SČB a SSPE bez známky, zatím?

Výbory Spolku českých bibliofilů v Praze, Spolku sběratelů a přátel exlibris a členové SČB K. Kropík a J. Čejka zaslali Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR – Komisi pro tvorbu emisního plánu českých poštovních známek, náměty návrhů příležitostných poštovních známek na rok 2018, v němž SČB oslaví 110 let svého založení a Spolek sběratelů a přátel exlibris 100. výročí vzniku, zároveň se v Praze bude konat Mezinárodní kongres exlibristů FISAE. Tento společný návrh nebyl přijat a v zamítavém odůvodnění MPO ČR se uvádí, že nenalezl většinovou podporu komise. Proti tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání (J. Čejkou, K. Kropíkem a výborem SČB), v němž bylo poukázáno na spolupráci obou spolků s řadou vynikajících osobností českého umění, vědy a společenského života, jimiž přispěly k tvorbě významných děl a k obohacení novodobé knižní kultury u nás. Navíc české (československé) „živé“ spolky s více než 100letou tradicí jsou spíše výjimkou. V odpovědi MPO ČR ze dne 3. 3. 2017 na odvolání se mj. uvádí, že rozhodnutí komise je konečné. Rozhodnutí odborné komise nás nepříjemně překvapilo. Nepovažujeme za vhodné a významům obou spolků odpovídající návrh vydat si ke zmíněným výročím vlastní známku formou přítisků k vybraným druhům poštovních známek nebo přítisků na dopisnici.