Valná hromada SČB 2017

Výbor SČB rozeslal v těchto dnech Bulletin č. 1/2017 – pozvánku na řádnou valnou hromadu (VH) s podrobnými informacemi všem členům mailem nebo poštou. VH se bude konat v sobotu 13. května 2017 od 13:30 hodin v prostorách hotelu Absolutum v Praze Holešovicích, Jablonského 640/6 (stanice tramvaje č. 6 a 12, metro  – zastávka „Nádraží Holešovice“). Vstup do prostor konferenčního sálu hotelu bude možný již od 12:30 hod., kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, vybrat si z burzovní nabídky, uhradit i členské příspěvky, aktualizovat své osobní údaje – adresy a telefonní nebo e-mailová spojení. Administrace bude ukončena ½ hodiny před vlastním zahájením programu. Po zahájení valné hromady vystoupí v kulturním programu paní Elena Kubičková, oceněná 1. cenou v celoindické soutěži ve hře na sitár, Sangeet Academy 1995, která na tento nástroj přednese ukázky indické hudby. O nových spolkových tiscích a webových stránkách SČB promluví PhDr. Josef  Čejka a PhDr. Gustav Erhart.
PROGRAM VH:
• zahájení VH předsedou SČB JUDr. Petrem Ladmanem a přivítání hostů • kulturní program • kontrola schopnosti usnášení a schválení programu • čtení zápisu z VH roku 2016 • zprávy jednatele, hospodáře, redaktora, revizní komise a sekcí • volba volební a návrhové komise • udělení absolutoria odstupujícímu výboru  • diskuse a podněty k další činnosti, hospodaření atd. • volba nového výboru • udělení titulů čestných členů SČB • schválení usnesení VH 2017.
Výbor SČB žádá účastníky VH – zájemce o večeři, aby svou závaznou přihlášku s označením volby jídla zaslali nejpozději do 5. 5. 2017 na adresu jednatele: Ing. Petr Tylínek, Jateční 25, 170 00 Praha 7, telefonicky nebo sms 723 236 172, či e-mailem: petr.tylinek@seznam.cz .