110. výročí založení SČB

Dne 30. března 2018 si připomínáme 110. výročí vzniku Spolku českých bibliofilů v Praze. Právě v tento den se před sto deseti lety sešlo v pražském Technologicko-průmyslovém museu 32 milovníků knih, kteří založili Spolek bibliofilů (SČB). Zakladatelé Spolku tak reagovali na soudobé problémy, kdy rozmach produkce knih na konci 19. a na počátku 20. století s sebou přinášel kvantitu na úkor kvality. Kriticky se k tehdejším tiskařům vyjádřil básník Antonín Macek (1872–1923), jeden ze zakladatelů Spolku bibliofilů, když poukazoval na to, že „…bídný tisk kazí dojem díla básníkova a myslitelova, neboť připomíná až příliš banálnost tam, kde čtenář chtěl zažít sváteční chvíle povznesení duchovního“ (Česká osvěta, 3/1907). Inspirací zakladatelům Spolku pro kvalitní knižní tvorbu bylo dobové renesanční úsilí Angličana Williama Morrise (1834–1896) a také staré české knihy (15. století) či pozdější bratrské tisky.
Bibliofilskou domácí tvorbu na konci 19. století zahájila svým osobitým pojetím a originální grafickou výzdobou Mrštíkovy Pohádky máje z roku 1897 Zdenka Braunerová (1858–1934) a Arnošt Procházka (1869–1925), jehož básnická sbírka Prostibolo duše z přelomu let 1894 a 1895 je považována za první bibliofilský tisk, u něhož bylo u nás poprvé použito typické číslování jednotlivých výtisků.
Z oznámení o založení Spolku, pod nímž jsou uvedena jména jeho prvního starosty Františka Táborského (1858–1940), spisovatele, překladatele a pedagoga, a místostarosty Leopolda Weignera (1866–1920), národopisného pracovníka, ředitele Technologicko-průmyslového musea v Praze, uveřejněného ve Zprávách Spolku bibliofilů (I. ročník, 1. číslo), uvádíme:
„Dovolujeme si Vám oznámiti, že jsme založili Spolek bibliofilů, jehož účelem je buditi a pěstovati lásku ke krásným knihám a tiskům se zvláštním zřetelem k umělecké grafice a vazbě knih – jakož i všem ostatním uměním užitým – a napomáhati k jich rozšiřování.
Nechceme shromažďovat staré krásné tisky, ale napomáhati k vytvoření nových.
Spolek se nechce věnovati jen vydávání nákladných krásných knih, ale chce také působiti na úpravu běžné knihy, chce ukázati, že „krásná“ kniha nemusí být „drahou“ knihou.“
Výročí založení SČB si připomeneme na květnové valné hromadě konané v Praze a také vydáním letošní členské prémie, kterou jsou paměti spisovatele a exlibristy Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953), významného moravského bibliofila a výrazné osobnosti Skupiny moravských knihomilů.
(sčb)