Ohlédnutí za valnou hromadou 2023

Dne 13. května proběhla v Hotelu Villa v Praze na Třebešíně valná hromada. Tématem letošní prémie byla vzpomínková publikace na Martina a Karla Dyrynkovy Zasloužili se o krásnou knihu, vydaná s podporou Státního fondu kultury ČR. Jako obvykle byla součástí programu valné hromady také aukce knih, bibliofilií a dalších cenných tisků pořádáná aukční síní Symposion, výsledky aukce k nahlédnutí zde: výsledková listina

Jan Skácel – dvojjazyčná bibliofilie

Člen SČB pan Antonín Krejčíř vydal dvojjazyčně bibliofilii Na koni páv a smrt a moruše, v studánce voda živá, básně Jana Skácela s překladem Lenky Froulíkové do francouzštiny. Tisk ke stému výročí básníkova narození s originálním výtvarným doprovodem Pavly Dvorské v papírové vazbě a v ochranném pouzdře stojí 4000,- Kč za kus a poštovné. Verze jen v přebalu stojí 3000,- Kč a poštovné. Ukázka zde

Váchalovo Putování malého elfa v Galerii výtvarných umění v Ostravě

4. 4. – 13. 6. 2023, Kabinet grafiky, Dům umění, GVUO, vstup volný

Ve sbírkách GVUO se nachází vzácný bibliofilský tisk Josefa Váchala nazvaný Putování malého elfa. Tento unikátní konvolut grafických listů doprovází původní text básníka a prozaika Josefa Šimánka. Josef Váchal bibliofilii vytiskl v roce 1911 v počtu sta výtisků. Dedikoval ji malíři a grafikovi Otakaru Štáflovi. Tato vzácná kniha s pořadovým číslem 3, podepsaná a datovaná autorem, patřila do knihovny J. H. Štěrby, sběratele bibliofilií z Uherského Hradiště.
Pro výstavu byly vytvořeny plnohodnotné skeny, které respektují rozměry originálních dřevorytů. Kompletní báseň Josef Šimánka je rovněž možné si přečíst na jedné z výstavních zdí. Originál vzácné bibliofilie je z bezpečnostních důvodů vystaven ve vitríně.

Jaká je Vaše vzpomínka na Martina Dyrynka?

Výbor SČB prosí členy, přátele i veřejnost o vzpomínky na osobnost někdejšího předsedy SČB Martina Dyrynka pro připravovanou vzpomínkovou publikaci. Vzpomínka může být doprovázena obrazovým materiálem, může jít o nějaký střípek, maličkost, pár slov, ale i o rozsáhlejší text, připomínající některou z faset této mimořádné osobnosti. Nejde o oslavné texty, spíše o vytvoření mozaiky vzpomínek, plasticky doplňující suché bibliografické záznamy konkrétní představou živého člověka a jeho rozmanitých vloh, darů a přínosů nejen české bibliofilii. Prosíme, neostýchejte se přihlásit i se zdánlivou maličkostí, často právě nějaká drobnost vypoví mnoho. Prosíme o zasílání příspěvků na spolkový mail nebo domluvu s jednatelem, případně dalšími členy výboru, pokud možno v nejbližších dnech. Potřebovali bychom shromáždit veškeré příspěvky ještě před další schůzí výboru, tj. před 14. 3. 2023. Děkujeme.