Informace pro členy

* UPOZORNĚNÍ NA SUBSKRIPCI: Spolek českých bibliofilů v Praze vyhlašuje subskripci na bibliofilský tisk KAREL DYRYNK: PÍSMA JOSEFA VÁCHALA. Všechny potřebné informace naleznete v rubrice Publikace na našem webu.
* Článek pana dr. J. B. Krtičky Obrana Váchalova aneb Humorem proti konceptualismu naleznete na www.ceskegalerie.cz .
*
Aktuální informace Moravské zemské knihovny naleznete na www.mzk.cz .
*
Slavnostní zahájení výstavy „Ota Janeček nejen ve slabikáři“ proběhlo dne 16. ledna 2020 v Městském muzeu v Sedlčanech. Na vernisáži promluvil ředitel muzea Mgr. David Hroch a předseda SČB JUDr. Petr Ladman, zahájení doprovodil úvodní text JUDr. Karla Kropíka o Otu Janečkovi a hudební program žáků ZUŠ Sedlčany pod vedením Olgy Šafrové (housle) a Báry Janské (zpěv). Výstava trvala do 28. 2. 2020. Blíže o muzeu viz na www.muzeum-sedlcany.cz
* Bližší informace o nabídce našeho člena Mgr. Pavla Janíka na bibliofilsky vydanou báseň Snící žena od Ivana Suka (1901–1958), s barevnou litografií Josefa Velčovského, jejíž uměleckou vazbu provedl Jan Perůtka, naleznete v rubrice našeho webu Fórum členů. 
* Zprávy Spolku českých bibliofilů 2/2019 ve formátu pdf (540 kB) naleznete ke stažení zde.
* Z Horáckého muzea, Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 114, přišla nabídka na právě vydanou knížku věnovanou Karlu Němcovi (1879–1960) – dřevorytci, grafikovi, řezbáři a malíři z Nového Města na Moravě. Kniha obsahuje soupis díla, který zahrnuje např. početnou sbírku Němcových ex libris. Knihu je možno objednat nebo zakoupit na informačním centru nebo objednat na: horacke.muzeum@nmnm.cz Blíže o muzeu na webu: hm.nmnm.cz