Nová subskripce R. M. Rilke: Requiem, s unikátní magnetickou grafikou Evy Čapkové

Vážení bibliofilové, po poslední schůzi výboru SČB před prázdninami byly doladěny detaily dlouho očekávané subskripce: R. M. Rilke REQUIEM, básnický triptych v překladu Vl. Holana. O vydání pečoval J. B. Krtička, originální magnetickou grafiku (90×140) zhotovila Eva Čapková, která umělecky vychází z grafických experimentů a motivů Vl,. Boudníka a Old. Hamery. Formát bibliofilie 120×210. Na papír Munken Pure 200g ji vytiskl Ateliér Avart. Grafická úprava a sazba Boh. Šír. Vychází v nákladu 60 ručně číslovaných výtisků. Cena pro subskribenty je 890 Kč. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu pladman@email.cz, dotazy směřujte stejnou cestou nebo přes mobil 604 761 804.

Dopis předsedy SČB

Vážení členové Spolku českých bibliofilů,
rád bych krátce zhodnotil poslední aktivitu našeho Spolku. Vrcholem bylo konání valné hromady dne 21. května. Jednání se zúčastnil a účastníky pozdravil náš člen, který přihlášku podal již před 40 lety –  v současnosti premiér České republiky, pan prof. Petr Fiala. Ohlédneme-li se na 114 let trvající nepřetržitou historii spolku, mezi členy najdeme další významné politiky – Dr. Edvarda Beneše (člen od r. 1925), Václava Havla (čestný člen r. 2008), místopředsedu vlády MUDr. Miroslava Macka (člen od r. 1972), senátora Jana Jakuba Zahradníčka (člen od r. 1987). Všichni svorně i přes své pracovní nasazení vyzdvihovali nebo vyzdvihují ušlechtilé cíle bibliofilství.
To je pro nás opravdový doping do další práce pro spolek. Účastníci valné hromady obdrželi členskou prémii, periodikum Zprávy s přílohou Moudrá sova 3, dále vzpomínkový list na T.G. Masaryka s vloženou grafikou Pavla Hlavatého a malý tisk – vzpomínku na M. Stroleného s grafikou Martina Boudy. Pro subskribenty již byl připraven nádherný bibliofilský tisk Máchova Máje s ilustracemi Borise Jirků.
Úvodem valné hromady zaznělo několik vzpomínek na nedožité 80.tileté jubileum Martina Dyrynka. Promítané fotografie a vzpomínky budou základem sborníku k uctění práce Martina Dyrynka (nejen) pro spolek. Sborník se připravuje jako prémie pro rok 2023.
V září boudou všichni členové informováni o podzimním programu pořadů, které SČB chystá pro své členy.
Přeji hezké léto a těším se na další setkávání.
JUDr. Petr Ladman