Bibliofilie v knihovně GVUO

Paní dr. Jana Šrubařová z ostravské sekce SČB informuje členy Spolku, že v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě, která je specializovanou knihovnou s fondem v oboru výtvarného umění, historie a dalších oborů umění, mají také i většinu bibliofilií, které vydává Papírenská manufaktura ve Velkých Losinách, a mohou si je zde zdarma vypůjčit k prezenčnímu studiu. Adresa knihovny GVUO je Poděbradova ul. 1291/12 a otevřeno je ve středu 8–16 hodin a ve čtvrtek 10–17.45 hodin. Badatelé z daleka si však mohou s paní knihovnicí (kontakt: Vladimíra Lichovníková, tel.: 596 112 566, e-mail: lichovnikova@gvuo.cz ) domluvit i individuální návštěvu. Více informací zájemci naleznou na stránkách knihovny  www.gvuo.cz