 1950.
Karel Hynek Mácha: Máj, 1950.
Jan Neruda: Feuilleton o 1. máji 1890, 1950.
Píseň písní, píseň nejpřednější, šír Hašširím, 1950.
Jan Noha: Ruce a práce, 1950.
Hans Ch. Andersen: Pohádky s Andersenem, 1950.
Vladimír Vančura: Zvony mého kraje, 1950.
Petr Bezruč: Slezské písně, 1951.
Kamill Resler: Sborník na památku Karla Dyrynka, knihtiskaře, tvůrce písem, knihomila a člověka, 1951.
Viktor Hugo: Géniové, 1951.
Alois Jirásek: Na Chlumku, 1951.
Ludmila Jiřincová: Kytice. Soubor původních litografií na náměty Erbenových balad, 1951.
Karel Konrád: Nikdy se nespokojte s podružnou rolí, 1951.
Jan Neruda: Prosté motivy, 1951.
Stanislav Kostka Neumann: České zpěvy, 1951.
Stanislav Kostka Neumann: „Výkřiky“, časopis na pohlednicích, 1951.
Josef Václav Sládek, Mikoláš Aleš: Na hrobech indiánských, 1951.
Petr Bezruč: Stužkonoska modrá, 1952.
Svatopluk Čech: Cesta na Kavkaz, 1952.
Jiří Marek: President a havíř, 1952.
Marie Majerová: Město ve znamení ohně, 1952.
Karel Konrád: O Konstantinu Bieblovi, 1952.
Kamill Resler: Buřiči a Stříbrný vítr, 1952.
Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a strání (il. A. Naumann), 1952.
Stanislav Kostka Neumann: Kniha lesů, vod a strání (il. V. Sivko), 1952.
Jaroslav Seifert: Šel malíř chudě do světa, 1952.
František Zvěřina: Rudolfu Hálovi k šedesátinám, 1953.
Karel Svolinský: Alšova příroda, 1953.
Petr Bezruč: Písně 1899–1900, 1953.
Jaroslav Seifert: Milostná píseň, 1953.
Fráňa Šrámek: V boj. Revoluční písně z let 1901–1906, 1953.
Dopisy tmářů. Epistolae obscurorum virorum, 1953.
Julius Slowacki: Otec morem nakažených v El-Arish, 1953.
Max Švabinský: Motýlí čas. Lyrický doprovod F. Hrubína, 1953.
Jaroslav Vrchlický: Píšťala Panova, 1953.
Ivan S. Turgeněv: Básně v próze, 1953.
Památce paní Erny Janské, 1953.
Josef Cibulka: Knižní ilustrace Maxe Švabinského, 1954.
Antonín Sova: Pankrác Budecius, kantor, 1954.
Vladimír Holan: Prostě, 1954.
Jaroslav Seifert: Nad listy Maxe Švabinského, 1954.
Shakespearovy sonety. Přeložil Jaroslav Vrchlický, 1954.
Johann Wolfgang Goethe: Láskyplné písně, 1955.
Václav Černý: Emile Verhaeren a jeho místo v dějinách volného verše, 1955.
Viktor Dyk: Milá sedmi loupežníků, 1955.
Heinrich Heine: Toť starý pohádkový les, 1955.
Nikolaj V. Gogol: Večery na dědince nedaleko Dikaňky, 1955.
Jaroslav Seifert: Píseň o Viktorce, 1955.
František Hrubín: Poledne ženy, 1955.
Kamill Resler a J. Picka: Spolek českých bibliofilů Methodu Kalábovi k 70. narozeninám, 1955.
Božena Němcová: Cesta přes Vídeň a Prešpurk na Sliač, 1955.
Antonín Novotný: Knížka o knížkách, ovšem staropražských, 1955.
Pavel Režný: Villon očima Ludmily Jiřincové, 1955.
Karel Jan Strakatý: Život a dílo PhDr. Jaromíra Malého a soupis jeho spisů, 1955.
