Valná hromada SČB 2020

Vážení členové, zveme Vás na řádnou valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 27. června 2020 od 12:30 hodin v kongresovém sále Hotelu Absolutum, Praha 7 – Holešovice, ulice Jablonského 639/4, stanice tramvají č. 6, 12, 17 a metra C „Nádraží Holešovice“.
Nedostaví-li se v určenou dobu odpovídající počet členů, bude valná hromada zahájena ve 13:30 hodin za dané účasti. Vstup do prostor konání je možný od 12:00 hod., kdy si lze po akreditaci vyzvednout, prohlédnout nebo zakoupit tisky SČB, uhradit i členské příspěvky, aktualizovat své osobní údaje, adresy a telefonní nebo e-mailová spojení. Účastníci mohou využít prostory k prezentaci svých bibliofilských tisků a grafiky. K nahlédnutí budou vystaveny knihy připravené do aukce. Bližší informace a program valné hromady naleznete v Bulletinu výboru SČB 1/2020 zde. .
Těšíme se na setkání s Vámi.
Výbor SČB