Z jednání výboru dne 13. 12. 2016

* Petr Ladman informoval, že do Zpráv 2/16 bude vložena informace pro členy o možnostech získání nových vydaných spolkových publikací a také výzva členům SČB k zaplacení členských příspěvků na rok 2017.

*  Výbor SČB se zabýval edičními záměry a odsouhlasil vydání publikace Zdeňka Řezníčka „Žernovy zítřků“ jako prémii pro rok 2017. Dále doporučil nabídnout výbor z poezie Édouarda Dubuse „Když housle umlknou“ jako členskou subskripci a výborem veršů „Města a večery“ Jeane Termieové později doplnit spolkové Zprávy; „Básně“ Oscara de Lubicz-Milosze prozatím odložit. Dále bylo projednáno vydáni sbírky Josefa Čejky „Přespolní“ s výtvarným doprovodem Pavla Roučky jako subskripční tisk na rok 2017 v edici Inventa jako její 2. svazek.

*  Petr Ladman informoval o návštěvě u ak. mal. Rastislava Michala a předložil výboru jeho návrh grafického listu pro SČB v Praze s tématem „Léda s labutí“ v technice suché jehly ve dvou barevných variantách.

*  Petr Tylínek navrhuje pořádat pravidelné besedy pro členy Spolku i hosty a osloví dr. Jířího Bernarda Krtičku. Josef Čejka zve na svou přednášku „Z nové historie krásné české knihy: SČB 1908-2016“ dne 23. 2. 2017 od 13 hodin v Poděbradech.

*  Výbor SČB v Praze zaslal písemný návrh Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, odboru poštovních služeb a služeb informační společnosti, na zařazení námětu 110. výročí založení SČB a 100. výročí založení SSPE a konání Mezinárodního kongresu F. I. S. A. E. v Praze v roce 2018 do emisního plánu poštovních známek na rok 2018. V této záležitosti proběhl kontakt obou výše zmíněných spolků. Své návrhy zaslali MPO ČR také členové SČB Karel Kropík a Josef Čejka. O výsledném rozhodnutí komise budeme informovat.

*   Výbor se zabýval také možností předávat čestná členství v reprezentativních prostorách např. Národního muzea, nebo ve výstavní síni Hollaru. Petr Ladman bude v této věci jednat se zástupci zmíněných institucí.

*   Během měsíce ledna 2017 bude spuštěn zkušební provoz nového webu SČB. J. Čejka se obrátí na zástupce jednotlivých sekcí SČB se žádostí o pravidelné zasílání aktuálních materiálů a informací z jejich činnosti pro spolkový web.