Umělecká díla na známkách: Ota Janeček (1919–1996)

V návaznosti na dopisy členů výboru SČB K. Kropíka a J. Čejky zaslané Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR dne 23. října 2017 ve věci námětu na vydání poštovní známky k 100. výročí narození malíře Oty Janečka sdělilo MPO ČR dne 13. února 2018 písemně oběma členům, „že do emisního plánu českých poštovních známek na rok 2019 byla na základě rozhodnutí odborné komise zařazena též poštovní známka k příležitosti 100. narození malíře, grafika a ilustrátora Oty Janečka“.

Ota Janeček (1919–1996), člen SVU Mánes, SČUG Hollar, významný český malíř, autor četných, osobitě pojatých volných grafických listů, novoročenek, exlibris, návrhů československých poštovních známek, knižní ilustrátor a tvůrce plastik. Z ilustrační tvorby připomeňme jeho kresby např. v knihách Ovidius: Umění milovati, 1965; O. Wilde: Šťastný princ, 1971; F. Hrubín: Kráska a zvíře (1972); dětský Slabikář, 1975; J. Seifert: Zápas s andělem, 1981 aj.
Obdržel řadu domácích cen (např. v Soutěži o nejkrásnější knihu roku) i zahraničních ocenění (např. Zlatá medaile za ilustraci na Biennale v Sao Paulo, 1970 ad.).
Ota Janeček byl čestným členem Spolku českých bibliofilů, pro který vytvořil řadu grafik, jimiž vyzdobil například pamětní tisk společného zájezdu Spolku českých bibliofilů a Spolku sběratelů a přátel exlibris do Kutné Hory (1952); Píseň o lásce Jaroslava Seiferta (1976); Verše z goblénu J. Seiferta (1983); pamětní tisk účastníkům spolkového večera v poetické vinárně Viola v Praze (1985); verše Kašmírový šál J. Seiferta (1985); pamětní tisk s básní Ladislava Stehlíka (1908–1987) Až na pavlače voní akáty, 10. 1. 1986 – vzpomínka na čestného člena SČB J. Seiferta (1901–1986), nositele Nobelovy ceny; vzpomínkový list k úmrtí J. Seiferta s básníkovými verši Stokrát nic (1986); Listy Anežce České Jaromíra Hořce (1921–2009), edice Pupilla svazek 4 (1990) ad.
Soupis grafického díla O. Janečka zpracoval Ladislav Loubal (1924–1997) a vydal jej SČB v roce 1988. Shrnuje umělcovu tvorbu z let 1943–1987, výtvarný doprovod soupisu tvoří čtyři Janečkovy originální grafiky.
Janečkově tvorbě byla věnována řada výstavních katalogů, dále publikace Žena (Janečkovy kresby s texty R. Krátkého, Odeon, 1971), monografie od P. Hartmanna (Pressfoto, 1973) a L. Hlaváčka (Odeon, 1989).