Z jednání výboru dne 24. 1. 2017

* Byly projednávány tisky SČB pro letošní rok (Z. Řezníček; J. Čejka; dále nová Pupilla – F. Janula). Bylo rozhodnuto, že sbírka Žernovy zítřků Z. Řezníčka vyjde jako druhý svazek a sbírka Přespolní J. Čejky jako třetí svazek edice Inventa. Jednání byl jako host přítomen typograf pan D. Pohribný.

* Výbor se též zabýval problematikou spolkového archivu.

* Členové výboru J. Čejka a G. Erhart informovali o plánované návštěvě Regionálního muzea v Jílovém u Prahy dne 18. 1. 2017.

* V lednu 2017 byly spuštěny nové webové stránky SČB, které vytvořil F. Čejka. J. Čejka požádal zástupce všech mimopražských sekcí SČB o zasílání materiálů, pozvánek a informací o dalších chystaných akcích pro informování členů Spolku.

* Do soutěže nejkrásnější knihy roku 2016 byly přihlášeny tisky SČB Slovník bibliofila a Malíř Bohumil Žemlička.

* Snahou výboru je nalézt reprezentativní prostory v Praze pro příležitosti předávání čestného členství. V tomto smyslu bude P. Ladman dále jednat s institucemi. Pokud by tuto možnost měl někdo z členů SČB, výbor uvítá jejich nabídku či pomoc.

* P. Ladman informoval o jednání s ing. B. Ditrychem o uspořádání besedy o Paříži. Zajištění prostor vyjedná P. Tylínek.

* J. Čejka navrhuje výhledově vytvořit prezentaci o SČB pro školy a dále vytvořit malý lektorský tým.

* Na základě doporučení tiskárny do budoucna přejít na lacinější digitální tisk předložil P. Ladman ukázky tohoto tisku. Výbor s využitím souhlasí.