Za Martinem Dyrynkem

MARTIN DYRYNK / 6. srpna 1941 – 29. června 2019/
Zcela nečekaně přišla začátkem prázdnin informace o náhlém úmrtí Martina Dyrynka. Tato zpráva zasáhla jeho rodinu a široký okruh přátel. Mezi přátele a známé patřili na předním místě i bibliofilové. Svědčí o tom jednak mnoho projevů soustrasti od členů Spolku českých bibliofilů, ale i jejich osobní účast při posledním rozloučení v kostele svaté Markéty v klášteře Břevnov, kde za všechny pohovořil jeho přítel biskup Václav Malý.
Martin se do svých osmi let vídal se svým dědou Karlem Dyrynkem /1876-1949/ a později se ukázalo, že prožít dětství v blízkosti předního českého typografa a knihtiskaře mělo zásadní vliv na životní dráhu jeho vnuka Martina. Cesta obou Dyrynků je nyní u konce. Martin Dyrynk vzdal hold svému dědovi podrobným soupisem typografického díla Karla Dyrynka, několikrát publikovaným a doplňovaným a k 70. výročí, které letos 2. července uplynulo od úmrtí Karla Dyrynka, připravoval druhé vydání vzácné bibliofilie – Karla Dyrynka Písma Josefa Váchala, kterou v edici Non multis vydal 1930 A. Sáňka v Brně v počtu 60 ručně číslovaných výtisků. Tato Martinem Dyrynkem upravená a doplněná reedice se stala poslední typografickou prací Martinovou, je autorsky dokončena a SČB ji se souhlasem rodiny vydá pro přátele Martina Dyrynka a pro své členy.
Téma MD a SČB by si zasloužilo samostatnou studii. M. Dyrynk vstoupil do Spolku v roce 1978. Mezi léty 1988 – 2019 typograficky upravoval většinu spolkových publikací, z nichž si velkou oblibu získalo 41 svazků edice Pupilla. Jako novoroční soukromé bibliofilské tisky vydával edici Slza v letech 1969 až 2018, posledním svazkem byly verše Petra Kopty : neboť ví … jako PF na rok 2019. Dvacítku knih upravil pro knižní edici Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 v letech 1999 až 2018. A mohlo by se s výčtem prací ještě dlouho pokračovat.
Snad bude zajímavé otisknout část medailonu MD v katalogu putovní výstavy CESTY z dubna 1969: „MARTIN DYRYNK malíř a grafik, … vyučen akcidenčním sazečem, studoval na Státní škole grafické v Praze pod vedením S. Tomasyho, humanitní vzdělání ukončil na SVVŠ. Od roku 1960 se profesionálně zabývá užitou grafikou … Věnuje se také návrhům instalace výstav a malířské tvorbě v oblasti expresívní imaginace vycházející ze surrealistických impulsů. Je činný i publicisticky v oboru estetiky a typologie latinky a typografie … Jeho propagační a užitá grafika (filmové, divadelní a výstavní plakáty, obálky a obaly, diplomy, značky, typografické úpravy, prospekty, koláže, ex libris, grafické úpravy bibliofilií, novoročenky, letáky apod.) má přísný grafický řád. Celková kompozice je vždy záměrně postavena na optické dráždivosti a efektu, s kresebnou zkratkou a se silnou akurátností na titul. Prokazuje subjektivní vynalézavost i znalost tiskařských technik, ke kterým má blízko z rodinné tradice. …“ Na tomto textu psaném před padesáti lety není třeba co měnit, doplnit, je aktuální až do dnešních dnů.
Martin Dyrynk bude pochován do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově, v těsném sousedství s hrobem Karla Dyrynka.
Petr Ladman