Zpráva o činnosti plzeňské sekce SČB

     

Členové plzeňské pobočky SČB v Plzni se v letošním roce poprvé sešli 8. března u příležitosti prohlídky zajímavé výstavy Josef Hodek a kniha, které byla připravena naším členem Dominikem Mačasem. Výstava byla instalována ve výstavních prostorách muzejního domu na náměstí Republiky č. 13 od 18. ledna do 8. dubna. Díky jeho ochotě jsme prošli výstavou, doprovázeni zasvěceným komentářem autora výstavy. Ke každé knize či jinému exponátu jsme vyslechli zajímavé povídání, často se proměňující téměř do formy příběhu. Ale i fakta či konkrétní údaje mnohokrát osvětlily osudy Hodkovy práce. Zvláště jeho rané práce, dokumentující začínající spolupráce s Josefem Váchalem, byly pro mnohé objevem. Neméně zajímavá byla část výstavy, věnovaná Hodkově spolupráci se začínajícím nakladatelem Vladimírem Zikešem a zkušeným Josefem Hladkým, ale i dokumentace k edici Proměny, kterou Hodek vydával ve dvacátých letech minulého století. Společné zážitky a dojmy jsme ještě poté probrali u kávy a čaje v knihovně muzea, kde se obvykle scházíme.
Druhá schůzka dne 9. května již proběhla celá v knihovně Západočeského muzea, která poskytuje, jak doufám, příjemné prostředí pro naše setkávání. Po tradiční kávě či čaji si účastníci mohli prohlédnout zajímavé zisky knihovny z počátku letošního roku. Šlo o soubor knih, který jsme díky přátelské spolupráci s Knihovnou města Plzně získali darem. Knihovna města Plzně pravidelně vyřazuje ze svých fondů zastaralé a nepoužívané svazky a nám vždy umožní výběr z těchto souborů a poskytne nám jej jako dar. V letošním roce jsme takto získali např. Holanovu sbírku Prostě, doprovázenou kresbami F. Tichého, Znovuzrození Marie s kolorovaným dřevorytem C. Boudy, kterou vydal J. F. Müller jako 2. svazek své edice Matka, Hilarovy Odložené masky s krásným titulním listem od S. Klíra, dva svazky z edice Dobrého díla, tři svazky edice Knihy dobrých autorů K. Neumannové, z nichž jeden je dokonce obohacen o exlibris J. Váchala pro Josefa Hodka a řadu dalších. Knihovna muzea tak do svých sbírek zachraňuje vzácné tisky, které by jinak skončily buď v soukromých sbírkách, nebo hůře – ve sběrných kontejnerech. V další části našeho setkání byli účastníci seznámeni s tiskem, který Západočeské muzeum vydalo právě před nedávnem a který se zabývá právě bibliofiliemi a dalšími vzácnými knihami. Za základ soupisu posloužila sbírka muzejní knihovny, obohacena o další zajímavé tisky ze studijního fondu. Soupis je doprovázen mnoha rejstříky a obrazovou přílohou. Po závěrečné debatě jsme se rozešli a každý z účastníků si odnesl knihu jako dárek na rozloučenou.

Plzeň, 14. května 2018
Ila Šedo