Pojďme oživit stránky SČB

Vážení bibliofilové,

můžete se stát pravidelnými přispěvateli těchto stránek. Abyste mohli pohotově vkládat zajímavé novinky a postřehy, zaregistrujte se, prosím, na níže uvedeném odkazu a uveďte, zda chcete přispívat do fóra, anebo byste raději měli možnost vkládat i větší příspěvky na stránku aktualit. Zkontaktuje Vás administrátorka stránek a dostanete vstupní údaje a možnost své příspěvky bezpečně vkládat a upravovat. Není to nic těžkého. Vaše objevy mohou potěšit i ostatní bibliofily. Za Výbor SČB

Michaela Fridrichová

odkaz na přihlášení:

http://spolekceskychbibliofilu.cz/registrace/

Valná hromada SČB 12. června 2021

V sobotu 12. června 2021 od 13:00 hodin se navzdory pokračujícím obtížným omezením kvůli pandemii COVID-19 uskutečnila valná hromada SČB v Hotelu Villa, ul. Okrajní 981/1, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

program valné hromady:

 • křest prémie Tisky SČB v Praze 1908–2020
 • kontrola usnášeníschopnosti a schválení programu
 • volba volební a návrhové komise
 • čtení zápisu z valné hromady roku 2020
 • zprávy předsedy, jednatele, hospodáře, redaktorů a sekcí
 • udělení absolutoria odstupujícímu výboru
 • volba nového výboru
 • diskuse a podněty k další činnosti, hospodaření atd.
 • schválení usnesení valné hromady 2021
 • aukce knih, bibliofilií, starších spolkových tisků, pořádaná aukční síní Symposion

Byl zvolen výbor SČB na další období ve složení:

 • JUDr. Petr Ladman, předseda
 • PhDr. Gustav Erhart, místopředseda
 • Filip Hynek, místopředseda
 • Ing. Petr Tylínek, jednatel
 • Ing. Alena Oplová, CSc. hospodářka
 • Mgr. Lenka Šlajerová
 • Mgr. Michaela Fridrichová, PhD.

 

Informace pro členy

* SČB připravuje pro členy vydání nové publikace Josefa Šuchmana MOUDRÁ SOVA II, která vyjde jako příloha Zpráv SČB 1/2021. ● Dalším připravovaným titulem, jehož autorem je Josef Čejka, jsou TISKY SPOLKU ČESKÝCH BIBLIOFILŮ V PRAZE 1908–2020 s podtitulem Bibliofilie, knihy, publikace a další tisky vydané Spolkem českých bibliofilů v Praze a pro Spolek českých bibliofilů v Praze 1908–2020. (Původní název byl Repetitorium tisků SČB.) ● Pokračují přípravy na vydání první ze čtyř Symfonií Andreje Bělého /Severní – heroická/, v překladu dr. Vladimíra Novotného a s ilustrační výzdobou (orig. grafickým listem) Aleny Bílkové. V edičním programu SČB jako 5. svazek spolkové edice Inventa, kterou řídí Gustav Erhart. ● Pro subskribenty bude připraven bibliofilský tisk MALDOROR autorů Karla Demela a Břetislava Ditrycha.

* Předpokládaný termín konání valné hromady SČB v Praze je sobota 12. června 2021 v době konání knižního veletrhu Svět knihy v termínu 10. až 13. června. Vše bude včas upřesněno podle ukončení nouzového stavu a aktuální situace.