Paměti Bedřicha Beneše Buchlovana

Jméno Bedřicha Beneše Buchlovana (1885–1953) jistě není nutné členům SČB dlouze představovat. „Spiritus agens“ Skupiny moravských knihomilů, redaktor edice Rukověť milovníka knih v nakladatelství V. Šmidta (a mnoha dalších edic), významný exlibrista, povoláním učitel a knihovník v Uherském Hradišti, byl mnohostranný spisovatel, v jehož některých románech a povídkách je reflektován knižní svět sběratelů a bibliofilů, jenž byl vlastním a přiznaným meritem jeho tvůrčího života.
Spolek českých bibliofilů v Praze se rozhodl vydat v roce 2018 jeho dosud nepublikované paměti, jimž dal jejich autor příznačný název Zajatec Armidy aneb Má přemilá krasopaní Knihoslava, které napsal během čtyřicátých let minulého století v závěru svého života a kterých se až dodnes neujalo žádné nakladatelství. Vydání vychází z jejich strojopisu, nalézajícího se v literární pozůstalosti B. B. Buchlovana ve fondu Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Ke svým padesátinám v roce 1935 Bedřich Beneš Buchlovan vydal soukromý tisk Cesta života aneb Bibliofil mezi knihami se ohlížející, ve kterém stručně rekapituloval své životní mezníky pohledem zaníceného knižního sběratele a čtenáře. Ve svých pamětech, čítajících přes 300 strojopisných stran, uskutečnil ovšem daleko ambicióznější záměr: ze své vlastní zkušenosti vylíčit a popsat český a moravský knižní svět a postupný zrod české krásné knihy od konce 19. století až k době vzniku pamětí. Vrací se proto k svému životu od dětských let až po dospělost, oživuje si již i minulostí téměř zapomenuté knihy, vypravuje jejich osudy, cituje ze své bohaté korespondence, formuje své přehledy nejdůležitějších moderních bibliofilií, vzpomíná na své přátele a kontakty se známými osobnostmi naší knižní a výtvarné kultury, a to vše rámuje svým jedinečným komentářem a poznámkami. Paměti Bedřicha Beneše Buchlovana jsou rozčleněny do dvou dílů a uzavírá je vlastní autorova bibliografie jeho literárních prací se vztahem k bibliofilii.
Filip Hynek, redaktor, člen výboru SČB

Vydání pamětí B. B. Buchlovana je plánováno jako členská prémie na rok 2018. Výbor SČB se obrací na členy SČB se žádostí, zda by zvážili svou finanční podporu tomuto projektu a napomohli tak realizovat tento ojedinělý ediční záměr. Své finanční příspěvky mohou zaslat na účet SČB 1937658359/0800 s uvedením zprávy pro příjemce: jméno nebo své členské číslo, BBB. Všem, kteří budou moci jakoukoliv částkou přispět (jejich jména budou uvedena v této publikaci), předem děkujeme.
Výbor SČB