Publikace

 

Nové bibliofilie a tisky vydané SČB v Praze v roce 2016

Čejka, Josef, Erhart, Gustav:
Slovník bibliofila
Příručka určená členům SČB přináší soubor 1473 hesel a odkazů i dalších podrobných informací z oblasti bibliofilie, grafiky, knihařství a knižní kultury. V mnoha jednotlivých heslech uvádí další důležité prameny a poskytuje zájemcům možnost blíže a hlouběji zabývat se danou problematikou. Odborná spolupráce a revize textu Karel Kropík, Petr Ladman, Josef Šuchman, Prokop Toman. S vloženou originální grafickou přílohou Michaela Rittsteina 4x 120 ks v technice barevné litografie. Vazba, typografie a výtvarná redakce Martin Dyrynk. Signet Vojtěcha Preissiga z r. 1908. Sazba David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu z elektronického písma petit Franklin Gothic. Černobílý ofsetový tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Vydal SČB v Praze jako 1. svazek spolkových příruček edice Knihovna bibliofila, kterou řídí J. Čejka. Členská prémie Spolku českých bibliofilů v Praze za r. 2014/2016. Vázaná. 196 stran, 650 výtisků. 1. vydání. Praha 2016. ISBN 978-80-905599-5-0.

Dyrynk, Martin:
Bohumil Žemlička (komorní monografická studie)
Textově, obrazově a typograficky tisk věnovaný malíři, grafikovi a herci Černého divadla B. Žemličkovi (1938–2013), který vytvořil řadu grafických ilustrací pro tisky SČB, připravil M. Dyrynk. Signet SČB B. Žemlička z r. 2004. Barevné logo, scany a sazba písmem PC breviář Preissig antikva z r. 1925 David Stecker v pražském MD ateliéru grafického designu. Redakce Eva Kovaříková. Čtyřbarevný ofsetový tisk Europrinty s. r. o. Břeclav 150 ručně podepsaných výtisků na anglickém přírodním papíru Colorplan Latte. Vydal SČB v Praze r. 2016 k 75. narozeninám svého předsedy M. Dyrynka jako subskripční tisk. Japonská vazba, 10 barevných a 5 duplexových reprodukcí. V kartonové kazetě. 36 stran. První vydání. ISBN 978-80-9055599-4-3.

Mallarmé, Stéphane:
Igitur čili Elbehnonovo šílenství
Próza francouzského esejisty S. Mallarmého (1842–1898) vydaná až posmrtně patří k významným textům, který překladatel, básník, prozaik a esejista Petr Král označil za „tajný střed“ Mallarmého díla. Přeložil a doslovem opatřil P. Král. Odpovědný redaktor Gustav Erhart, koordinátor vydání Prokop Toman. Původním grafickým listem ve frontispisu v technice vernis mou doprovodila Lucie Raškovová. Obálku a typografickou úpravu navrhl Otakar Karlas. Text vytiskli Jaroslav Janďourek a Jaromír Štoural, UMPRUM v Praze, bianco písmem Týfa 160 ručně číslovaných výtisků na papíru Modigliani. Vydal SČB v Praze r. 2016 jako 1. svazek edice Inventa., kterou řídí Gustav Erhart. Brožované s přebalem. 36 stran.

Šanda, Michal:
Krákora
Krátký text básníka, prozaika a dramatika M. Šandy spojuje postava mistra řeznického Johanna Krákory z Brázdimi. Barevnou kresbou ilustroval Michal Machat. Z nepublikované tvorby vybírá, typograficky upravuje a o tisk pečuje Martin Dyrynk. Elektronickou sazbou PC 10´ Antique Ancienne v pražském MD ateliéru graf. designu vysadil David Stecker. Dvoubarevným ofsetem vytiskla firma Capoušek & Remiš na francouzském grafickém Schneider papíru 209 ručně podepsaných brožovaných výtisků. Vydal SČB v Praze r. 2016 v edici Pupilla, svazek 38, k členské valné hromadě konané v Praze v červnu téhož roku. Volně vložené dvojlisty v obálce s chlopněmi. 20 stran. ISBN 978-80-905599-3-6.