Výlet do Roztok za malířkou Zdenkou Braunerovou s odborným výkladem

Sraz ve středu 20. 9. 2023 u pokladen vlakového nádraží Praha Holešovice ve 12: 20 hod (odjezd vlaku ve 12: 38) nebo přímo na zámku ve 13:00.

Tak samostatných, cílevědomých, nadaných a odvážných žen, jakou byla výtvarná umělkyně Zdenka Braunerová, naše historie mnoho nemá. Vydejme se společně po stopách jejího pobytu v Roztokách u Prahy , kde si sama navrhla a za vlastní prostředky vybudovala vlastní ateliér po vzoru malířů Barbizonské školy. Přátelila se s mnoha významnými našimi i zahraničními kulturními osobnostmi. Na Moravské Slovácko např.  pozvala sochaře Augusta Rodina a jeho žáka Josefa Mařatku. Okruh jejích nápadníků také nebyl malý. Patřili k nim J. Zeyer, V. Mrštík, J. Zrzavý a další. Ateliér nabízí pohled na její malířské dílo, ilustrace, knižní grafiku i malbu na skle. Následně můžeme projít přírodní rezervací Tiché údolí podél Únětického potoka, mineme prvorepublikové vily i Trojanův mlýn, kde se natáčel seriál Byli jednou dva písaři. U rybníka můžeme posedět v bývalé kolářské dílně, dnes příjemné kavárně.

 

Odborný průvodce:      Mgr. Marcela Šášinková

Koordinátor za SČB:   Ing. Petr Tylínek, tel.: 723 236 172