VYHODNOCENÍ ANKETY SČB k 31. lednu 2018

Úvodní stránka Fóra Fórum členů SČB VYHODNOCENÍ ANKETY SČB k 31. lednu 2018

Aktuálně je na stránce zobrazen 1 příspěvek (celkem z 1)
 • Autor
  Příspěvky
 • #1093
  Petr Ladman
  Účastník

  VYHODNOCENÍ ANKETY

  Anketa byla zaslána 2. ledna 2018 elektronicky všem členům, u kterých známe e-mailovou adresu. Odpovědí přišlo k 30.lednu jednadvacet – všem, kteří odpověděli, patří velký dík.

  a/ 2018 slaví SČB 110 let trvání: prosíme o náměty, jak důstojně toto výročí oslavit;
  *převažují dva náměty – vydat hodnotnou publikaci a uspořádat výstavu. Příprava publikace zabírá hodně času více jak poloviny členů výboru. Díky spolupráci s PNP je reálné, že bude uskutečněna i výstava. Dalšími náměty byly: divadelní představení, publicita v tisku, rozhlasu a na ČT 24, ČT ART.

  b/ počet členů se stále snižuje (neplatiči, úmrtí) jste pro zavedení studentského – do 26 let – členského příspěvku ve výši 100 – 150 Kč ročně?
  *20 odpovědí je pro, 1 odpověď proti.

  c/ jak se vám líbí webové stránky „spolekceskychbibliofilu.cz“ – máte k nim konkrétní připomínky?
  *více jak polovina odpovědí je spokojena, 6 respondentů by uvítalo zjednodušený přístup ke stránkám, došel i návrh na zřízení facebooku a zajímavý příspěvek doporučuje rozdělit na webových stránkách aktuality do tří oddílů /ZPRÁVY / POZVÁNKY/ KALENDÁŘ.
  Ve dvou odpovědích zaznělo přání po větší aktuálnosti a zveřejnění fotografií z akcí.

  d/ SČB má již léta účet u České spořitelny, která si za vedení účtu bere nemalou částku (téměř 2000 Kč ročně) – jste pro změnu peněžního ústavu, kde by se neplatily poplatky?
  *tři respondenti se k otázce nevyjádřili, všichni ostatní jednoznačně jsou pro změnu. Právě probíhá jednání se dvěma peněžními ústavy s příslibem nulových poplatků za vedení účtů, internetové bankovnictví a další služby gratis.

  e/ SČB právě uzavírá smlouvu o spolupráci s PNP, spolupracuje se SČUG HOLLAR, SSPE, Spolkem přátel K.Lhotáka a dalšími – je to správná cesta? Pokud ano, doporučte další spolky a instituce;
  *většina odpovědí je pro spolupráci, liší se jen názor v jaké šíři a s kolika institucemi spolupráci navázat. Výhledově se zaměříme na školy, knihovny, ale i na s literaturou spřízněné spolky.

  f/ SČB v roce 2017 pořádalo pro své členy 2x podvečer, 1x návštěvu atelieru knižní vazby; má se tato aktivita ještě rozšířit nebo je postačující? Doporučte témata podvečerů, nabídněte spolupráci, místa vhodná ke kolektivní návštěvě;
  *kladný ohlas u všech odpovědí, náměty: návštěva grafika, tiskařského ateliéru, tiskárny, vydavatele bibliofilií, výlet mimo Prahu (výstava v Plzni, Vodňany, Rožďalovice a další.) – dohodnuté podvečery a návštěvy budou členům oznámeny během 1-2 měsíců.

  g/ smlouva o spolupráci s PNP nám umožňuje pořádat 1x ročně VH a výstavu v prostorách PNP a vícekrát ročně presentaci publikací – členských prémií, subskripcí – navrhněte témata, osobnosti, vhodná literární díla;
  *co respondent, to zajímavý námět – podrobná diskuse proběhne buď na webových stránkách, nebo na valné hromadě. Poděkování některým z Vás za aktivní přístup či nabídku zprostředkování kontaktů!

  h/ s bodem g/ souvisí i ediční plán – v horizontu 5 – 10 let byste si představovali jak bohatou ediční činnost?
  *opět se sešlo hodně různých návrhů, většina se shodla na počtu 1 prémie ročně (střídat nákladnější prémie s jednoduššími), k tomu max. 1 subskripce. Je poptávka po mladých autorech a mladých výtvarnících. Zajímavá je myšlenka vyhlásit soutěž k vytvoření literárního textu, básnické sbírky, vítězný text vydat.

  i/ často se na VH diskutuje o subskripcích, jste pro, aby se dodržovala pravidla subskripcí, tj. že přihlášený zájemce zaplatí dopředu cenu, která se po vytištění pro nesubskribenty podstatně zvýší?
  *na tento dotaz přišla jednoznačná odpověď – ano.

  j/ s bodem i/ souvisí i další otázky v ediční činnosti SČB – prémie i subskripce vydávat ve dvou variantách – lacinější, bez grafické přílohy a luxusnější, s grafickou přílohou, na dražším ručním papíře?
  *zde se odpovědi rozcházejí, jen o něco více respondentů se přiklání k náročnějším tiskům, slabší polovina naopak preferuje lacinější provedení.

  k/ jak jste spokojeni s obsahem Zpráv, která témata postrádáte, jaký druh příspěvků podle Vašeho názoru by neměl mít místo ve Zprávách?
  *převažuje spokojenost s obsahem Zpráv. Redakce by se měla snažit o přitažlivost pro mladou generaci, získat mladé autory. Snad k tomu přispěje naše aktivita – nabídka besed, seminářů pro školy.

  l/ s bodem k/ souvisí i kacířská myšlenka, zda Zprávy kromě dvou čísel tištěných nevydávat v internetové podobě 2x až 4x ročně – pokud souhlasíte, doporučte, o jaké autory rozšířit redakční kolektiv;
  *tento bod byl poněkud nepřesně formulován, někteří to chápali tak, že přestanou vycházet tištěné Zprávy. Nepřestanou, ale budou více nadčasové a aktuality by se měly publikovat na webových stránkách. Souhlasí s tím většina.

  m/ na letošní VH se připravuje také dražba, tato činnost má oporu ve stanovách; ptáme se, jakou odezvu by měla i příprava výměnné schůzky nebo aukce i mimo program VH;
  *aukce je vítána a podle jejího průběhu by se mělo rozhodnout, zda pokračovat a jak často v příštích letech.

  n/ jistě se najde mnoho témat, problémů, námětů, které tato anketa dotazy nepokryla – co důležitého pro Spolek vám v anketě chybělo?
  *k tomuto bodu přišlo málo odpovědí, zato byly k zamyšlení:
  +Spolku chybí oficiální sídlo
  +vytvořit a publikovat medailonky sběratelů
  +na webu vytvořit členskou sekci, kde by se evidovaly přihlášky k subskripci a průběžně pokračovalo v anketě jako prostředku pro zvýšení aktivity Spolku mezi výborem a členy
  +zazněla zde i prosba o pomoc se sehnáním filmů o knižní vazbě Jindřicha Svobody

  Reakce na vyhodnocení ankety možno směřovat na adresu: pladman@email.cz

Aktuálně je na stránce zobrazen 1 příspěvek (celkem z 1)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.