Smuteční oznámení

Členům Spolku českých bibliofilů a našim známým oznamujeme smutnou zprávu, že nás v pátek 5. července 2019 opustil náš velký příznivec,

významný lékař, publicista, milovník krásných knih, výtvarného umění a hudby

pan prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Poslední rozloučení se koná v sobotu 13. 7. 2019 v 11 hodin v chrámu Nanebevzetí Panny Marie kanonie premonstrátů na Strahově.

(kk)