Edice SČB Knihovna bibliofila

Výbor SČB se na svých pravidelných schůzích zabýval také edičním plánem spolkové edice Knihovna bibliofila, jejímž prvním svazkem byl Slovník bibliofila (2016) Josefa Čejky a Gustava Erharta (recenzi Jiřího Flaišmana viz zde). K němu by se měla přiřadit další publikace slovníkového typu o bibliofiliích a dalších tiscích SČB v Praze a o vybraných příležitostných tiscích vydaných pro SČB v Praze v letech 1908 až 2018 (autorem projektu je Josef Čejka). Dalším plánovaným titulem, k jehož vydání dal podnět Filip Hynek, jsou paměti Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), významného moravského bibliofila, exlibristy, spisovatele, redaktora a výrazné osobnosti Skupiny moravských knihomilů.
Zda se podaří uskutečnit tyto publikační záměry, bude záviset na finančních možnostech Spolku.