Čestné členství SČB malíři Pavlu Roučkovi a Josefu Šuchmanovi

Na valné hromadě konané dne 13. 5. 2017 v Praze bylo uděleno čestné členství SČB přednímu českému malíři a grafiku panu Pavlu Roučkovi a panu dr. Josefu Šuchmanovi za významné zásluhy o krásnou knihu a o Spolek českých bibliofilů. Oběma vyznamenaným patří naše poděkování za jejich dlouholetou práci pro českou bibliofilii i zároveň naše přání všeho dobrého, hlavně zdraví a zdaru v jejich práci u příležitosti jejich letošních významných životních jubileí. Gratulujeme!