Bibliofilie v knihovně GVUO

Paní dr. Jana Šrubařová z ostravské sekce SČB informuje členy Spolku, že v knihovně Galerie výtvarného umění v Ostravě, která je specializovanou knihovnou s fondem v oboru výtvarného umění, historie a dalších oborů umění, mají také i většinu bibliofilií, které vydává Papírenská manufaktura ve Velkých Losinách, a mohou si je zde zdarma vypůjčit k prezenčnímu studiu. Adresa knihovny GVUO je Poděbradova ul. 1291/12 a otevřeno je ve středu 8–16 hodin a ve čtvrtek 10–17.45 hodin. Badatelé z daleka si však mohou s paní knihovnicí (kontakt: Vladimíra Lichovníková, tel.: 596 112 566, e-mail: lichovnikova@gvuo.cz ) domluvit i individuální návštěvu. Více informací zájemci naleznou na stránkách knihovny  www.gvuo.cz

Z jednání výboru dne 13. 12. 2016

* Petr Ladman informoval, že do Zpráv 2/16 bude vložena informace pro členy o možnostech získání nových vydaných spolkových publikací a také výzva členům SČB k zaplacení členských příspěvků na rok 2017.

*  Výbor SČB se zabýval edičními záměry a odsouhlasil vydání publikace Zdeňka Řezníčka „Žernovy zítřků“ jako prémii pro rok 2017. Dále doporučil nabídnout Pokračovat ve čtení →

Novinky prosinec 2016 – leden 2017

Vážení členové Spolku českých bibliofilů.
S blížícím se rokem 2017 jste obdrželi nové číslo spolkových Zpráv – 2/2016. Dovolujeme si Vám připomenout, že členský příspěvek na rok 2017 zůstal v nezměněné výši 650 Kč a prosíme o jeho zaplacení na účet SČB u České spořitelny č. ú. 1937658359/0800 – do zprávy pro příjemce uveďte jméno a matriční číslo. Děkujeme.

Rádi bychom Vás také upozornili na tisky vydané v roce 2016, které si můžete objednat u členů výboru:

Pokračovat ve čtení →