Zemřel básník a výtvarník Josef Hrubý

Smutná zpráva přišla z Plzně, kde 19. července ve věku 85 let zemřel významný básník a výtvarník Josef Hrubý (nar. 10. května 1932), člen Střediska západočeských spisovatelů, člen PEN klubu, dlouholetý a čestný člen SČB. Jeho dílo bylo oceněno mnoha cenami, obdržel Magnesii Literu za poezii v roce 2011 za sbírku veršů Otylé ach (2010), kterou doprovodil reprodukcemi svých koláží, nebo Uměleckou cenu města Plzně za celoživotní dílo v roce 2013. Jeho verše vyšly v mnoha překladech, knižně například německy, francouzsky, italsky nebo arabsky a autor osobně měl možnost je číst před publikem po celém světě. SČB vydal roku 1997 sbírku J. Hrubého Ištar, jako subskripční tisk pro své členy, kterou ilustroval třemi lepty Ladislav Čepelák (1924–2000), v roce 2010 vyšel výbor nepublikovaných básní Ebenová větev ve spolkové edici Pupilla, svazek 32, s kresbou Oldřicha Kulhánka (1940–2013). S jeho úvahami a hlubokým vztahem k literatuře a umění jsme se díky jeho slovům mohli setkat i na stránkách Zpráv SČB. Odešel uznávaný tvůrce, významná osobnost Spolku, autor mnoha bibliofilských tisků a básnických sbírek (Hudba nechce spát, 1960; Za pět peněz klíč, 1992; Polyphony: autentická poezie, 2010; Noční pošta, 2011; Zimostráz, 2013; Milost, 2013 aj.), s jehož tvorbou a také osobně jsme se rádi setkávali i na valných shromážděních SČB.
Čest jeho památce.