Slavnostní setkání SČB v Galerii Hollar

Výbor SČB v Praze ve spolupráci se SČUG Hollar zve členy na slavnostní setkání ve čtvrtek 29. června 2017 od 17 hodin do Galerie Hollar v Praze 1, Smetanovo nábřeží 6, pořádané při příležitosti udělení čestného členství SČB malíři, grafiku a ilustrátorovi Pavlu Roučkovi. Promluví Petr Ladman, předseda SČB, Karel Kropík, člen výboru SČB a předseda Klubu přátel Hollara, a Josef Čejka, člen výboru, který bude číst ze své nové sbírky Přespolní, ilustrované P. Roučkou. Tento subskripční tisk z edice Inventa zde bude také k dostání pro členy SČB. Těšíme se na vás.