Max Švabinský: Za Janem Štursou. 1880–1925, 1955.
H. Ch. Andersen: Po tisíciletích, 1956.
Pavel Eisner: Okusy Ignaze Máchy, 1956.
Bohumil Hrabal: Hovory lidí, 1956.
Jaroslav Seifert: Mozart v Praze, 1956.
Ladislav Stehlík: Voněly vodou večery, 1956.
B. Smejkal, O. F. Babler: Dvě vzpomínky svatokopecké. M. Jirko: V dílně Karla Svolinského, 1956.
Torquato Tasso: Šeptání noci, 1956.
František Hrubín: Proměna, 1957.
Francouzská poesie nové doby v překladech Viktora Dyka, 1957.
Josef Kopta: Jedináček Damian, 1957.
Oscar Wilde: Strašidlo Canterwillské, 1957.
Vladimír Holan: Tři, 1957.
Viktor Dyk: Krysař, 1958.
Jan Neruda: Pařížské obrázky, 1958.
Jiří Mahen: Máchova krajina, 1960.
Jaroslav Benda: O letech práce a přátelství, 1962.
Jaroslav Seifert: Vlaštovky nad řekou, 1962.
Vladimír Holan: Dvě jezera, 1963.
Kamil Bednář: Ypsilon a Evangelina, 1965.
Václav Černý: Dantovský medailon, 1966.
Jaroslav Seifert: Prsten třeboňské Madoně, 1966.
Francesco Petrarca: Líbezné vody čisté, 1968.
Bohumír Lifka: F. X. Šaldův svět knih, 1968.
Jan Amos Komenský: Ach doprovodiž ten svůj lid vykoupený z mnohých těch běd, 1969.
Bohuslav Balbín: Krásy země české, 1970.
Ludvík Páleníček: Švabinský a Vrchlický, 1973.
Pavel z Jizbice: Panence (ze Schediasmatum farrago nova), 1974.
Jan Zrzavý o sobě a svých přátelích, 1974.
Jaroslav Seifert: Píseň o lásce, 1976.
František Dvořák: Soupis grafického díla Jana Zrzavého, 1977.
Stanislav Kostka Neumann: Ženy, 1978.
Humanisté o Olomouci, 1977.
Vladislav Vančura: Čižba, 1977.
Karel Sýs: Jan Neruda v Paříži, 1977.
Alfred Kubin: Vzpomínky a vyznání, 1979.
Vladislav Vančura: Krčín, 1979.
Jaroslav Seifert: Býti básníkem, 1981.
Jiří Žáček: Blízkost, 1981.
Miloslav Janča: Grafické dílo Cyrila Boudy z let 1920–1980, 1981.
Karel Hynek Mácha: Máj, 1982.
Suzanne Renaud: Tušený úsvit, 1982.
Hermor Lilia: Verše tajného básníka, 1982.

Periodika
Český bibliofil. Roč. 1 – 1910, roč. 2 – 1929, roč. 3 – 1931, roč. 4 – 1932, roč. 5 – 1933, roč. 6 – 1934, roč. 7 – 1935, roč. 8 – 1936, roč. 9 – 1937, roč. 10 – 1938, roč. 11 – 1939, roč. 12 – 1940, roč. 13 – 1941, roč. 14 – 1945.
Věstník Spolku českých bibliofilů v Praze, roč. 1–7, 1927–1933.
Marginálie. Věstník Spolku českých bibliofilů, roč. 8–24, 1934–1951.
Marginálie. Obnoveno v roce 1962 Památníkem národního písemnictví ve spolupráci se SČB. Roč. 1962–63, 1963–64, 1966.
Vitrinka. Roč. II.–X., 1925–1933. SČB spoluvydavatelem časopisu s Arthurem Novákem.

Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze, 1951–1958.
Dopisy výboru SČB. I.–XXII., 1960–1972.
Stránky českých bibliofilů. Nepravidelná příloha revue Typografia, 1971–1973.
Zprávy Spolku českých bibliofilů, od 1973 (stále vycházejí).

Sborníky
Marginálie. Sborník SČB, 1968, 1980.