Shakespearovské hry Mariny Richterové na známkách České pošty

Marina Richterová má v letošním roce tvorbu zaměřenou na Williama Shakespeara. Poté, co Spolek vydal subskripci Setkání se Shakespearovými sonety (několik svazků je ještě možno zakoupit), přidala se Česká pošta s tradiční na vysoké úrovni zpracovanou známkovou tvorbou. Čtyři známky ve formě aršíku a v hodnotě 188 Kč lze zakoupit na přepážce pošty v Jindřišské ulici. (pl)